Készült: 2020.06.06.23:29:13 Dinamikus lap

17. ülésnap (2018.07.03. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 327
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 15:09:24

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 0:46
 1-4 Napirend előtti felszólalások "Miért nem fontosak a kistelepülési gyerekek a kormánynak?"
11:10
 5-8 Napirend előtti felszólalások "Szabadságjogok védelmében"
9:18
 9-12 Napirend előtti felszólalások "Továbbra is súlyos milliárdokat bukhatunk, mert Önök hűtlenül kezelik az EU-s pályázatokat!"
10:27
 13-16 Napirend előtti felszólalások "Hányan tértek vissza az országba? Nemzeti konzultáció a fiatalokkal."
8:19
 17-20 Napirend előtti felszólalások "Miért hagyja a Kormámy, hogy környezeti kármentesítés nélkül hagyott területek tízezrei súlyosan veszélyeztessék a környezetminőséget és kockázatot jelentsenek az emberi egészségre?"
11:03
 21-24 Napirend előtti felszólalások "Az ellenzék az ország ellenében"
9:51
 25-28 Napirend előtti felszólalások "Magyarország jövő évi központi költségvetéséről"
11:07
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/473 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről Megállapodás, valamint az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
11:59
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/473 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről Megállapodás, valamint az annak módosításáról szóló Budapesten, 2018. február 28-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
11:59
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/400 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
11:59
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/400 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
11:59
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/406 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról
11:59
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/406 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról
11:59
 29-48 Általános vita lefolytatása T/704 A Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
44:42
 49-72 Általános vita lefolytatása T/712 A sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról
51:03
 73-99 Általános vita lefolytatása T/709 Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról
1:07:49
 99-146 Általános vita lefolytatása T/708 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról
2:13:04
 147-174 Általános vita lefolytatása T/710 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról
1:12:36
 175-204 Általános vita lefolytatása T/713 A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról
1:23:44
 205-242 Általános vita lefolytatása T/711 A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról
1:26:17
 243-284 Általános vita lefolytatása T/714 Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról
2:23:02
 285-324 Általános vita lefolytatása T/706 A magánélet védelméről
T/707 A gyülekezési jogról
2:31:55
 325-326 Napirend utáni felszólalások "Nemcsak élni, lakni is nehéz Magyarországon"
4:32
 327 Ülésnap lezárása 0:28