Készült: 2020.06.02.14:31:49 Dinamikus lap

125. ülésnap (2020.05.05. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 241
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 14:16:26

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 0:43
 1-4 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
10:44
 5-8 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
10:14
 9-12 Napirend előtti felszólalások "(S az álmosaknak, piszkosaknak, Korcsoknak és cifrálkodóknak, Félig-élőknek, habzó szájúaknak, Magyarkodóknak, köd-evőknek, Svábokból jött magyaroknak Én nem vagyok magyar?)"
9:20
 13-16 Napirend előtti felszólalások "Aktuális kérdésekről"
10:48
 17-20 Napirend előtti felszólalások "Miért harcolunk?"
10:26
 21-24 Napirend előtti felszólalások "Aktuális kérdésekről"
10:17
 25-28 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügy"
11:17
 29 Határozatképesség ellenőrzés 15:22
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/10092 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti Partnerségi és Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
15:22
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/9928 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról
15:22
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/9928 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról
15:22
 29 Zárószavazás önálló indítványról H/9929 A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat módosításáról
15:22
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról H/9930 A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területi lehatárolásáról
15:22
 29 Zárószavazás önálló indítványról H/9930 A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területi lehatárolásáról
15:22
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/9931 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról
15:22
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/9931 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról
15:22
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/9919 Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról
15:22
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/9919 Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról
15:22
 29 Zárószavazás önálló indítványról P/10393 A gyermekek és nők védelmének fontosságáról, valamint az Isztambuli Egyezményhez való csatlakozás elutasításáról
15:22
 29-31 Zárószavazás önálló indítványról S/10414 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
21:48
 31-70 Általános vita lefolytatása T/10217 A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról
2:18:52
 71-80 Általános vita lefolytatása T/10307 Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról
18:41
 81-110 Általános vita lefolytatása T/10312 A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről
3:17:53
 111-136 Általános vita lefolytatása T/10308 Az agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási rendszer működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról
1:15:52
 137-156 Általános vita lefolytatása T/10311 Egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról
1:28:13
 157-186 Általános vita lefolytatása T/10309 Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról
1:46:10
 187-202 Általános vita lefolytatása T/10310 Egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós jogi szabályozás módosításával összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról
29:16
 203-232 Általános vita lefolytatása T/10316 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról
1:29:16
 233-234 Napirend utáni felszólalások "A mi városunk Pécs, 2."
5:43
 235-236 Napirend utáni felszólalások "Magyar Sport Napja"
5:00
 237-238 Napirend utáni felszólalások "185 éve futnak Európában a közforgalomban a vonatok, s mi mégsem aknázzuk ki az ebben rejlő lehetőségeket"
5:28
 239-240 Napirend utáni felszólalások "A Fidesz nők elleni indított háborújáról"
5:08
 241 Ülésnap lezárása 0:14