Készült: 2019.10.14.02:08:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

48. ülésnap (2018.12.10.), 37. felszólalás
Felszólalás oka Az ülés napirendjének megállapítása
Felszólalás ideje 9:59


Felszólalások:   37  37   37-39      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Ház! Most a határozathozatal következik. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetérte azzal, hogy az előterjesztést a jegyző által ismertetett és az LMP kérése alapján módosított időkeretben tárgyalja. Kérem, most szavazzanak (Szavazás.)A Ház a javaslatot 119 igen szavazattal, 43 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Ház! Most házszabálytól való eltérésre tett javaslatról döntünk. Az elnöki jogkörben előterjesztett házszabálytól való eltérés azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról szóló T/3975. számú előterjesztés tárgyalása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a szerdai napon már a zárószavazásra is sor kerülhessen. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot T/3975/4. számon a honlapon megismerhetik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárule a házszabálytól való eltéréshez a T/3975/4. számú javaslat alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 160 igen szavazattal egyhangúlag a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult. Elfogadó döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására a mai napon 16 óra 49 percig van lehetőség. A törvényjavaslat összevont vitájára a holnapi ülésnapon, az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a zárószavazásra a szerdai ülésnapon kerül sor.

Tisztelt Ház! Most a napirend módosítására tett indítványokról döntünk. A DK képviselőcsoportja azt javasolta, a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3628. számú törvényjavaslat bizottsági jelentésének és az összegző módosító javaslat vitájára, valamint az összegző módosító javaslatról szóló döntésére és a zárószavazására ezen az ülésen ne kerüljön sor. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a Ház látható többsége elutasította a javaslatot.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló T/3373. számú törvényjavaslat bizottsági jelentésének és az összegző módosító javaslat vitájára az Országgyűlés keddi ülésnapján az egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló T/3293. számú törvényjavaslat bizottsági jelentései és az összegző módosító javaslat vitáját követően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége ezt a javaslatot elfogadta.

(14.50)

Szintén a Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló T/3354. számú törvényjavaslat összegző módosító javaslatáról való döntésre és a zárószavazásra az Országgyűlés szerdai ülésnapján a közigazgatási bíróságokról szóló T/3353. számú törvényjavaslat összegző módosító javaslatáról való döntést és a zárószavazást követően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége ezt a javaslatot is elfogadta.

Szintén a Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az Országgyűlés szerdai ülésnapján az egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2934. számú törvényjavaslat összegző módosító javaslatáról való döntést és a zárószavazást követően kerüljön sor  ebben a sorrendben  az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló T/3372. számú törvényjavaslat, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. számú törvény módosításáról szóló T/3635. számú törvényjavaslat, valamint az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló T/3626. számú törvényjavaslat összegző módosító javaslatáról való döntésre és a zárószavazásra. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a napirend módosítására tett indítvánnyal egyetért.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az Országgyűlés 2018. december 10. és 13. közötti ülésének napirendi javaslata egészüljön ki a független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról szóló T/3975. számú törvényjavaslat összevont vitájával és az összegző módosító javaslatról történő szavazással és a zárószavazással. Az összevont vitára kedden a napirend előtti felszólalásokat követően 1. napirendi pontként kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége ezt a javaslatot is elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP-, a DK- és a Párbeszéd-frakciók képviselői által az Országgyűlés 2018. december 10-13-ai ülésének napirendjéhez benyújtott 2925 módosítási indítvánnyal kapcsolatban kezdeményeztem a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelős Igazságügyi bizottságnál, hogy foglaljon állást a javaslatok házszabályszerűségéről és a követendő eljárásról. Az Igazságügyi bizottság a 3/2018-2022. IÜB eseti jellegű állásfoglalásában megállapította, hogy a kérdéses javaslatok sem önmagukban, sem együttesen nem alkalmasak arra, hogy támogatásuk esetén meghatározzák az Országgyűlés ülésének napirendjén szereplő napirendi pontok tárgyalási sorrendjét. (Gréczy Zsolt: Ez egy hazugság!  Moraj az ellenzéki padsorokban.)

Emellett a bizottság megállapította, hogy figyelemmel az Alkotmánybíróság gyakorlatában rögzített alkotmányos elvekre, a napirendi javaslat módosítására irányuló kezdeményezések egyértelműen a házszabályi rendelkezésekben biztosított jogokkal való visszaélésnek és obstrukciónak tekinthetők. (Dr. Vadai Ágnes: Elvette tőlem szabálytalanul a szót.) A demokratikus hatalomgyakorlás alkotmányi követelménye (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból: Hóóó!  Füttyszó az ellenzéki képviselők soraiból.), hogy az országgyűlési képviselőknek az országgyűlési döntéshozatali eljárásban történő megfontolt és szakmailag megalapozott részvétele, valamint az Országgyűlés hatékony működése, a törvényhozás kiszámíthatósága, észszerű rendben történő lefolytatása biztosított legyen.

A fentiek alapján a bizottság javasolta, hogy a kérdéses 2925 javaslatról az Országgyűlés egyetlen döntéssel határozzon. (Arató Gergely: Szégyen!)

A bizottság állásfoglalása alapján javaslom, hogy az Országgyűlés az MSZP-, a DK- és a Párbeszéd-frakció által benyújtott 2925 napirend-módosítási javaslatról együttesen határozzon. (Közbeszólások az ellenzék soraiból.  Dr. Tóth Bertalan: Ügyrendben kérek szót!  Dr. Varga László: Szót kér!) Gépi szavazást rendelek el. Kérem ennek a technikai feltételeit biztosítani! Köszönöm szépen. (Gréczy Zsolt: Mit csináltok itt, tényleg?!  Folyamatos közbeszólások az ellenzéki padsorokból.)

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetérte az MSZP, a DK és a Párbeszéd képviselőcsoportja által kezdeményezett, napirend módosítására vonatkozó javaslatokkal. (Közbeszólások a kormánypártok soraiból: Nem!) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.  A táblán megjelenik az eredmény: 23 igen, 116 nem[footnoteRef:1], 0 tartózkodás.) [1: Farkas Gergely tévesen szavazott.]

Megállapítom, hogy a Ház… (Közbeszólások az ellenzék padsoraiból: Szégyen!  Törvénytelen!  Csalás!  Az ellenzéki képviselők közül többen sípolnak.  Dr. Tóth Bertalan: Elnök úr, ügyrendben adjon szót!) Tisztelt Ház! (Dr. Varga László: Miről beszélsz, te? Miről beszélsz?  Közbeszólás a Jobbik soraiból: Szégyelld magad!  Közbeszólások az ellenzék soraiból, többek között: Törvénytelen!  Jogsértés!  Dr. Varga László: Szemétláda! Mit képzelsz?  Közbeszólás a Fidesz soraiból: Csür-he!  Többen sípolnak.) Tisztelt Ház! Először is szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy az ülés alatt orvosi ügyelet áll rendelkezésükre (Derültség és taps a kormánypárti padsorokban.), aki rosszul érzi magát, az fáradjon le. (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból: Nem lehet dönteni! Így nem lehet!  Megszegitek a házszabályt!  Többen sípolnak.)

Most pedig folytatnánk a szavazást. Kérem a kormánypárti képviselőket, hogy figyeljenek ide rám! Ide, rám! (Folyamatos sípszó.) Kérdezem a tisztelt… Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. (Folyamatosan sípolnak.) Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadjae a napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosításokkal. (Közbeszólások és folyamatos sípolás az ellenzéki padsorokból.)

Kérem a gépi szavazásra a feltételeket megteremteni! És gombnyomásos szavazást kérnék. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.  Közbeszólások és sípolás az ellenzék soraiból.)

Megállapítom, hogy a Ház 117 igen szavazattal, 10 nem ellenében, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.

(Dr. Varga László: Még egy ilyet ne szóljál…!) Képviselő úr, mérsékelje magát! (Folyamatos sípolás és közbeszólások az ellenzék soraiból, többek között: Törvénytelen, amit csináltok! Szégyen, gyalázat!) Tájékoztatom, hogy Varga képviselő urat kizártam az ülésről. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Üljetek már le, nyugi!)

Soron következik személyi javaslatról történő határozathozatalunk. (Az ellenzéki képviselők közül számosan felállnak helyükről.)

Soron következik a személyi javaslatról történő határozathozatal. (Közbeszólások az ellenzék soraiból: Szégyentelen!  Hagyd abba!  Dr. Varga László a kormánypárti képviselők felé: Ne mosolyogjál!  Dr. Oláh Lajos mobiltelefonjával felvételt készít.  Többen sípolnak.) Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy ismertesse az elnöki jogkörben előterjesztett S/3976. számú személyi javaslat tartalmát. (Folyamatos sípolás és közbeszólások az ellenzék soraiból.  Közbeszólás az ellenzéki padsorokból: Nem hagyjuk!)
Felszólalások:   37  37   37-39      Ülésnap adatai