Készült: 2020.06.06.21:28:19 Dinamikus lap

19. ülésnap (2018.07.17. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 201
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 9:27:38

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 1:05
 1-4 Napirend előtti felszólalások "Akik nem fontosak a kormánynak"
12:03
 5-8 Napirend előtti felszólalások "Jövőellenesség?
10:56
 9-12 Napirend előtti felszólalások "Az MNB 180 lépéséről!"
10:48
 13-16 Napirend előtti felszólalások "A betegjogok érvényesülése Magyarországon"
11:02
 17-20 Napirend előtti felszólalások "Miért a bankok oldalára áll a kormány?"
10:51
 21-28 Napirend előtti felszólalások "Hogyan érvényesül az emberi méltóság a törvényalkotásban?"
8:27
 29-32 Napirend előtti felszólalások "ENSZ migrációs paktumról"
10:15
 33 Határozatképesség ellenőrzés 58:09
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/389 A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
58:09
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/390 A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről
58:09
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/391 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
58:09
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/392 Az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről
58:09
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/393 A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
58:09
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/394 A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
58:09
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/395 A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
58:09
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/704 A Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
58:09
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/711 A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról
58:09
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/711 A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról
58:09
 33 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/709 Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról
58:09
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/709 Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról
58:09
 33 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/629 Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
58:09
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/629 Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
58:09
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/629 Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
58:09
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/626 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról
58:09
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/626 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról
58:09
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/623 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról
58:09
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/623 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról
58:09
 33 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/714 Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról
58:09
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/714 Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról
58:09
 33 döntés túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről T/714 Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról
58:09
 33 döntés túlterjeszkedő módosító javaslatról T/714 Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról
58:09
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/714 Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról
58:09
 33-40 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/710 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról
1:09:42
 41-56 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/713 A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról
26:49
 57-62 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/712 A sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról
11:26
 63-76 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/624 Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról
33:41
 77-79 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/532 A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
4:58
 79-84 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/625 Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
18:10
 85-90 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/627 A szociális hozzájárulási adóról
14:14
 91-93 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/707 A gyülekezési jogról
4:23
 93-95 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/706 A magánélet védelméről
5:32
 95-100 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/386 Az üzleti titok védelméről
8:38
 101-104 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/533 A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről
3:20
 105-112 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/708 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról
10:00
 113-130 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/384 Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról
46:06
 131-138 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/628 A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről
21:06
 139-172 Vita kivételes eljárásban T/856 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
1:43:26
 173-192 Vita kivételes eljárásban T/857 A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról
1:31:11
 193-194 Napirend utáni felszólalások "Az autista gyermekeket nevelő családok helyzete"
5:53
 195-196 Napirend utáni felszólalások "A falvak elnéptelenedése"
5:38
 197-198 Napirend utáni felszólalások "Nagyarányú kormánypárti győzelmek az elmúlt hetek időközi választásain"
3:39
 199-200 Napirend utáni felszólalások "Horvát vagyok, tehát magyar"
5:36
 201 Ülésnap lezárása 0:36