Készült: 2020.06.02.12:59:46 Dinamikus lap

64. ülésnap (2019.04.01. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 434
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 11:23:50

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 0:26
 1-4 Napirend előtti felszólalások 10:17
 5-10 Napirend előtti felszólalások 7:54
 11-14 Napirend előtti felszólalások 11:38
 15-20 Napirend előtti felszólalások 11:07
 21-24 Napirend előtti felszólalások 10:05
 25-28 Napirend előtti felszólalások 10:41
 29-34 Napirend előtti felszólalások 10:17
 35-40 Mandátumigazolás tárgyalása Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
4:27
 41 Döntés kivételességi javaslatról T/5565 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról
4:20
 41 Az ülés napirendjének megállapítása 4:20
 41-43 Döntés személyi kérdésben S/5572 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
6:04
 43-82 Bizottsági jelentések vitája T/5132 A családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról
1:29:02
 83-90 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/3622 Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról
10:47
 91-96 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/5238 A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról
10:20
 97-102 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/5166 A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről
8:06
 103-114 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/5241 A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról
18:05
 115-124 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/5244 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról
14:39
 125-131 Törvényalkotási bizottság jelentésének és módosító javaslatának vitája T/3633 Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról
13:06
 132 döntés módosító javaslat(ok)ról T/3633 Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról
48:58
 132 döntés módosító javaslat(ok)ról T/3633 Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról
48:58
 132 Zárószavazás önálló indítványról T/3633 Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról
48:58
 132 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/5132 A családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról
48:58
 132 Zárószavazás önálló indítványról T/5132 A családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról
48:58
 132 Zárószavazás önálló indítványról H/4819 Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról
48:58
 132 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/4479 Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról
48:58
 132 Zárószavazás önálló indítványról T/4479 Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról
48:58
 132 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/4514 A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
48:58
 132 Zárószavazás önálló indítványról T/4514 A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
48:58
 132 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/4820 Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról
48:58
 132 Zárószavazás önálló indítványról T/4820 Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról
48:58
 132 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/3622 Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról
48:58
 132 Zárószavazás önálló indítványról T/3622 Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról
48:58
 132 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/5238 A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról
48:58
 132 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/5238 A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról
48:58
 132 Zárószavazás önálló indítványról T/5238 A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról
48:58
 132 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/5166 A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről
48:58
 132 Zárószavazás önálló indítványról T/5166 A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről
48:58
 132 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/5241 A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról
48:58
 132 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/5241 A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról
48:58
 132 Zárószavazás önálló indítványról T/5241 A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról
48:58
 132 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/5244 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról
48:58
 132 Zárószavazás önálló indítványról T/5244 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról
48:58
 132-144 Interpelláció megtárgyalása I/5521 Mennyire hiteles a kormány politikája?
59:03
 144-150 Interpelláció megtárgyalása I/5501 Mikor és hogyan kárpótolja a kormány azokat a rokkantnyugdíjasokat, akiknek jogtalanul csökkentették az ellátását?
10:33
 150-158 Interpelláció megtárgyalása I/5514 Hogyan kíván a Kormány megfelelni a rokkantnyugdíjasok helyzetének rendezésére az Alkotmánybíróság szabta határidőnek?
10:44
 158-164 Interpelláció megtárgyalása I/5519 A Kormány már az emberek mindennapi életét is képes felforgatni azért, hogy kedvezzen a multiknak?
9:51
 164-170 Interpelláció megtárgyalása I/5513 Mihez kezd a kormány a nekilóduló inflációval?
10:00
 170-175 Interpelláció megtárgyalása I/5527 Milyen módon tud az állam fellépni az újabb, balliberálisokhoz kötődő korrupciós üggyel szemben?
9:30
 176-182 Interpelláció megtárgyalása I/5505 Magyar kvótát Magyarországra
9:04
 182-187 Interpelláció megtárgyalása I/5510 Hogyan védhetők meg a termeléshez kötött uniós agrártámogatások?
8:23
 188-195 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5570 Meddig működhet Magyarországon a legalizált uzsora?
7:47
 196-203 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5567 A rokkant már nem is ember?
6:19
 204-211 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5569 Miért kell nyolcvan kisgyermeknek meghalnia?
7:42
 212-213 Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/5455 Mikor szánja rá magát a kormány, hogy végre érdemi lépéseket tegyen a klímaváltozás és annak kedvezőtlen hatásai megfékezésére?
1:00
 214-217 Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/5457 Miért buknak sorra a NER-nek kedves bankok?
0:54
 218-227 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5548 Mikor oldja meg a kormány a gondoskodási válságot?
7:27
 228-237 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5566 Mit gondol Miniszterelnök Úr?
7:09
 238-249 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5576 Hol van még a vége? Milyen eszközzel léphet fel az állam a korrupcióval összefüggésbe hozott, állami megrendelésért cserébe járó lakásfelújítási ügyben?
7:22
 250-259 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5571 Mennyire hiteles a kormány politikája?
6:34
 260-267 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5574 Egyes pártoknak az is fáj, ha növekszik a gyermekes családok támogatása?
7:09
 268-277 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5568 A gyerek már nem is ember?
5:54
 278-281 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5525 Kecskére a káposztát?
4:49
 282-285 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5533 Mikor valósul meg a Szeged-Makó elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyes forgalmú Tisza-híd, valamint a hozzá kapcsolódó vasúti és tömegközlekedést kiszolgáló P+ R parkoló megépítse?
4:16
 286-289 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5537 Kinek kell a Fóti Gyermekváros kastélya?
4:22
 290-293 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5535 Ha tudja a kormány, hogy évente 8-10 ezer ember korai halálozásához és tömeges megbetegedéshez vezet a légszennyezettség Magyarországon, miért nem változtat a helyzeten?
4:53
 294-297 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5538 Semjén Zsolt hobbija helyett miért nem a főváros fejlődését támogatja a Fidesz-kormány?
4:39
 298-301 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5549 Milyen további előrelépés várható a magyar vidék fejlesztése és fejlődése érdekében?
4:56
 302-305 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5436 Tervezi-e a Kormány az EU tagállamaiban szerzett szakképesítések hazai elismerését?
5:25
 306 Bejelentések T/5132 A családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról
T/5244 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról
1:43
 306-311 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/4358 A Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
7:43
 312-319 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/5243 A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
21:21
 320-323 Bizottsági jelentések vitája T/5220 A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről
11:12
 324-333 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/5234 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
21:51
 334-343 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/5239 Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról
23:33
 344-355 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/5240 Az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról
18:10
 356-367 Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája T/5354 Az Európai Unió közösségéhez tartozó magyar családokért
16:19
 368-383 Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája H/5359 "Gyerek, család, lakhatás" programról
19:05
 384-389 Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája H/4782 Az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének gyakorlati megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
9:07
 390-398 Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája T/5339 Az állambiztonsági múlt nyilvánosságáról
13:48
 398-402 Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája T/5133 A munkavállalókra vonatkozó magyar kvótáról
9:19
 402-407 Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája H/5043 A Magyarország területén tartózkodásra jogosító okmánnyal rendelkező nem magyar állampolgárok nemzetbiztonsági átvilágításának elrendeléséről
10:53
 408-418 Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája H/4992 A gyermekvállalás támogatásáról
10:34
 418-425 Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája T/5298 A közművezeték-adó vízügyi ágazatban történő kivezetése érdekében a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról
10:44
 426-431 Napirend utáni felszólalások 5:01
 432-433 Napirend utáni felszólalások 5:29
 434 Ülésnap lezárása 0:24