Készült: 2021.05.14.15:28:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

173. ülésnap (2020.12.01.),  207-220. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 16:16


Felszólalások:   191-206   207-220   221-223      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszterhelyettes úr válaszait. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról szóló 2020. évi XXVII. törvény módosításáról szóló előterjesztés általános vitája a lezárásig. A Kocsis Máté, Fidesz, Böröcz László, Fidesz, Pogácsás Tibor, Fidesz, Simicskó István, KDNP, képviselők által benyújtott előterjesztés T/13928. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.

Elsőként megadom a szót Böröcz László képviselő úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon, képviselő úr!

BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő törvényjavaslat annak a tavasszal elfogadott törvénynek a módosítása, amely arról szólt, hogy az országgyűlési képviselőcsoportok adhassanak támogatást a megtakarításaik terhére a pártjaiknak. Erre azért volt szükség, azért kezdeményeztük akkoriban, a tavaszi ülésszak alatt, hiszen szerettük volna erősíteni a pártok társadalmi szerepvállalását. Nagyon sok pártaktivista segített az időseknek, a rászorulóknak a rendkívüli járványhelyzetben. A mostani módosítási javaslatunknak is az a lényege és értelme, hogy az eredeti törvényben szereplő december 31-ei határidőt egy évvel meghosszabbítsuk, hiszen láthatóan a járványhelyzet a jövő év elején még egészen biztosan velünk lesz sajnálatos módon. Egyébként a Fidesz, a Fidelitas és a KDNP aktivistái is jelenleg is segítik az időseket. Per pillanat éppen a 65 év feletti idős támogatóinkat hívjuk fel és kérdezzük meg, hogy szükségük vane bárminemű segítségre, és az aktivistáink továbbra is szeretnék segíteni a rászorulókat.

Nagyon röviden, maga a módosítás is nagyon rövid, csak a határidőt tolnánk ki egy évvel. Arra szeretném kérni a tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A kormány képviselője jelezte, hogy nem kívánják álláspontjukat a vita során szóban ismertetni.Tisztelt Országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. Megadom a szót Nagy Csaba képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon!

NAGY CSABA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A Kocsis Máté, Böröcz László, Pogácsás Tibor és dr. Simicskó István által beterjesztett T/13928. számú törvényjavaslat vonatkozásában el szeretném mondani, hogy ez az idei év nyilván egy kivételes év volt a pandémiás helyzet miatt, és sajnos ennek a helyzetnek most már a második hullámán vagyunk, ha lehet ezt így megfogalmazni.A kormány tavasszal hozott egy döntést, három alapot hozott létre az Országgyűlés tájékoztatása mellett, a Védekezési Alapot, a Gazdaságvédelmi Alapot és az Európai Unióból érkező járvány elleni támogatási alapot. A Védekezési Alapot több célból, több fejezetből állították össze a költségvetés vonatkozásában. Ide került be többek között a pártok támogatásának 50 százaléka, de ebbe az alapba kerültek a költségvetési átcsoportosításokból származó bevételek, a kiskereskedelmi adó, a gépjárműadó egy része, a pénzintézeti szektor hozzájárulása, valamint az egészségügyi szakdolgozók és védőnők korábban eldöntött béremelésének fedezete. Ebből az így létrejött alapból egyébként nyilvánvalóan az egészségügyi szakdolgozók és védőnők bérrendezését is rendezték, ebből az alapból rendezte a kormányzat az egészségügyi dolgozók 2020. évi egyszeri 500 ezer forintos bérkiegészítését, illetve ebből az alapból próbálták meg azokat az eszközbeszerzéseket, beruházásokat megvalósítani, amelyek a járványügy kezeléséhez szükségesek voltak.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kormány magán kezdte a takarékoskodást. Nagyon fontosnak ítéljük meg, hogy közös teherviselésről kell ebben a tárgykörben beszélnünk, mindenkinek ki kell vennie a részét a járvány elleni védekezésből, és ez alól a politikai pártok sem lehetnek kivételek. Maga a javaslat támogatandó, hiszen arról van szó, hogy a képviselőcsoportok működési feltételeket biztosító kereteik terhére tudják támogatni az általuk támogatandó pártokat 2021. december 31-éig, ezzel segítve azt a társadalmi együttműködést, amely szükséges a pandémiás helyzet kezeléséhez.

Csak magamat tudom ismételni, mert a törvényjavaslat első körös tárgyalásánál, elfogadásánál is már elmondtam, hogy összefogásra van szükség ebben a helyzetben, így van ez a koronavírus második hulláma során is, szükséges az összefogás a magyar társadalomban és a politikai életben egyaránt.

A frakció nevében szeretném mondani, hogy képviselőtársaim javaslatát támogatjuk, elfogadjuk, és ezt a javaslatot szeretnénk megfogalmazni a baloldali politikusoknak is. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Keresztes László Lóránt képviselő úrnak, az LMP képviselőcsoportja vezérszónokának, frakcióvezetőnek. Parancsoljon!

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT, az LMP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Röviden visszautalva Nagy Csaba képviselő úr felszólalására, azt szeretném mondani, hogy körülnézve én baloldali képviselőket nem látok jelenleg az ülésteremben.

(20.50)

Mint az LMP, Magyarország zöldpártjának a frakcióvezetője szeretnék reagálni erre a javaslatra.

Valóban az elhangzott az elmúlt időszakban jó néhányszor a kormány részéről, hogy mindenkinek ki kell venni a részét a védekezésből, és Nagy Csaba képviselőtársam hosszan sorolta azokat a brutális megszorító intézkedéseket, amelyeket a kormány alkalmazott annak érdekében, hogy létrehozza ezt a bizonyos Gazdaságvédelmi Alapot és az egyéb alapokat, amiről szintén a képviselőtársaim beszéltek.

Alapvetően azzal egyetértek, hogy mindenkinek ki kell venni a részét, és természetesen egy szót sem szóltunk akkor, amikor a pártok állami támogatásának a felét, így az LMP állami támogatásának a felét is elvették. Annál inkább felemeltük a szavunkat azért, hogy az önkormányzatokat érintették ilyen brutális megszorításokkal, tekintettel arra, hogy az önkormányzatok a védekezés első számú bástyái, és tudja mindenki azt, hogy erős, jól működő önkormányzatok nélkül nincs hatékony védekezés. Amúgy is, főleg a vidéki térségekben, az alapvető közszolgáltatásokkal nagyon nehezen birkóztak meg az önkormányzatok, ezért azoknak az elképesztő megszorításoknak a sorozata ezt a védelmi képességet nehezítette, és nagyon sok közszolgáltatás gyakorlatilag az összeomlás szélére került. Én azt szeretném mondani a kormánynak, hogy tekintse át ezeket az intézkedéseket, és kiemelten a kistelepülésekre gondolok.

Egyébként még Orbán Balázs államtitkár úr is egy vita során elmondta azt, hogy ők is figyelik az eseményeket, figyelik azt, hogy mennyire tudják kigazdálkodni a legkisebb települések a gépjárműadó elvételét, és ha szükséges, akkor beavatkoznak. Én el tudom mondani, hogy nagyon sok polgármesterrel kommunikálok, és valóban szükséges ezt a döntést átértékelni, nem szabad további megszorításokkal terhelni az önkormányzatokat, az eddigieket is át kell értékelni, és mentesíteni kell a legkisebb településeket ezen megszorító intézkedések hátrányos hatása alól azért, hogy el tudják látni ilyen nehéz helyzetben az alapvetően fontos feladataikat.

Azt pedig különösen fájdalmasnak tartom, hogy az ilyen módon a megszorításokból létrehozott Gazdaságvédelmi Alapból önök  egy példaként  az idei évben 85 milliárd forintot a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésére fordítottak, annak az önrészére fordítottak, aminek a megtérülése semmilyen módon nem biztosítható. Én azt gondolom, hogy ebben a nehéz helyzetben valóban minden forrást, minden fillért a magyar emberek támogatására kellene fordítani.

Ami pedig a konkrét javaslatot illeti, tehát azt, hogy az országgyűlési frakciók, amelyek nyilván az anyapártjaikat képviselik az Országgyűlésben, a megtakarításaik, forrásaik, kereteik terhére tudják támogatni a pártokat, azt teljes mértékben elfogadhatónak tartjuk, az előző időszakban is az eredeti törvényjavaslatot az LMP frakciója megszavazta, és ezt a határidő-módosítást is megszavaztuk. Én azt gondolom, hogy ez egy logikus lépés. Nem függetlenek egymástól, jogi értelemben mondhatjuk, hogy függetlenek az országgyűlési frakciók és a politikai pártok, de nyilván egy politikai párt indul a választáson, és annak eredményeképpen, az emberek szavazata alapján ülünk mi mindannyian itt a különböző frakciók képviselőiként, én magam is az LMP-frakció vezetőjeként, és képviseljük azt a politikát és azt a programot, amire egyébként 2018-ban a magyar emberek körülbelül 7 százaléka szavazott. Ezért mi ezt a javaslatot el fogjuk fogadni természetesen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Vejkey Imre képviselő úrnak, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának, az Igazságügyi bizottság elnökének. Parancsoljon, elnök úr!

DR. VEJKEY IMRE, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés ez év tavaszán a veszélyhelyzetre tekintettel elfogadta a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényt. Ez a törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséig felhatalmazta a kormányt, hogy az állampolgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggeszthesse, törvényi rendelkezésektől eltérhessen, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhasson. A kormány ezen felhatalmazás alapján a koronavírus elleni védekezés kapcsán bevonta a politikai pártokat is a közteherviselésbe, és elvonta minden párt állami támogatásának a felét.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásokról szóló 2020. évi XXVII. törvény pedig azt tette lehetővé, hogy 2020. évben a parlamenti frakciók kizárólag a saját megtakarításaik terhére átcsoportosíthassanak forrásokat a saját pártjuknak. Ez konkrétan azt jelenti, hogy semmilyen többletköltségvetési forrást a politikai pártok nem vehettek igénybe, csak a párton belül csoportosíthatták át a megtakarított pénzeiket.

A jelen módosító javaslat ezt a lehetőséget, az országgyűlési képviselőcsoportok működési feltételeit biztosító kereteik meghatározott részéről való lemondását kívánja 2021. december 31-éig, azaz további egy évvel meghosszabbítani oly módon, hogy a támogatás továbbra is egyedi döntés alapján, támogatói okirattal legyen nyújtható, illetve arról is rendelkezik, hogy a támogatásról az országgyűlési képviselőcsoport vezetője legyen jogosult dönteni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az előttem szólókhoz hasonlóan én is azt tudom mondani, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt támogatja ezt a törvényjavaslatot; kérem, támogassák önök is! Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most képviselői felszólalások következnek. Felszólalásra jelentkezett Nagy Csaba képviselő úr, a Fidesz képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselő úr!

NAGY CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Nem szeretném az időt húzni, csak egy félreértést szeretnék tisztázni.Keresztes Lóránt képviselőtársam azt mondta, hogy a Védekezési Alap vonatkozásában nem érti azt a döntést, hogy a belgrádi vasútvonal vonatkozásában 82 milliárd forintos beruházás elindításáról döntött a kormány. Én annyit szeretnék mondani, hogy ez biztos egy félreértés, mert a Járvány Elleni Védekezési Alap forrásaiban benne szerepel a pártok támogatásának az 50 százaléka, és ebből az alapból az egészségügyi szakdolgozók és a védőnők korábban eldöntött béremelésének a fedezete került kifizetésre, az egészségügyi dolgozók 2020. évi egyszeri bérkiegészítése 500 ezer forint/fő vonatkozásában, és az operatív törzs által meghozott döntések, amelyek eszközbeszerzésekkel és beruházásokkal, a járványügyi beruházásokkal kapcsolatos finanszírozásokat tartalmazza. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek is köszönhető, hogy most már maszkgyártás van Magyarországon, már kesztyűt is tudunk gyártani, és ennek köszönhető az is, hogy a fertőtlenítőszerek vonatkozásában is el tudjuk látni a belső igényeket.

Én azt gondolom, hogy ön a gazdasági alapra gondolt, de ezt mindenképpen szerettem volna tisztázni, hogy az a beruházás, amit ön említett, nem a járványügyi alapból történt finanszírozás. Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Keresztes László Lóránt képviselő úrnak, az LMP képviselőcsoportjából.

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy emlékszem, úgy fogalmaztam, hogy a Gazdaságvédelmi Alapból került kifizetésre ez a bizonyos Budapest-Belgrád vasútvonali 82-85 milliárd forint, ugye, erre nagyon sokszor rákérdeztem. És egyébként most, amikor Palkovics miniszter úrnak, aki a gazdaságvédelem szervezéséért felelős ebben az időszakban, a beszámolójában láthattuk a különböző kimutatásokon, ábrákon azt a több ezermilliárd forintot, amire azt a gyűjtőnevet használta a kormány, hogy ez a gazdaságvédelemre fordított alap, akkor ott szerepelt benne ez a beruházás. Egyébként említette a képviselő úr azokat az intézkedéseket, például az egészségügyi dolgozók egyszeri 500 ezer forintos juttatását, ezt nagyon fontos lépésnek tartjuk, azt viszont fájlaljuk, hogy a szociális dolgozók nem kaptak egyszeri 500 ezer forintos juttatást, és azért nem kaptak, mert a Gazdasági bizottság ülésén azt a választ kaptuk, hogy erre már nem jutott forrás. Úgyhogy ezért tartjuk tarthatatlannak azokat az intézkedéseket, hogy egy ilyen nehéz helyzetben olyan beruházásokat is támogat a kormány, vagy nem állítja le ezeket, amelyeknek a megtérülésére egyébként garancia nincs, és semmiféle dokumentumot nem látunk, mert ezt ebben az évben tíz évre titkosították.

De ez nem változtat  ismétlem  azon a tényen, hogy ezt a konkrét javaslatot természetesen támogatni fogjuk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem, kíváne még valaki szólni az adott napirendi pontunk keretében. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Az általános vitát lezárom. Megkérdezem a képviselőtársamat, mint előterjesztő kíváne Böröcz László képviselő úr szólni. (Jelzésre: ) Igen. Megadom a szót Böröcz László képviselő úrnak. Parancsoljon!

BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Én nem mennék bele abba a vitába, amit a képviselő úr az előbb megnyitott, azt viszont örömmel konstatáltam, hogy alapvetően mindenki támogatja ezt a törvényjavaslatot. Ahogy elmondtam, ez arról szólna, hogy a pártok a társadalmi szerepüket, a társadalmi felelősségvállalás-küldetésüket is minden probléma nélkül a 2021. évben is meg tudják tartani. Remélhetőleg erre egyébként tovább majd nem lesz szükség, jövőre rendeződik a járványhelyzet, és a normális mederben folyik majd tovább az élet. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(21.00)
Felszólalások:   191-206   207-220   221-223      Ülésnap adatai