Készült: 2020.06.02.13:34:58 Dinamikus lap

108. ülésnap (2020.02.25. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 225
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 8:27:21

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 5:38
 1-4 Napirend előtti felszólalások 15:37
 5-8 Napirend előtti felszólalások 10:37
 9-12 Napirend előtti felszólalások 11:04
 13-16 Napirend előtti felszólalások 10:51
 17-20 Napirend előtti felszólalások 10:50
 21-24 Napirend előtti felszólalások 11:46
 25-28 Napirend előtti felszólalások 11:09
 29-45 Vita kivételes eljárásban T/9345 A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény, valamint az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény módosításáról
53:37
 46 Zárószavazás önálló indítványról T/8659 A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a diplomata- és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
11:03
 46 Zárószavazás önálló indítványról T/8660 A polgári légi közlekedés szabályairól szóló EKLT-megállapodás I. mellékletének felváltásáról szóló EKLT vegyes bizottság 1/2019 határozatának kihirdetéséről
11:03
 46 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/9241 A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről
11:03
 46 Zárószavazás önálló indítványról T/9241 A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről
11:03
 46 Határozathozatal összegző módosító javaslatról H/9282 A "Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért" elnevezésű európai polgári kezdeményezésről
11:03
 46 Zárószavazás önálló indítványról H/9282 A "Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért" elnevezésű európai polgári kezdeményezésről
11:03
 46 Zárószavazás önálló indítványról T/9345 A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény, valamint az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény módosításáról
11:03
 46-61 Általános vita lefolytatása T/9276 A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezete között létrejövő, az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala regionális programtámogató irodájának Budapesten történő felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
30:18
 62-71 Általános vita lefolytatása T/9272 Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
10:38
 72-83 Általános vita lefolytatása T/9273 A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
19:19
 84-108 Általános vita lefolytatása T/9274 Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
37:51
 108-127 Általános vita lefolytatása T/9280 Az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
1:16:56
 128-198 Általános vita lefolytatása T/9283 Közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról
2:36:28
 199-222 Általános vita lefolytatása T/9284 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
35:15
 223-224 Napirend utáni felszólalások 5:44
 225 Ülésnap lezárása 0:17