Készült: 2020.06.02.14:28:04 Dinamikus lap

107. ülésnap (2020.02.24. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 277
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 7:21:11

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 0:27
 1-4 Napirend előtti felszólalások Aktuális ügyekről"
9:24
 5-8 Napirend előtti felszólalások "A zöldpolitika aktuális kérdései"
10:44
 9-12 Napirend előtti felszólalások "Ne verjék át a nyugdíjasokat! II."
10:41
 13-16 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
10:46
 17-22 Napirend előtti felszólalások "Most kell az éberség"
8:28
 23-26 Napirend előtti felszólalások "M4, ami összeköt!"
10:21
 27-30 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyeink"
8:58
 31-33 A határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés H/9282 A "Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért" elnevezésű európai polgári kezdeményezésről
6:26
 33 Döntés kivételességi javaslatról T/9345 A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény, valamint az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény módosításáról
5:16
 33 Az ülés napirendjének megállapítása 5:16
 33-35 Döntés személyi kérdésben S/9341 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
6:35
 35-41 Interpelláció megtárgyalása I/9252 Mennyibe kerül az adófizetőknek a Mátrai Erőmű megvásárlása?
10:28
 41-47 Interpelláció megtárgyalása I/9275 A NAT-ról és a magyar diákok jövőjéről
11:20
 47-53 Interpelláció megtárgyalása I/9266 Hogyan nevezzük azokat, akiknek nem tetszik a gyermekellenes Nemzeti alaptanterv?
10:44
 54-60 Interpelláció megtárgyalása I/9264 A mikor lesznek végre a magyar gazdasági élet központi szereplői a hazai kisvállalkozások?
10:27
 60-66 Interpelláció megtárgyalása I/9293 A kormány valóban csökkenteni akarja az önkormányzatok bevételeit?
10:27
 66-71 Interpelláció megtárgyalása I/9298 Milyen lehetőségeket lát a Kormány, miként lehet biztosítani minden gyermek számára a lakóhelyen, biztonságos és egyenrangú körülmények között biztosított tanuláshoz való jogot?
9:42
 72-78 Interpelláció megtárgyalása I/9253 Miért sodorja életveszélybe a Kormány a betegeket a kórházi beszállítók tönkretételével ?
10:56
 78-83 Interpelláció megtárgyalása I/9291 Minek köszönhető az európai összehasonlításban is kimagasló 2019. évi 4,9 %-os gazdasági növekedés?
9:31
 84-90 Interpelláció megtárgyalása I/9259 Mi az akadálya az akadálymentesítésnek?
10:35
 90-96 Interpelláció megtárgyalása I/9265 Nem fedezi a megélhetést a magyar minimálbér
10:48
 96-102 Interpelláció megtárgyalása I/9267 Miért szabotálja el tizedik éve a Kormány, hogy érvényesüljön az emberek Alaptörvényben foglalt joga a tiszta levegőhöz?
10:09
 102-108 Interpelláció megtárgyalása I/9085 Igazságosnak tartaná-e a felső tízezer megadóztatását, ahogy azt a Párbeszéd javasolja?
10:19
 108-113 Interpelláció megtárgyalása I/9297 Milyen további gazdaságfejlesztési intézkedések várhatóak 2020-ban Magyarországon?
9:22
 114-120 Interpelláció megtárgyalása I/9285 Ha Önnek baja lenne a látásával, várna tizenöt hónapot egy szemvizsgálatra?
10:40
 121 tárgyalás ügyrendi javaslatról 0:52
 122-123 Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/8580 Mennyire hiteles a kormány politikája?
1:58
 124-131 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9337 Mennyire hiteles a kormány politikája?
8:10
 132-133 Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/9234 Aktuális kérdésekről
0:50
 134-141 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9339 Ugye nem akar tovább rontani az emberek életminőségén az önkormányzati források csökkentésével?
8:21
 142-143 Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/9210 Vállalja a felelősséget, Miniszterelnök Úr?
0:43
 144-153 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9326 Mikor lesz végre Újpestnek és Rákospalotának méltó vasútállomása?
8:46
 154-155 Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/9231 Vállalja a felelősséget, Miniszterelnök úr?
0:56
 156-164 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9346 Ne tűrd el csendben
7:47
 165-166 Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/9333 Mi folyik itt?
0:42
 167-174 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9334 Mi folyik itt?
8:12
 175-182 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9343 Milyen eszközökkel kívánja a Kormány megvédeni az egyenrangú oktatást a Soros-szervezetek befolyásától?
8:21
 183-190 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9338 Mennyire hiteles a kormány politikája?
6:53
 191-200 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9342 A gyermekvállalás ösztönzése érdekében hogyan támogatja a kormány a meddőségkezelési eljárásokat?
7:38
 201-228 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/9241 A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről
42:22
 229-262 Összevont vita H/9282 A "Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért" elnevezésű európai polgári kezdeményezésről
1:18:54
 263-264 Napirend utáni felszólalások "A vidéki városok helyzete"
5:44
 265-266 Napirend utáni felszólalások "A nyugat királynője 11."
4:57
 267-268 Napirend utáni felszólalások "200 éve kezdték mai alakjára átépíteni a fóti Károlyi kastélyt - a jubileum alkalmából kilakoltatják a gyermekvárost"
5:34
 269-270 Napirend utáni felszólalások "Plazmabiznisz"
5:32
 271-272 Napirend utáni felszólalások "Megvédjük a mentős bajtársakat"
5:16
 273-274 Napirend utáni felszólalások "Miért pálinkafőzést tanítunk a hetedikeseknek, amikor Magyarországon népbetegség az alkoholizmus?"
5:36
 275-276 Napirend utáni felszólalások "Meddig még?"
5:23
 277 Ülésnap lezárása 0:24