Készült: 2020.06.03.21:38:13 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

66. ülésnap (2019.05.17.), 13. felszólalás
Felszólalás oka Ülésnap lezárása
Felszólalás ideje 2:51


Felszólalások:   13  13  Előző      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy 47 képviselő az Országgyűlésről szóló törvény 35. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a gyermekes családok hajléktalanságának a megelőzéséhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló T/5905. számú törvényjavaslat megtárgyalása érdekében.Tisztelt Képviselőtársaim! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi ajánlást. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Tisztelt Országgyűlés, köszönöm szépen. (Moraj. - Dr. Vadai Ágnes: Egyhangú! - Közbekiáltás a Jobbik soraiból: Látható többség!)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés láthatóan nem határozatképes.

Bejelentem, hogy Kocsis Máté frakcióvezető úr levélben kezdeményezte a szavazás szavazatszámláló gép alkalmazásával történő megismétlését.

Az indítványnak megfelelően most tisztelettel kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatot. Kérem, a szavazatszámláló gép alkalmazásával szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 47 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nem határozatképes.

Ügyrendben jelentkezett… (Dr. Vadai Ágnes jelzésre:) Nem. Köszönöm szépen, ez egy véletlen gombnyomás volt.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel a Fidesz és a KDNP frakcióinak, képviselőinek írásos tájékoztatása alapján tudomásom van arról, hogy a határozatképesség helyreállítására a mai napon nincs lehetőség (Z. Kárpát Dániel: Szégyen!), hiszen nem vesznek részt a mai ülésen, ennek alapján, a házszabály 14. § (2) bekezdése szerint az előbbi szavazás eredményeképpen meg tudom állapítani a hiányzók névsorát, és annak a kitűzését elrendelem.

Elfogadott napirendi javaslat hiányában a napirend egyetlen pontja sem tárgyalható.

Tisztelettel tájékoztatom önöket, hogy az Országgyűlés következő ülésére várhatóan 2019. május 27-én kerül sor. Az ülést bezárom.
Felszólalások:   13  13  Előző      Ülésnap adatai