Készült: 2020.06.02.14:58:10 Dinamikus lap

90. ülésnap (2019.11.05. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 215
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 12:19:00

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 0:40
 1-4 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
11:02
 5-8 Napirend előtti felszólalások "Meddig falaz még a minisztérium a Felcsúti Fociakadémiának?"
10:41
 9-12 Napirend előtti felszólalások "Gondoskodási válság"
10:27
 13-16 Napirend előtti felszólalások "Így nyerészkedik a Fidesz, több mint kétmillió emberen"
10:18
 17-20 Napirend előtti felszólalások "Meddig él vissza a Kormány az emberek türelmével?"
10:55
 21-26 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
10:43
 27-30 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyek"
10:37
 31 Zárószavazás önálló indítványról T/7687 A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
9:21
 31 Zárószavazás önálló indítványról T/7689 A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről
9:21
 31 Zárószavazás önálló indítványról T/7691 A Genfben, 1949. év szeptember hó 19. napján kelt közúti közlekedési Egyezmény, a Genfben, 1949. év szeptember hó 19-én kelt közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyv, a Genfben, 1950. év szeptember hó 16-án kelt, az 1949. szeptember hó 19-én Genfben aláírt közúti közlekedésre vonatkozó Egyezményt és a közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyvet kiegészítő európai Megállapodás, a Genfben, 1955. év december hó 16-án kelt, az 1949. évi közúti közlekedésre vonatkozó Egyezményt és az 1949. évi közúti jelzésekre vonatkozó jegyzőkönyvet kiegészítő, az 1950. szeptember 16-án kötött európai Megállapodás módosítása tárgyában létrejött, a közúti munkálatok jelzéséről szóló Megállapodás, valamint a Genfben, 1957. év december hó 13. napján kelt, az útjelzésekre vonatkozó európai Egyezmény kihirdetéséről
9:21
 31 Tárgysorozatba vétel H/7018 A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásának leállításáról
9:21
 31 Tárgysorozatba vétel H/7068 Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezményre való hivatkozással a Kormány által Magyarország nemzeti érdekeit sértő módon, a Paksi Erőmű új 5-6. blokkjának létesítésével összefüggésben megkötött szerződések felmondásának szükségességéről
9:21
 31 Tárgysorozatba vétel H/6417 Az emberi és kisebbségi jogokról és az ezeket fenyegető szervezetekről
9:21
 31 Tárgysorozatba vétel T/7523 A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény módosításáról
9:21
 31 Tárgysorozatba vétel T/7082 Az állatkínzókkal szembeni hatékony fellépés megteremtése érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
9:21
 31-33 Döntés személyi kérdésben S/7894 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
11:15
 33-35 Döntés személyi kérdésben S/7895 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
7:07
 35-50 Általános vita lefolytatása T/7844 A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról
1:00:34
 51-62 Általános vita lefolytatása T/7841 A magyar-szlovén államhatár új, 2018. évi határokmányainak kihirdetéséről
17:49
 63-104 Általános vita lefolytatása T/7845 Az öntözéses gazdálkodásról
2:29:15
 105-120 Általános vita lefolytatása T/7842 A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról
57:46
 121-134 Általános vita lefolytatása T/7847 Egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
1:01:43
 135-164 Általános vita lefolytatása T/7846 Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
1:36:20
 165-212 Általános vita lefolytatása T/7843 A szakképzésről
3:23:19
 213-214 Napirend utáni felszólalások "Meddig hagyják még szenvedni a csömörieket és a kistarcsaiakat?"
5:00
 215 Ülésnap lezárása 0:38