Készült: 2019.10.20.01:28:55 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

48. ülésnap (2018.12.10.),  27-30. felszólalás
Felszólalás oka Napirend előtti felszólalások
Felszólalás ideje 10:26


Felszólalások:   23-26   27-30   31-32      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Mai utolsó napirend előtti felszólalónk Németh Zsolt képviselő úr, a Fidesz frakciója részéről: „Az ENSZ Migrációs Csomagja súlyos fenyegetés” címmel fog beszélni. Parancsoljon!

NÉMETH ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! A mai napon az ENSZ migrációs csomagjáról számtalan ország képviselője tanácskozik Marokkóban, Marrákesben. Egy hét múlva feltehetőleg ezt a migrációs csomagot az ENSZ Közgyűlése is meg fogja vitatni és feltehetőleg el fogja fogadni. Magyarország már a nyár folyamán, júliusban kialakította ezzel a csomaggal kapcsolatban az álláspontját. Javíthatatlannak minősítette a tervezetet, és egy kormányhatározatban Magyarország kilépett ebből a tárgyalási folyamatból.Miért tartjuk veszélyesnek ezt a szöveget, ezt a szövegtervezetet? Először is azért, mert alapvetően az illegális migrációnak a legális csatornákba való terelése a legfőbb célkitűzése. Veszélyesnek tartjuk azért is, mert a származási országok támogatása helyett alapvetően az elvándorlást, magának a migrációnak a jelenségét támogatja, és továbbá azért is rendkívül veszélyesnek tartjuk, mert biztonsági megfontolások teljesen háttérbe szorulnak, és alapvetően az emberi jogok szempontjából közelít a migráció jelenségéhez kizárólagosan. Ami az igazi veszélyt jelenti azonban, az az, hogy úgy tűnik, hogy önkéntességen alapul ennek a csomagnak az alkalmazása.

Nos, nem ez a helyzet. Tekintettel arra, hogy ha egy ilyen normát megalkot az ENSZ, akkor egyrészt a nemzetközi jogot befolyásolni fogja, és befolyásolni fogja egyértelműen a nemzetközi igazságszolgáltatási, bírói gyakorlatot is, tehát idő kérdése, hogy erősödjön ennek a puha normának a kötelező jellege.

Vannak azonban jó hírek is. Ennek a migrációs csomagnak a nemzetközi visszhangja nyár óta fokozatosan megváltozott, és számtalan ország döntött hasonlóan Magyarországhoz, hogy nem fogja támogatni ezt a migrációs csomagot. Mely országokról van szó? Mindenekelőtt az Egyesült Államokat szeretném megemlíteni; Japán, Ausztrália, Új-Zéland is feltehetően hasonlóképpen fog eljárni; Izrael; de arról is szó van, hogy esetleg Dél-Afrika is hasonlóképpen foglal majd állást.

Az Európai Unió tagállamai közül is számos ország ugyanezt a Magyarország által képviselt álláspontot tette magáévá, így Olaszország; és természetesen a visegrádi négyek, az a szervezet, amelynek egyébként a megosztottságát manapság nagyon sokan hangsúlyozzák. Nos, nincs szó e tekintetben sem megosztottságról a visegrádi négyek között. Hasonló álláspontot foglal el Ausztria, Lettország vagy éppen Bulgária. A napokban, a hétvégén hallhattuk, hogy Belgiumban pedig egyenesen kormányválság alakult ki, hiszen az egyik kormánykoalíciós párt éppen a migrációs csomagra való tekintettel döntött úgy, hogy kilép a kormányból, és ma kisebbségben kénytelen kormányozni a belgiumi kormányzat.

Úgy gondolom, hogy ezek rendkívül pozitív hírek. Úgy tűnik, hogy a fejlett világ ébred. Hasonló ez az ébredezés ahhoz, mint amit tapasztalhattunk a 80-as években a csernobili atomkatasztrófát követően, akkor egyfajta nukleáris tudatosság alakult ki a világban. Mint ahogy tapasztalhattuk azt is, hogy a 2001-es terrorista támadásokat követően egy terrorizmustudatosság jött létre a nemzetközi közvéleményben. Most, úgy gondolom, hogy az elmúlt egy-két esztendőben, különös tekintettel a 2015-ös válság eredményeképpen, egy nemzetközi migrációs tudatosság van kialakulóban.

Úgy ítélem meg tehát, tisztelt képviselőtársaim, hogy Magyarország jó úton jár, Magyarország nincs egyedül a maga álláspontjával. Egyre kevésbé tapasztalható az, hogy elszigetelt lenne, és egyre általánosabbá válik az az álláspont, amit Magyarország képvisel, és rendkívül aktuális ennek a kérdésnek a hangsúlyos képviselete.

(14.30)

Ugyanakkor készen kell lennünk, hiszen ha az ENSZ mégis elfogadja ezt a csomagot, akkor az nagyon sok feladatot fog majd (Az elnök csenget.) Magyarországra róni. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Orbán Balázs államtitkár úrnak adom meg a szót.

DR. ORBÁN BALÁZS, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Nagyon szépen köszönöm, hogy az ENSZ globális migrációs paktumának ügyét a Ház elé hozta. Én úgy gondolom, hogy ez az ügy egy állatorvosi ló, amelyik kiválóan mutatja, hogy noha szavakban egyre többen vannak, akik kritikusak a most a világban zajló migrációs folyamatokkal, azon tagállamok kivételével, amelyeket ön is említett, és amelyek az utolsó pillanatban kapcsoltak, a nemzetközi intézmények vezetői és az Európai Unió intézményei továbbra is elkötelezett hívei az elmúlt években tapasztalt migrációs folyamatoknak, amelyet ők csak erősíteni és támogatni kívánnak. Itt van ez a dokumentum, kinyomtattam a legutolsó verzióját, amelyet a közeli jövőben terveznek az ENSZ-tagállamok elfogadni, és azt hiszem, hogy nem lehetnek kétségeink, hogy az ENSZ-tagállamok többsége el fogja fogadni ezt a dokumentumot.

Mi már a legelejétől mondjuk, hogy az ENSZ-ben, ha kontinensek szerinti bontásban nézzük, akkor a tagállamok háromnegyede olyan kontinenst képvisel, amely migrációs szempontból kibocsátó kontinens, és csupán egynegyed azoknak a tagállamoknak az aránya, amelyek migrációs szempontból fogadó kontinenst jelenítenek meg. Ebből is következik, hogy a dokumentum egésze árulkodó. Már a dokumentum címe is kifejezi, hogy miről szólna, miről is szólna ez a dokumentum, ugyanis a dokumentum címe így szól: „Globális kompakt a biztonságos, rendezett és szabályozott migrációért”, nem a migráció ellen, nem az országok biztonságáért, nem a növekvő problémák megoldásáért, hanem a migrációért  ez a dokumentumnak a címe.

A dokumentum meghatározza azt is, hogy milyen keretekben kell gondolkodni. Azt mondja a dokumentum, hogy a szabályozott migrációs útvonalak elérhetőségét és flexibilitását kell erősíteni. A határvédelemről csak úgy beszél, mint a határmenedzsment megszervezésével összefüggő feladatról. A migránsok szabad mozgását minél erősebben kívánja biztosítani, és annak korlátozására csupán a legszükségesebb esetben kerülhet sor.

Erősíteni kívánja a migránsok és az őshonosok szociális kohézióját, tehát egyetlenegy szó sem esik integrációról vagy esetleg asszimilációról. Illetve a hazautalásokat, tehát a migráció mögötti gazdasági erőket egy egyre biztonságosabb, olcsóbb és gyorsabb intézményrendszernek kívánja tekinteni.

Semmilyen utalás nincs ebben a dokumentumban arra, amit a magyar kormány fontosnak gondol, arról, hogy a migráció a jelen formájában nem a megoldás része, hanem a probléma maga; arról, hogy a migráció nem emberi jog, hanem a nemzetek szuverenitásának kérdése (Tordai Bence közbeszól.); arról, hogy minden országnak joga van ahhoz, hogy a határait megvédje, és hogy valódi, közös intézkedésekkel segítse az otthonukat elhagyni kényszerülők helyben maradását. Magyarország számára ezért elfogadhatatlan ez a dokumentum, távol maradunk az elfogadásától, és egyetértőleg nyugtázunk minden olyan uniós tagállami kezdeményezést, amely hasonlóképpen foglal állást.

Egy utolsó megjegyzést hogyha megenged arra a vitára reagálva, amely szerint itt nem kötelező dokumentumról lenne szó. Ma, december 10-én az emberi jogok világnapja van, az emberi jogok világnapját ünnepeljük. Tudják, hogy miért ez az emberi jogok világnapja? Azért, mert az ENSZ Közgyűlése az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát 1948. december 10-én fogadta el, pontosan ugyanolyan jogi formátumban, mint a globális migrációs paktumot készülnek elfogadni. Tehát ami az ellenzéki oldal szerint egy nem kötelező jogi dokumentum, azt a kötelező jogi dokumentumot évtizedekkel később világnappal ünnepelteti az ENSZ, és itt nem az emberi jogok világnapjával van probléma, hanem azzal a jogi háttérrel, ami jelen pillanatban is rendelkezésére áll az ENSZ szervezetének, hogy az ebben a megállapodásban foglaltakat kikényszerítse.

Mi azt gondoljuk, az látszik, hogy jelen pillanatban is a balkáni útvonalon több mint 70 ezren vannak, akik az Európai Unió területére kívánnak lépni, Törökországban a menedékkérők, illetőleg a migránsok száma már eléri a 4 milliót, és ezeknek az embereknek a döntő többsége továbbra is az Európai Unió területén képzeli el a jövőjét. És ha a nemzetközi intézmények, illetőleg az Európai Unió vezetői továbbra is olyan politikát folytatnak, amely katalizálja, nem pedig ellentart annak, hogy ezek az emberek az Európai Unió területére jöjjenek, akkor rendkívül komoly migrációs és biztonsági problémákkal fogunk szembenézni.

Ezt a magyar kormány minden erejével meg kívánja állítani. A magyar kormány garantálni kívánja a magyar emberek biztonságát, és ellenáll az összes ilyen törekvésnek. Ebben kérném az önök támogatását, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   23-26   27-30   31-32      Ülésnap adatai