Készült: 2020.06.02.14:51:20 Dinamikus lap

100. ülésnap (2019.12.03. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 55
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 2:23:26

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 0:42
 1-4 Napirend előtti felszólalások 10:43
 5-8 Napirend előtti felszólalások 10:29
 9-12 Napirend előtti felszólalások 11:07
 13-16 Napirend előtti felszólalások 10:36
 17-20 Napirend előtti felszólalások 11:21
 21-24 Napirend előtti felszólalások 11:09
 25-28 Napirend előtti felszólalások 11:15
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/7688 A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság /Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság /Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
0:01
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/7997 A Magyarország és a Marokkói Királyság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
0:01
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/8000 A Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás kihirdetéséről
0:01
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/8001 Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről
0:01
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/8002 A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
0:01
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/6265 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
0:01
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/7839 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről
0:01
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/6576 A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról
0:01
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/6576 A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról
0:01
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/8015 A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról
0:01
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/8015 A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról
0:01
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/7686 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről
0:01
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/7686 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről
0:01
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/8012 A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről
0:01
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/8012 A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről
0:01
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/8027 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény módosításáról
0:01
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/8027 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény módosításáról
0:01
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/7996 A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
0:01
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/7996 A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
0:01
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/8003 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
0:01
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/8036 A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról
0:01
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/8036 A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról
0:01
 29 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/8038 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
0:01
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/8038 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
0:01
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/8038 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
0:01
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/8032 A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról
0:01
 29 Döntés a zárószavazás elhalasztásáról T/8032 A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról
0:01
 29 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/7846 Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
0:01
 29 Zárószavazás önálló indítványról T/7846 Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
0:01
 29 Tárgysorozatba vétel H/7840 A gerincvelő izomsorvadásban (SMA I) szenvedő gyermekek gyógyítása finanszírozásának egyes kérdéseiről
0:01
 29 Tárgysorozatba vétel T/8190 A rabszolgatörvény hatályon kívül helyezése
0:01
 29 Tárgysorozatba vétel H/8191 A munkavállalók szociális biztonságának megerősítéséről és a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek érvényre juttatásáról
0:01
 29 Tárgysorozatba vétel T/7021 A klímavészhelyzet kihirdetéséről
0:01
 29 Tárgysorozatba vétel H/7960 Az új Fővárosi Közgyűlés által elfogadott rendelkezések magyarországi érvényesítéséről
0:01
 29 Tárgysorozatba vétel T/7701 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása érdekében
0:01
 29 Tárgysorozatba vétel H/7380 Az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó, halasztást nem tűrő feladatokról
0:01
 29-31 Döntés személyi kérdésben S/8364 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
4:17
 31-32 Napirend utáni felszólalások 8:49
 33-34 Napirend utáni felszólalások 5:20
 35-36 Napirend utáni felszólalások 5:27
 37-38 Napirend utáni felszólalások 2:16
 39-40 Napirend utáni felszólalások 4:10
 41-42 Napirend utáni felszólalások 5:39
 43-44 Napirend utáni felszólalások 5:32
 45-46 Napirend utáni felszólalások 5:49
 47-48 Napirend utáni felszólalások 5:38
 49-50 Napirend utáni felszólalások 5:36
 51-52 Napirend utáni felszólalások 5:58
 53-54 Napirend utáni felszólalások 5:31
 55 Ülésnap lezárása 0:26