Készült: 2020.01.28.05:34:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

30. ülésnap (2018.10.16.),  161-171. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 21:21


Felszólalások:   145,147-160   161-171   172-188      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Most soron következik az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/2164. számon a Ház informatikai hálózatán valamennyiünk számára elérhető.

Elsőként megadom a szót Zsigó Róbert államtitkár úrnak, az Agrárminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.

ZSIGÓ RÓBERT agrárminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tekintettel arra, hogy az állatok kímélete uniós érték is, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikke tartalmaz, valamint arra, hogy az állatkísérletekkel kapcsolatos tagállami szabályozás különbözősége akadályozhatja az olyan termékek és anyagok kereskedelmét, amelyek kifejlesztése állatkísérletekkel jár, 2010. szeptember 22-én kiadásra került a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv. Az irányelv rendelkezéseit a tagállamoknak 2012. november 10-éig kellett átültetniük a nemzetközi jogukba, és 2013. január 1-jével kezdődően kell alkalmazniuk. A Bizottság ezt követően valamennyi tagállam esetében értékelte az irányelv átültetésének megfelelőségét, és kilenc tagország esetében talált hiányosságot és indított velük szemben eljárást.

A magyar jogszabályok esetében feltárt, elsősorban jogtechnikai hiányosságok miatt 2016 őszén a Bizottság piloteljárást, majd 2017-ben kötelezettségszegési eljárást indított. A törvényi szintű harmonizáció és a hazai jogalkalmazás egyértelművé tétele érdekében vált szükségessé az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény ilyen irányú, a parlament asztalán most fekvő módosítása.

Tisztelt Ház! A most tárgyalt törvényjavaslat az EU kötelezettségszegési eljárása lezárásának érdekében biztosítja, hogy csak olyan tenyésztő, beszállító és felhasználó működhessen, amely rendelkezik az állatvédelmi hatóság engedélyével, illetve abban az esetben, ha a tenyésztő, a beszállító és felhasználó már nem felel meg az engedélyben megállapított feltételeknek, az engedélyt az állatvédelmi hatóság visszavonhassa. A módosítás következtében a jogkövetkezményekre vonatkozó rendelkezések elkülönülnek az állatkísérletek engedélyezésére vonatkozó rendelkezésektől, és a jogkövetkezmények a tenyésztőkkel, beszállítókkal szemben is alkalmazhatóvá válnak.

Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat az irányelvnek való megfelelés érdekében több pontosítást tartalmaz. Az állatkísérlet fogalmát úgy módosítja, hogy az az állatok akár ismert, akár ismeretlen kimenetelű, akár invazív, akár nem invazív tudományos célú felhasználására is vonatkozzon. Hasonlóképpen a természetes környezet védelme okán abban az esetben lehet engedélyezni az állatkísérletet, ha az az emberek és állatok egészsége és jóléte érdekében történik. A tenyésztés, szaporítás, elhelyezés és gondozás, valamint a kísérlet során alkalmazott módszerek esetében a jogszabály jelenleg a módszerek tökéletesítésére való törekvést írja elő, az állati fájdalom, szenvedés, kín vagy maradandó egészségkárosodás elkerülése vagy a lehető legkisebb mértékű csökkentése érdekében. E módosítás szerint a módszereket a lehetséges mértékben tökéletesíteni kell.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Újra hangsúlyozni kívánom, hogy a beterjesztett törvényjavaslat a kötelezettségszegési eljárás lezárása érdekében kizárólag jogharmonizációs célú módosításokat tartalmaz. Mindezeknek megfelelően kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a hozzászólásaikkal és a szavazatukkal támogassák az állatvédelmi törvény módosítását.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A vezérszónoki felszólalások következnek. A Jobbik képviselőcsoportjának vezérszónoka Kepli Lajos képviselő úr. Parancsoljon, öné a szó.

DR. KEPLI LAJOS, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr. Örök érvényű Gandhinak a sokszor és sokat hangoztatott, talán leggyakrabban hangoztatott idézete: „Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.” És ez így is van. Éppen ezért a Jobbik képviselőjeként és magánvéleményemként is osztom azt, hogy a XXI. században egyáltalán nem szabadna élő állatokon kísérletet végezni, különösen olyan kegyetlenséggel és olyan célokból, amelyekkel és ahogyan ma még világszerte zajlanak ezek a kísérletek. Az Európai Unió, azt mondhatom, még talán élen jár világszinten is abban, hogy legalább kozmetikai célokra már öt évvel ezelőtt betiltotta az állatkísérleteket, azonban még mindig nagyon nagy számú kísérletek folynak akár hadiipari célokra és természetesen egészségügyi célokra is. És nagyon sok esetben egyébként tudományosan bebizonyították, hogy ezek a kísérletek igazából nem indokoltak, nem hoznak olyan szignifikáns eredményeket, amelyeket utána az orvostudomány fel tudna használni. Igen, vannak olyan esetek is, amikor jelen pillanatban még nélkülözhetetlen, és ezt senki nem is vitatja, hogy életmentő gyógyszerek kifejlesztése érdekében akár rágcsálókon vagy más állatokon kísérleteket végezzenek, de összességében mi azt szeretnénk és az a határozott álláspontunk, hogy Magyarországnak mindenféle állatkísérletet fokozatosan ki kellene vezetnie, és nem szabadna az állatokon semmifajta kísérletet végrehajtani. Természetesen ez nem megy máról holnapra, ez egy hosszabb folyamat, de valahol el kell kezdeni, ahogy megtették a belgák is, hiszen Belgiumban már törvényi szabályozás született arra, hogy 2020-tól kutyákon, macskákon és főemlősökön nem lehet állatkísérleteket végezni, 2025-től pedig semmilyen élő állatot nem lehet kísérleti célra felhasználni.

(14.00)

Ez egy követendő példa is lehet akár. A dátumok tekintetében természetesen lehet eltérés. Ez egy pártpolitika felett álló dolog, Magyarországon a magyar emberek alapvetően állatbarát, állatszerető emberek és állatvédő emberek többségében, én legalábbis ezt tapasztalom, és azt gondolom, bizony támogatnának egy olyan kezdeményezést, hogy legalább elvben a Magyar Országgyűlés fejezze ki azt, hogy szeretné az állatkísérleteket kivezetni, törvényileg megtiltani egy bizonyos derogációs idő elteltével. Ezért be fogunk nyújtani egy határozati javaslatot, amely ezt fogja tartalmazni.

(Szávay Istvánt a jegyzői székben Tordai Bence váltja fel.)

Természetesen jelen pillanatban itt a kötelezettségszegési eljárással érintett törvényjavaslatot támogatjuk, hiszen ez a módosítás azt szolgálja, hogy megfeleljünk a jelenlegi európai uniós szabályozásnak, azonban azt semmi nem tiltja, hogy élen járva, más európai uniós tagállamokhoz hasonlóan még szigorúbb feltételeket is alkalmazzunk. Hiszen az is bebizonyosodott, hogy azok az állatkísérletek, amelyek az állatok jelentős megkínzásával járnak, ma már sok esetben kiválthatóak, csupán pénzspórolási okokból vagy egyéb megszokásból, egyéb okokból végzik ezeket a kísérleteket a mai napig is állatokon, és egyébként nemcsak rágcsálókon, hanem a jelenleg hatályos magyar jogszabályok lehetővé teszik bizonyos feltételek esetén kutyákon, macskákon, főemlősökön is, bár Magyarországon nyilván nem ez a gyakoribb. Kutyák és macskák viszont nagy számban állnak rendelkezésre, hiszen kóbor állatok befogása után is lehetőség van, az állategészségügyi hatóság lehetőséget adhat kivételként ezeken való kísérletezésre. Azt gondolom, ezeket teljes egészében ki kell zárni előbb-utóbb.

Előre is elnézést kérek elnök úrtól, nem az Országgyűlés rendjét kívánom megzavarni, de némi szemléltetést indokoltnak tartok, hogy bemutassuk egy picit képi eszközökkel is, hogy akár rágcsálók esetében, akár más állatok esetében hogyan zajlanak ezek az állatkísérletek. (A4-es méretű képeket mutat fel.) Természetesen az állatok jelentős mértékű kínzása történik minden olyan állatkísérletnél, ami akár kozmetikai, akár egészségügyi, akár más célokkal zajlik; kozmetikai már az Európai Unió területén nem végezhető, amint azt elmondtam az imént is. Talán azok az emberek, akik bármilyen szinten, akár otthonukban saját maguk is tartanak házi kedvencet, akár csak egy pici jóérzéssel is bírnak más élőlények, állatok iránt, csak támogatni tudnak egy olyan kezdeményezést, amely az állatkísérletek teljes betiltását célozza.

Száz szónak is egy a vége: a Jobbik ezt a javaslatot az Országgyűlés elé fogja terjeszteni, ez egy elvi jelentőségű határozati javaslat lesz, egy vitaalap, remélem, az Országgyűlés majd ezt tárgysorozatba fogja venni. A dátumok tekintetében, a feltételek tekintetében még lehet és nyilván fogunk is erről beszélni, egyezkedni. Amennyiben az Országgyűlés ezt tárgysorozatba veszi, akkor lehetőség nyílik arra, hogy különböző szakmai indokok ütközzenek, hogy szükség vane Magyarországon állatkísérletekre avagy nincs, be tudjuke ezt belátható, záros határidőn belül tiltani avagy nem. Mi természetesen azon az állásponton vagyunk, ahogy már az elején is elmondtam, hogy igen, Magyarországon mindennemű állatkísérletet be kell tiltani a jóérzésű emberek nevében és érdekében és természetesen az állatbarátok, az állatvédők nevében és érdekében.

Így ezt a kezdeményezésünket a napokban a Ház elé fogjuk terjeszteni. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Hogy megkönnyítsem a helyzetet, nem szemléltetésnek fogom fel, hanem csak a nyugalom megzavarásának néhány pillanataként. Megköszönöm együttműködésüket, az elnöklést átadom Jakab István alelnök úrnak.

(Az elnöki széket Jakab István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

ELNÖK : Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm képviselőtársaimat. Folytatjuk a vezérszónoki felszólalásokat. Megadom a szót Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszonynak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának.

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársak! A délelőtti izgalmas vita után mondhatnánk azt, hogy azért délután már vannak kevésbé izgalmasabb törvények is, de én személy szerint nagy állatbarát vagyok, nekem is van otthon kutyám. Azt gondolnám, hogy a XXI. században akár ezt a törvénymódosítást is tekinthetnénk egy nagyon-nagyon fontos témának, és örülök neki, hogy itt van a parlament előtt.Előre jelzem, hogy támogatni fogjuk a kezdeményezést, mert azt gondolom, csak támogatni lehet, hogy minden módszerrel  az előttem szólóhoz csatlakozni tudok  afelé haladjunk, hogy azok a módszerek kivezetésre kerüljenek, amikor is arról beszélhetünk, hogy állatokon végezzünk kísérletet, még ha tudjuk is nagyon jól, hogy sok esetben az emberek célját szolgálja ez a kísérlet, ha akár gyógyászatra használjuk vagy bármilyen más módszerre.

Azt gondolom, többet kellene a Parlament falain belül beszélgetnünk, vitatkoznunk arról, hogy mi minősül egyáltalán ma Magyarországon vagy a világon állatkísérletnek, és mi ellen kellene még jogszabályokat alkotnunk, hogy egyáltalán védeni tudjuk amúgy jogosan ezeket az élőlényeket. Ha azt mondjuk, hogy hivatkozhatunk dolgokra, akkor azt mondhatjuk, hogy Isten színe előtt mindenki egyforma, és ha ezt az elvet követjük, akkor nem tehetünk különbséget ember és állat között sem.

Már az elején elmondtam, hogy mindenféleképpen támogatni fogjuk ezt a kezdeményezést, és szeretném, ha az évek alatt eljutnánk odáig, hogy az állattartásban, a felelősségteljes állattartásban is tudunk majd arról beszélgetni, hogy követünke el hatalmas hibákat állattartókként, akár ha csak kedvencekről beszélünk vagy ha nagyüzemi módszerekről beszélünk, és hogyan követünk el hibákat magával az állattartással kapcsolatban. Azért mi magunk is nap mint nap szembesülünk azzal, hogy mondjuk, lehet vitatkozni azon, hogy aki kedvencként tartja az állatokat, ott is mi lépi át a határt, mi az, amivel már át tudjuk lépni a határt azzal kapcsolatban, hogy az állatokat olyan eszközökkel tartjuk.

Amit a törvénymódosításnál még kritizálni lehet: a megfelelő ellenőrzési hatóság kiépítése azért nincs meg, itt maguk a kísérletezők jóindulatára van bízva az, hogy mondjuk, betartjáke a jogszabályokat, vagy nem tartják be. Azt gondolom, a kormánynak és a tárcának az lenne a feladata, hogy itt egy kicsit komolyabb anyagi erőforrást biztosít arra, hogy talán az ellenőrzéseket jobban le lehessen folytatni, mert ha azt mondjuk, hogy az állatkísérletek kötelező törvényi betartása azon múlik, hogy maga a kísérletező bevallja, hogy betartotta a jogszabályokat vagy sem, valljuk be őszintén, azért itt vannak kételyeink, hogy ezek megtörténneke vagy sem.

Úgyhogy a Magyar Szocialista Párt részéről én örömmel fogadom, hogy ilyen törvényeket is látunk a parlament előtt, és tényleg dolgozzunk azért, hogy minél hamarabb azt mondhassuk, hogy semmiféle állati kísérletre nem lesz szükség, hanem más alternatív módszerekkel ezeket a problémákat ki tudjuk váltani. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés! További vezérszónoki felszólalásokra most nem látok igényt, mert van néhány frakció, amelyik nem kívánt felszólalni. Ezért bejelentem, hogy a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most kettőperces felszólalásokra van lehetőség. Megadom a szót Kepli Lajos képviselő úrnak, Jobbik-képviselőcsoport.

DR. KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. A vezérszónoki felszólalásomból kimaradt, de mivel az általam említett határozati javaslat pártpolitika feletti, ezért természetesen nagyon szívesen várjuk csatlakozóként valamennyi frakció képviselőit. Ezt az üzenetet minden frakcióhoz el fogjuk juttatni, hiszen azt szeretnénk, ha valóban olyan nemes ügy lenne, ami pártpolitika feletti, minden frakció egyformán csatlakozna, és közös nyilatkozatként, mintegy elvi nyilatkozatként fogadhatná el az Országgyűlés. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! További felszólalásra jelentkezett, habár lehetséges, hogy véletlenül nyomta meg a gombot, Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony. Ön jelezte felszólalását, rajta van a monitoron, de ha nem kíván szólni… (Bangóné Borbély Ildikó: Megnyomtam még külön, bocsánat!) A képviselő asszony jelzi, hogy nem kíván hozzászólni, téves gombnyomás volt.

(14.10)

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem, hogy kíváne még valaki az adott napirend keretében felszólalni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Az általános vitát lezárom.

Megadom a szót Zsigó Róbert államtitkár úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének, aki az általános vita lezárását követően válaszolni kíván az elhangzottakra. Államtitkár úr, öné a szó.

ZSIGÓ RÓBERT agrárminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Először is, szeretném megköszönni a felszólalt képviselő asszonynak és úrnak a törvényjavaslat támogatását. Örülök neki, hogy olyan vitán vagyunk  zárójelben teszem hozzá, most nem foglalkozom azokkal a frakciókkal, amelyek nem szóltak hozzá, biztos ennek is oka van , amelyben egyetértés van. Általában vita szokta övezni az állatvédelmi törvény módosítását, illetve általában kevesebbet szoktunk beszélni arról, hogy mit is kellene tennünk ezzel kapcsolatban. Engedjenek meg egy reakciót képviselő asszony hozzászólására: ez valahogy úgy hangzott, hogy nincs meg megfelelően az ellenőrző hatóság. Arról tudom tájékoztatni képviselő asszonyt, ahogy én ezt az expozéban is elmondtam, hogy a törvényjavaslat ráadásul szigorítja azt a lehetőséget, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mint állatvédelmi hatóság, engedélyezze, illetve egyébként a tapasztalatok alapján, amikor egy állatkísérlet történik, a tenyésztő, a beszállító a felhasználótól abban az esetben, ha nem felel meg a megfelelő körülményeknek, visszavonhassa azt az engedélyt, amelyet kiadott. Nyilván minden ellenőrzést lehet erősíteni és hatékonyabban működtetni.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal abban a helyzetben van, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti díj 10 százalékát, amelyet minden élelmiszerláncban szereplő vállalkozásnak fizetnie kellene, kötelezően fejlesztésre kell fordítanunk, így minden esetben, többek között egyébként az állatvédelem tekintetében is, tudunk ilyen fejlesztéseket végrehajtani, de köszönöm szépen képviselő asszony ez irányú hozzászólását, és köszönöm szépen a képviselőknek is a támogatást. Azt gondolom, hogy valóban fontos az, nemcsak a kötelezettségszegési eljárás tekintetében, hanem az állatvédelem területén is, hogy tudjunk beszélni, és minél több ügyben egyet tudjunk érteni e területen.

Képviselő asszony említette a felelős állattartás ügyét. Valóban, az egyik legfontosabb dolog a jogszabályalkotás mellett, hogy mindent meg tudjunk tenni és minden információt át tudjunk adni az állattartóknak, a nagy állattartó telepeken dolgozóknak, illetve leginkább a fiataloknak, a gyerekeknek az ügyben, hogy mire kell figyelniük és mitől lehet valaki felelős állattartó. Ilyen programokat indított az Agrárminisztérium háttérintézménye, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az elmúlt esztendőkben. A „Szabad a gazdi” szemléletformáló programunk keretében próbálunk segíteni abban, hogy minél kevesebb gazdátlan, kóbor eb legyen. Illetve indítottunk egy olyan ivartalanítási programot is, amelynek a célja is, hogy az egyébként állatmenhelyekre, illetve ebrendészeti telepekre került ebek minél nagyobb számban kerüljenek gazdához.

Egyébként az elmúlt esztendők számai azt mutatják, hogy ebben az ügyben előre tudtunk lépni. Persze, itt is több anyagi eszközre, több programra lenne szükség, de nemrégiben többek között a Nébih gondozásában is kiadásra került a „Kutyakötelesség” című kiadvány, amely éppen arra hívja fel a figyelmet, illetve az ügyben ad információkat mindenki számára, hogyan lehet felelősen állatot tartani, illetve mit kell és mit lehet tenni akkor, ha valaki kóbor állattal találkozik.

Summa summarum, köszönöm szépen minden képviselőnek a hozzászólását, és köszönöm szépen előre is mindenkinek a támogatását. Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)




Felszólalások:   145,147-160   161-171   172-188      Ülésnap adatai