Készült: 2020.06.02.14:47:38 Dinamikus lap

94. ülésnap (2019.11.19. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 237
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 12:30:31

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 0:41
 1-4 Napirend előtti felszólalások "Nekünk minden gyerek számít"
10:58
 5-8 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
10:10
 9-12 Napirend előtti felszólalások "A magyar közoktatás napja"
10:32
 13-16 Napirend előtti felszólalások "Mennyire hiteles a kormány politikája?"
10:41
 17-20 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
11:02
 21-24 Napirend előtti felszólalások "100 év a magyar-lengyel diplomáciában"
10:38
 25-28 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyek"
9:52
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/7841 A magyar-szlovén államhatár új, 2018. évi határokmányainak kihirdetéséről
21:15
 29 Zárószavazás önálló indítványról H/6715 Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2018. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról
21:15
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/7556 A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról
21:15
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/7556 A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról
21:15
 29 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/7700 A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával összefüggő törvények módosításáról
21:15
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/7700 A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával összefüggő törvények módosításáról
21:15
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/7700 A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával összefüggő törvények módosításáról
21:15
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/7844 A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról
21:15
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/7844 A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról
21:15
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/7693 Az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról
21:15
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/7693 Az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról
21:15
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/7694 Egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról
21:15
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/7694 Egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról
21:15
 29 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/7843 A szakképzésről
21:15
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/7843 A szakképzésről
21:15
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/7843 A szakképzésről
21:15
 29 Tárgysorozatba vétel H/7892 A ritka betegségben szenvedők támogatásának elősegítéséről
21:15
 29 Tárgysorozatba vétel T/7575 A helyi önkormányzatok pénzügyi függetlenségének helyreállítása érdekében egyes központi költségvetésről szóló törvények módosításáról
21:15
 29 Tárgysorozatba vétel T/7215 A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott energiaárak igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról
21:15
 29 Tárgysorozatba vétel T/7193 Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról
21:15
 29-78 Általános vita lefolytatása T/8040 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
2:47:15
 79-98 Általános vita lefolytatása T/8033 Egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről
1:31:13
 99-130 Általános vita lefolytatása T/8029 Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról
2:26:51
 131-148 Általános vita lefolytatása T/8031 A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosításáról
53:23
 149-164 Általános vita lefolytatása H/8030 A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről
45:41
 165-176 Általános vita lefolytatása T/7996 A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
T/7997 A Magyarország és a Marokkói Királyság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
13:02
 177-192 Általános vita lefolytatása T/8023 Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
47:42
 193-220 Általános vita lefolytatása T/7991 Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosításáról, az önálló közigazgatási bíráskodás megszüntetéséről
1:12:18
 221-236 Általános vita lefolytatása H/8034 A temesvári népfelkelésről való megemlékezésről
38:50
 237 Ülésnap lezárása 0:23