Készült: 2020.06.02.14:15:26 Dinamikus lap

39. ülésnap (2018.11.13. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 227
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 14:25:32

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 3:45
 1-4 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
13:29
 5-8 Napirend előtti felszólalások "Családok támogatása helyett nemzeti inzultáció"
10:05
 9-12 Napirend előtti felszólalások "A Fidesznek minden csak kommunikációs fogás"
10:49
 13-16 Napirend előtti felszólalások "Elméletben működött"
10:39
 17-20 Napirend előtti felszólalások "Még búcsúzni sem tudnak elegánsan?"
10:36
 21-24 Napirend előtti felszólalások "Lengyelország újjászületése"
10:29
 25-28 Napirend előtti felszólalások "Szövetségben a cukorbetegségekkel nemcsak a diabétesz világnapján"
10:15
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/2921 A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
28:45
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/2925 A Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
28:45
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/2937 A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről
28:45
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/452 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
28:45
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/2052 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetéséről
28:45
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/2929 Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
28:45
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/2929 Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
28:45
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/2932 Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
28:45
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/2932 Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
28:45
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/2061 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról
28:45
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/2061 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról
28:45
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/2935 Egyes törvények külügyi igazgatási tárgyú módosításáról
28:45
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/2935 Egyes törvények külügyi igazgatási tárgyú módosításáról
28:45
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/2164 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról
28:45
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/2164 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról
28:45
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/2933 Az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló, 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat kihirdetéséről
28:45
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/2922 Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról
28:45
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/2922 Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról
28:45
 29 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/2931 Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról
28:45
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/2931 Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról
28:45
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/2931 Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról
28:45
 29 Tárgysorozatba vétel T/1496 A demokrácia helyreállítása érdekében a Lex CEU eltörléséről
28:45
 29 Tárgysorozatba vétel T/1607 A tanulás, oktatás, kutatás szabadságához való jog helyreállításáról
28:45
 29 Tárgysorozatba vétel H/1627 Kilakoltatási és lakhatási válság felszámolását előkészítő eseti bizottság létrehozásáról
28:45
 29 Tárgysorozatba vétel T/617 Egyes törvényeknek a devizaadósok védelmében szükséges módosításáról
28:45
 29 Tárgysorozatba vétel T/1158 Egyes törvényeknek a nyugdíjasok helyzetének javítását célzó módosításáról
28:45
 29-56 Általános vita lefolytatása T/3294 A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2:20:40
 57-94 Általános vita lefolytatása T/3296 Egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról
2:06:26
 95-112 Általános vita lefolytatása H/3355 A 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról
1:02:09
 113-134 Általános vita lefolytatása T/3127 Egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
1:38:21
 135-158 Általános vita lefolytatása T/3371 A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2:02:01
 159-183 Általános vita lefolytatása T/3372 Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
1:01:46
 183-200 Általános vita lefolytatása T/3291 Egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról
2:00:13
 201-220 Általános vita lefolytatása T/3053 A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról
42:49
 221-222 Napirend utáni felszólalások "Nyelvében él a nemzetünk"
4:40
 223-224 Napirend utáni felszólalások "A nyugat királynője 7."
5:18
 225-226 Napirend utáni felszólalások "Függetlenségük 100. évfordulójára emlékeztek lengyel testvéreink"
5:38
 227 Ülésnap lezárása 0:17