Készült: 2020.05.27.15:12:51 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

84. ülésnap (2019.09.18.), 13. felszólalás
Felszólalás oka Az ülés napirendjének megállapítása
Felszólalás ideje 3:32


Felszólalások:   11-12  13   13      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy 54 képviselő az Országgyűlésről szóló törvény 35. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó, halasztást nem tűrő feladatokról szóló H/7380. számú határozati javaslat megtárgyalása érdekében.Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi ajánlást. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a jelenlévők nagy többsége megszavazta, de úgy látom, hogy az Országgyűlés nem határozatképes. (Zaj, közbeszólások az ellenzéki sorokból.  Szabó Timea: Tényleg?)

Bejelentem azt, tisztelt Országgyűlés, hogy Kocsis Máté frakcióvezető úr levélben kezdeményezte a szavazás szavazatszámláló gép alkalmazásával történő megismétlését. (Arató Gergely: Miért nem jött ide?  Közbeszólás a Jobbik soraiból: Hol van?) Azt is jelzem, hogy ha ő nem kezdeményezte volna, nekem lett volna kötelességem, mert a hiányzók névsorát meg kell állapítani és ki kell függeszteni.

Az indítványnak megfelelően most kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatokat. Kérem, szavazatszámláló gép segítségével, alkalmazásával szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 43 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül… (Szabó Timea, Tordai Bence, dr. Varga-Damm Andrea, dr. Steinmetz Ádám, Bangóné Borbély Ildikó, Bana Tibor képviselők jelzik, hogy nem működik a gépük.) Csak kihirdetem az eredményt: az Országgyűlés 43 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg a napirendi javaslatot. Ennek megfelelően az Országgyűlés nem határozatképes. (Felzúdulás az ellenzéki sorokban.  Varju László: Újra kell szavazni!)

Tordai Bence képviselő úr kér szót. (Zaj, közbeszólások.  Dr. Varga-Damm Andrea: Elnök úr, nem működik a gép! Rossz a gép! Nem működik a szavazatszámláló!) Megismételni nem lehet. Amennyiben valaki nem szavazott, akkor azt rögzíteni tudjuk, de nem tudok… (Dr. Varga-Damm Andrea közbeszólása. -  Arató Gergely: Már megint ez a szavazógép!)

Tisztelt Országgyűlés! Most hivatali kötelességem felszólítani a frakciókat, hogy biztosítsák a határozatképességet, de figyelembe véve azt, hogy a Fidesz frakcióvezetője és a KDNP is arról tájékoztatott, hogy a mai napon nem vesznek részt az Országgyűlés munkájában, ezért nem látok lehetőséget arra, hogy a mai napon az Országgyűlés határozatképességét helyreállítsuk.

Ezért megköszönöm valamennyiüknek a megjelenést. Tájékoztatom önöket, hogy az Országgyűlés következő ülésének időpontjáról (Dr. Varga-Damm Andrea: Ügyrendit nyomtam!) a későbbiekben kapunk tájékoztatást. Az ülést bezárom.
Felszólalások:   11-12  13   13      Ülésnap adatai