Készült: 2020.06.02.14:46:39 Dinamikus lap

111. ülésnap (2020.03.10. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 200
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 7:53:17

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 0:41
 1-16 Napirend előtti felszólalások "Az ukrán-magyar kapcsolatok jelenlegi helyzete"
22:19
 17-22 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
7:14
 23-26 Napirend előtti felszólalások "Székely Szabadság Napja"
10:52
 27-30 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyek"
11:05
 31-34 Napirend előtti felszólalások "A NATO Parlamenti Közgyűlés elnöki prioritásai"
11:53
 35-38 Napirend előtti felszólalások "A nemzet biztonsága az első"
11:17
 39-42 Napirend előtti felszólalások "Önvédelmünk újabb kihívásai"
11:26
 43-46 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügy"
10:55
 47-119 Általános vita lefolytatása T/9473 A származási hely feltüntetése érdekében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról
2:46:15
 120-135 Általános vita lefolytatása T/9471 A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
36:06
 136 Zárószavazás önálló indítványról T/9272 Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
24:28
 136 Zárószavazás önálló indítványról T/9273 A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
24:28
 136 Zárószavazás önálló indítványról T/9274 Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
24:28
 136 Zárószavazás önálló indítványról T/9276 A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezete között létrejövő, az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala regionális programtámogató irodájának Budapesten történő felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
24:28
 136 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/9280 Az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
24:28
 136 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/9280 Az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
24:28
 136 Zárószavazás önálló indítványról T/9280 Az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
24:28
 136 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/9283 Közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról
24:28
 136 Zárószavazás önálló indítványról T/9283 Közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról
24:28
 136 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/9284 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
24:28
 136 Zárószavazás önálló indítványról T/9284 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
24:28
 136-147 Általános vita lefolytatása T/9467 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
T/9469 Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
44:57
 148-161 Általános vita lefolytatása T/9475 A győri Káptalandomb nemzeti emlékhellyé nyilvánításáról
35:59
 162-195 Általános vita lefolytatása T/9474 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról
1:17:17
 196-197 Napirend utáni felszólalások "A női jogok első képviselőjének emlékére"
5:41
 198-199 Napirend utáni felszólalások "Meddig még?"
5:27
 200 Ülésnap lezárása 0:21