Készült: 2020.06.02.14:53:55 Dinamikus lap

86. ülésnap (2019.10.22. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 153
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 5:31:11

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 0:58
 1-4 Napirend előtti felszólalások "Az Országgyűlés felelősségéről"
11:42
 5-8 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
11:09
 9-12 Napirend előtti felszólalások "A szeptemberi ENSZ klímacsúcs és a decemberi COP 25 között"
11:20
 13-16 Napirend előtti felszólalások "Mikor lesz fontosabb az idegennél a magyar fiatal?"
11:22
 17-20 Napirend előtti felszólalások "Tudjuk..."
11:04
 21-24 Napirend előtti felszólalások "A WTO előtt álló aktuális kihívásokról"
10:35
 25-28 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyek"
11:22
 29-37 Általános vita lefolytatása T/7687 A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
12:53
 37-58 Általános vita lefolytatása T/7700 A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával összefüggő törvények módosításáról
1:18:24
 59-76 Általános vita lefolytatása T/7690 Egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról
33:50
 77-96 Általános vita lefolytatása T/7692 Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
27:07
 97-108 Általános vita lefolytatása T/7689 A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről
13:19
 109-126 Általános vita lefolytatása T/7691 A Genfben, 1949. év szeptember hó 19. napján kelt közúti közlekedési Egyezmény, a Genfben, 1949. év szeptember hó 19-én kelt közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyv, a Genfben, 1950. év szeptember hó 16-án kelt, az 1949. szeptember hó 19-én Genfben aláírt közúti közlekedésre vonatkozó Egyezményt és a közúti jelzésekre vonatkozó Jegyzőkönyvet kiegészítő európai Megállapodás, a Genfben, 1955. év december hó 16-án kelt, az 1949. évi közúti közlekedésre vonatkozó Egyezményt és az 1949. évi közúti jelzésekre vonatkozó jegyzőkönyvet kiegészítő, az 1950. szeptember 16-án kötött európai Megállapodás módosítása tárgyában létrejött, a közúti munkálatok jelzéséről szóló Megállapodás, valamint a Genfben, 1957. év december hó 13. napján kelt, az útjelzésekre vonatkozó európai Egyezmény kihirdetéséről
29:04
 127-138 Általános vita lefolytatása T/7694 Egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról
35:15
 139-152 Általános vita lefolytatása T/7693 Az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról
23:21
 153 Ülésnap lezárása 0:52