Készült: 2020.06.06.23:33:19 Dinamikus lap

103. ülésnap (2019.12.11. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 35
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 3:02:43

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 28:37
 1 Határozathozatal összegző módosító javaslatról H/8034 A temesvári népfelkelésről való megemlékezésről
28:37
 1 Zárószavazás önálló indítványról H/8034 A temesvári népfelkelésről való megemlékezésről
28:37
 1 Zárószavazás önálló indítványról H/8035 A 2020. év Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánításáról
28:37
 1 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/8039 A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
28:37
 1 Zárószavazás önálló indítványról T/8039 A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
28:37
 1 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/8023 Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
28:37
 1 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/8023 Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
28:37
 1 Zárószavazás önálló indítványról T/8023 Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
28:37
 1 Zárószavazás önálló indítványról T/8031 A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosításáról
28:37
 1 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/7847 Egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
28:37
 1 Zárószavazás önálló indítványról T/7847 Egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
28:37
 1 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/8018 Egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról
28:37
 1 Zárószavazás önálló indítványról T/8018 Egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról
28:37
 1 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/8040 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
28:37
 1 Zárószavazás önálló indítványról T/8040 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
28:37
 1 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/7842 A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról
28:37
 1 Zárószavazás önálló indítványról T/7842 A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról
28:37
 1 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/8021 A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
28:37
 1 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/8021 A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
28:37
 1 Zárószavazás önálló indítványról T/8021 A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
28:37
 1 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/8028 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
28:37
 1 Zárószavazás önálló indítványról T/8028 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
28:37
 1 Zárószavazás önálló indítványról T/8032 A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról
28:37
 1 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/8441 A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról
28:37
 1 Zárószavazás önálló indítványról T/8441 A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról
28:37
 1 Tárgysorozatba vétel T/6617 A közművezeték-adó vízügyi ágazatban történő kivezetése érdekében a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról
28:37
 1 Tárgysorozatba vétel H/6918 Az ápolási díj összegének a mindenkori minimálbérhez történő kötése
28:37
 1 Tárgysorozatba vétel H/7887 Az Örmény Genocídiumról való megemlékezésről
28:37
 1 Tárgysorozatba vétel H/7582 A nyugdíjasok megbecsülésének és az idősek szociális biztonságának megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről
28:37
 1 Tárgysorozatba vétel H/7269 Az egyes kormányzati szoftverlicensz beszerzések körülményeinek tisztázására, valamint az ezekkel kapcsolatos korrupció feltárását szolgáló vizsgálóbizottság létrehozásáról
28:37
 1 Tárgysorozatba vétel H/7961 Az új Fővárosi Közgyűlés által elfogadott átláthatósági rendelkezések érvényesítéséről a magyarországi önkormányzatoknál
28:37
 1 Tárgysorozatba vétel H/7730 A szegénység felszámolásáról
28:37
 1 Tárgysorozatba vétel T/8022 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról
28:37
 1 Tárgysorozatba vétel T/7951 Az adósságcsapdába került személyek megsegítéséről
28:37
 1-3 Döntés személyi kérdésben S/8461 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
29:57
 3-5 Döntés személyi kérdésben S/8471 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
7:49
 5-28 Általános vita lefolytatása B/6066 A Magyar Nemzeti Bank 2018. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója
H/8144 A Magyar Nemzeti Bank 2018. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
2:16:59
 29-30 Napirend utáni felszólalások "Magyarokról és Kunokról!"
4:44
 31-32 Napirend utáni felszólalások "Csoóri Sándor Program az élő hagyományért!"
4:53
 33-34 Napirend utáni felszólalások "Ha MotoGP, akkor Sávoly, avagy nem szükséges Magyarországon új versenypályát építeni, a sávolyit kell befejezni"
5:27
 35 Ülésnap lezárása 0:14