Készült: 2020.06.02.14:50:03 Dinamikus lap

71. ülésnap (2019.06.12. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 248
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 13:05:42

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 0:40
 1-4 Napirend előtti felszólalások "A klíma vészhelyzet tény és nem megfontolás kérdése, ezért Magyarországon is azonnali lépésekre van szükség!"
11:12
 5-8 Napirend előtti felszólalások "Újbuda fuldoklik az autóforgalomban"
10:13
 9-12 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
10:27
 13-16 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
10:36
 17-20 Napirend előtti felszólalások "Mennyire hiteles a kormány politikája?"
10:39
 21-24 Napirend előtti felszólalások "A családok támogatásának költségvetése"
10:35
 25-28 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
10:30
 29-55 Vita kivételes eljárásban T/6441 A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról
1:22:40
 56 Zárószavazás önálló indítványról T/6441 A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról
21:52
 56 Zárószavazás önálló indítványról T/6183 A Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
21:52
 56 Zárószavazás önálló indítványról T/6184 A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
21:52
 56 Zárószavazás önálló indítványról T/6185 A Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás kihirdetéséről
21:52
 56 Zárószavazás önálló indítványról T/6186 A Londonban, 1985. október 16-án kelt, "a hajókon telepíthető INMARSAT földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben" tárgyú megállapodás kihirdetéséről
21:52
 56 Zárószavazás önálló indítványról T/6187 Az Európai Hírközlési Hivatal (ECO) létrehozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről
21:52
 56 Zárószavazás önálló indítványról T/6189 A Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet létrehozásáról szóló egyezmény és annak 2008. évi módosítása kihirdetéséről
21:52
 56 Zárószavazás önálló indítványról T/5235 Az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről
21:52
 56 Zárószavazás önálló indítványról T/6188 Az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye kihirdetéséről
21:52
 56 Tárgysorozatba vétel T/6050 Egyes törvényeknek az Európa-nap munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról
21:52
 56 Tárgysorozatba vétel H/5551 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló szabályozás felülvizsgálatához szükséges intézkedésekről
21:52
 56 Tárgysorozatba vétel T/5905 A gyermekes családok hajléktalanságának a megelőzéséhez szükséges egyes törvénymódosításokról
21:52
 56 Tárgysorozatba vétel H/6135 A közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések nyerteseinek vagyonosodásának átláthatóságáról
21:52
 56 Tárgysorozatba vétel T/5980 A személyi jövedelemadó egy százalékának a szakszervezetek részére történő felajánlása érdekében az 1996. évi CXXVI. számú törvény módosításáról
21:52
 56 Tárgysorozatba vétel T/4995 Egyes törvényeknek a gyermekvállalás támogatásához szükséges módosításáról
21:52
 56 Tárgysorozatba vétel T/4778 Egyes törvényeknek az otthonápolás munkaként való elismeréséhez szükséges módosításáról
21:52
 56 Tárgysorozatba vétel T/6027 A közterületi parkolással összefüggő törvénymódosításokról
21:52
 56 Tárgysorozatba vétel H/6028 Éghajlatváltozási vészhelyzet megállapításáról és az ezzel összefüggő feladatokról
21:52
 56-83 Általános vita lefolytatása T/6212 A képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról
1:38:14
 84-97 Általános vita lefolytatása T/6193 A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
23:09
 98-133 Általános vita lefolytatása T/6295 A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról
1:32:38
 134-165 Általános vita lefolytatása T/6350 Egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
1:51:48
 166-191 Általános vita lefolytatása T/6343 A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
1:01:24
 192-235 Általános vita lefolytatása T/6359 A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról
3:23:55
 236-247 Általános vita lefolytatása T/6352 Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
37:02
 248 Ülésnap lezárása 0:40