Készült: 2020.05.26.09:19:07 Dinamikus lap

58. ülésnap (2019.03.05. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 161
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 7:25:48

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 0:53
 1-4 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
10:18
 5-8 Napirend előtti felszólalások "Egészségügyi rulett"
10:50
 9-14 Napirend előtti felszólalások "Közös dolgainkról"
6:12
 15-18 Napirend előtti felszólalások "Takarítsuk ki az országot!"
10:40
 19-22 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
10:59
 23-26 Napirend előtti felszólalások "Európa immunbetegsége"
10:50
 27-30 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyeink"
10:28
 31-64 Vita kivételes eljárásban T/4998 A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről
1:52:22
 65-71 Törvényalkotási bizottság jelentésének és módosító javaslatának vitája T/2939 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról
8:55
 72 döntés módosító javaslat(ok)ról T/2939 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról
25:08
 72 Zárószavazás önálló indítványról T/2939 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról
25:08
 72 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/4998 A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről
25:08
 72 Zárószavazás önálló indítványról T/4998 A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről
25:08
 72 Zárószavazás önálló indítványról T/4068 A Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
25:08
 72 Zárószavazás önálló indítványról T/4069 A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
25:08
 72 Zárószavazás önálló indítványról T/4357 A Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
25:08
 72 Zárószavazás önálló indítványról T/4359 A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohost) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
25:08
 72 Zárószavazás önálló indítványról T/4360 A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről
25:08
 72 Zárószavazás önálló indítványról T/4361 Az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről
25:08
 72 Zárószavazás önálló indítványról T/4363 A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
25:08
 72 Zárószavazás önálló indítványról T/4475 A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
25:08
 72 Zárószavazás önálló indítványról T/4477 Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
25:08
 72 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/4476 A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
25:08
 72 Zárószavazás önálló indítványról T/4476 A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
25:08
 72 Zárószavazás önálló indítványról H/3606 A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. február - 2017. február) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
25:08
 72 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/4513 A vagyonkezelő alapítványokról
25:08
 72 Zárószavazás önálló indítványról T/4513 A vagyonkezelő alapítványokról
25:08
 72 Döntés a képviselő tiszteletdíjának csökkentéséről H/4980 Varju László országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
25:08
 72 Döntés a képviselő tiszteletdíjának csökkentéséről H/4975 Bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
25:08
 72 Döntés a képviselő tiszteletdíjának csökkentéséről H/4976 dr. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
25:08
 72 Döntés a képviselő tiszteletdíjának csökkentéséről H/4978 Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
25:08
 72 Döntés a képviselő tiszteletdíjának csökkentéséről H/4979 Szabó Sándor országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
25:08
 72 Döntés a képviselő tiszteletdíjának csökkentéséről H/4977 dr. Tóth Bertalan országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
25:08
 72 Döntés a képviselő tiszteletdíjának csökkentéséről H/5016 Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
25:08
 72 Döntés a képviselő tiszteletdíjának csökkentéséről H/5029 Székely Sándor országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentéséről
25:08
 73 Bejelentések 3:03
 74 Tárgysorozatba vétel T/3732 Az alapvető élelmiszerek áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról
1:12
 75-90 Általános vita lefolytatása T/4072 Az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
34:34
 91-98 Általános vita lefolytatása T/4074 Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
18:09
 99-110 Általános vita lefolytatása T/4474 A Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
24:57
 111-120 Általános vita lefolytatása T/4820 Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról
20:15
 121-144 Általános vita lefolytatása T/4821 Egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról
1:24:50
 145-154 Általános vita lefolytatása H/4819 Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról
20:40
 155-158 Napirend utáni felszólalások "25 éves jubileumát ünnepli a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálata"
11:34
 159-160 Napirend utáni felszólalások "Meddig még?"
5:22
 161 Ülésnap lezárása 0:18