Készült: 2020.06.06.23:07:37 Dinamikus lap

10. ülésnap (2018.06.20. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 120
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 4:48:09

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 0:44
 2-4 Napirend előtti felszólalások "Nagy pénz, kis foci"
10:17
 5-8 Napirend előtti felszólalások "Megfizethetetlenül drága albérletek"
10:44
 9-12 Napirend előtti felszólalások "El a kezekkel a bíróságoktól"
10:22
 13-16 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
10:30
 17-20 Napirend előtti felszólalások "A Stop Soros, ami elvesztette a Soros jellegét"
10:48
 21-24 Napirend előtti felszólalások "A keresztény kultúra védelméről"
10:41
 25-28 Napirend előtti felszólalások "Nekünk Magyarország az első"
10:38
 29-38 Általános vita lefolytatása T/534 A Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
14:02
 39-48 Általános vita lefolytatása T/532 A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
16:25
 49-58 Általános vita lefolytatása T/531 A Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
9:35
 59-70 Általános vita lefolytatása T/533 A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről
25:00
 71-82 Általános vita lefolytatása T/535 Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
22:07
 83-97 Általános vita lefolytatása T/384 Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról
38:27
 98 Zárószavazás önálló indítványról T/387 A Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
33:54
 98 Zárószavazás önálló indítványról T/396 Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
33:54
 98 Zárószavazás önálló indítványról T/397 Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
33:54
 98 Zárószavazás önálló indítványról T/398 Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
33:54
 98 Zárószavazás önálló indítványról T/399 Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről
33:54
 98 Zárószavazás önálló indítványról T/401 Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
33:54
 98 Zárószavazás önálló indítványról T/335 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
33:54
 98 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/332 Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása
33:54
 98 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/332 Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása
33:54
 98 Zárószavazás önálló indítványról T/332 Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása
33:54
 98 Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/333 Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról
33:54
 98 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/333 Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról
33:54
 98 Zárószavazás önálló indítványról T/333 Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról
33:54
 98 Zárószavazás önálló indítványról T/402 A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről
33:54
 98 Zárószavazás önálló indítványról T/407 A Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
33:54
 98 Zárószavazás önálló indítványról T/408 A Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
33:54
 98 Zárószavazás önálló indítványról T/409 A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
33:54
 98 Zárószavazás önálló indítványról T/410 Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
33:54
 98 Zárószavazás önálló indítványról T/411 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
33:54
 98 Zárószavazás önálló indítványról T/412 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
33:54
 98 Tárgysorozatba vétel T/20 Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról
33:54
 98 Tárgysorozatba vétel T/13 A pénzügyi intézmények deviza alapú és forint fogyasztói kölcsönszerződésein alapuló végrehajtási eljárásokról
33:54
 98-99 Napirend utáni felszólalások "Ez már a munkaalapú társadalom?"
38:58
 100-101 Napirend utáni felszólalások "Magyarországon a gyermekvállalás egyenlő a szegénységgel"
5:17
 102-103 Napirend utáni felszólalások "Meddig még?"
5:10
 104-105 Napirend utáni felszólalások "Mit tesz a kormány Magyarország biztonságáért? 2.
5:30
 106-107 Napirend utáni felszólalások "Szerbia Délvidék elszakítását ünnepelteti a magyarokkal, tovább csorbítja a nemzeti tanácsok jogköreit és folytatja koszovói cigányok magyar falvakba telepítését - mindeközben a Fidesz szerint történelmi csúcsponton vannak a magyar-szerb kapcsolatok"
5:41
 108-109 Napirend utáni felszólalások "Új "üzlet" a keleti határon"
5:29
 110-113 Napirend utáni felszólalások "A Kormány is tehetne az ökológiai katasztrófa megelőzéséért a környezetszennyező műanyagok betiltásával"
0:46
 114-115 Napirend utáni felszólalások "A magyarság legnagyobb problémájáról"
5:36
 116-117 Napirend utáni felszólalások "Tervezik-e visszavezetni a korkedvezményes nyugdíjak rendszerét, melyre több ezer dolgozó vár évek óta?"
4:51
 118-119 Napirend utáni felszólalások "Mese a balatonról versus a magyar valóság"
5:09
 120 Ülésnap lezárása 0:23