Készült: 2019.10.19.20:59:16 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

48. ülésnap (2018.12.10.),  175-178. felszólalás
Felszólalás oka Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
Felszólalás ideje 6:31


Felszólalások:   173-175   175-178   179-181      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem az előterjesztőket, a vita e szakaszában kívánnake felszólalni. (Jelzésre:) A képviselő asszony jelzi, hogy nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem Völner Pál államtitkár urat, a kormány nevében kíváne felszólalni. (Jelzésre:) Az államtitkár úr jelzi, hogy a kormány nevében a vita e szakaszában nem kíván felszólalni.

Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalásokra van lehetőség. Kérdezem a képviselőtársaimat, kívánnake élni ezzel. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! A vitát lezárom. Megkérdezem a képviselő asszonyt, az előterjesztők képviseletében kíváne válaszolni (Jelzésre:), de vita nem alakult ki, tehát nyilván felmerült kérdésekre sem kívánhat így válaszolni.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a határozathozatalokra a szerdai ülésnapon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a közigazgatási bíróságokról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/3353. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők.

Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Salacz László képviselő úrnak, a bizottság előadójának. Parancsoljon!

DR. SALACZ LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2018. december 6-án tartott ülésén megtárgyalta a közigazgatási bíróságokról szóló T/3353. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. A közigazgatási bírósági szervezetrendszer kiépítése optimálisan a kétszintű működést kívánja meg, amely a következőt jelenti. Felállna a Kúriával egyenlő jogi státuszú közigazgatási felsőbíróság, valamint alatta a nyolc közigazgatási törvényszék. A törvény értelmében a miniszteriális igazgatási modell kerül hazánkban bevezetésre. A miniszter igazgatási jogkörei kiterjednek a központi költségvetés közigazgatási bíróságok fejezete vonatkozásában a fejezetirányító szerv hatásköreinek gyakorlására, a bírói pályázatokkal, bírói és bírósági vezetői kinevezésekkel összefüggő feladatokra, valamint a közigazgatási bíróságok működéséhez elengedhetetlenül szükségesnek bizonyuló statisztikai, infrastrukturális és informatikai feltételek biztosítására.

A bevezetésre kerülő új pályázati rendszerben az igazgatásért felelős miniszter jogi korlátok közé szorulna. Egyrészt a miniszter kötve van a bírói testületek által alkalmasnak ítélt pályázói körhöz, másrészt a pályázat érvénytelenségét is csak és kizárólag az országos bírói testület erre vonatkozó kifejezett javaslata, illetve objektív körülmények fennállta esetén állapíthatja meg. Az Alaptörvény rendelkezéseire tekintettel a kinevezés joga Magyarország köztársasági elnökét illeti meg. A közigazgatási bírósági elnököket igazgatási tevékenységük ellátása során a személyi és tárgyi feltételek biztosításában a hivatalvezető segíti majd.

A Ház asztalán fekvő javaslat lehetőséget teremt a közigazgatási ügyszakban ítélkező bírák számára, hogy amennyiben ezt kérik, pályázat nélkül, a törvény erejénél fogva kerüljenek át a megalakuló, új közigazgatási bíróságra. Pozitívum, hogy a jelen törvény hatálybalépését megelőzően bírósági vezető pozíciót betöltő bírók számára lehetőség nyílik arra, hogy akár a közigazgatási, akár a rendes bírósági szervezetben folytathassák bírói pályafutásukat, megtartva korábbi vezetői javadalmazásukat az eredeti megbízatásuk lejártáig, amennyiben nem nevezik ki őket ismételten bírósági vezetőnek.

Tisztelt Ház! A javaslat a nemzetközi sztenderdek, valamint más európai uniós tagállamok gyakorlatának figyelembevételével a magyar közjogi hagyományoknak és az alkotmányos garanciáknak megfelelően készült el, így mindenképpen támogatandó. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem Völner Pál államtitkár urat, hogy a vita e szakaszában kíváne felszólalni. (Dr. Völner Pál: Nem.) Államtitkár úr jelzi, hogy nem kíván a vita e szakaszában szólni. Tisztelt Országgyűlés! A kijelölt Igazságügyi bizottság nem állított előadót.

(18.20)

Most a képviselői felszólalások következnek. Kérdezem, kíváne képviselőtársaim közül valaki élni ezzel a lehetőséggel. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom.

Megkérdezem államtitkár urat, hogy az előterjesztők képviseletében kíváne felszólalni. (Dr. Völner Pál jelzésére:) Igen. Öné a szó, államtitkár úr.

DR. VÖLNER PÁL igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Csak szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik ezeknek a törvényeknek a létrehozásában segítettek bennünket, kiemelten annak a szakértői bizottságnak, amelyet Kiss György akadémikus úr vezetett. Ezenkívül egyetemi professzorok, az OBH, a Kúria vezetői, törvényszéki szakemberek segítették ezt a munkát. Kiemelten megemlíteném Hajnal Péter kúriai tanácselnök urat, aki a Közigazgatási Bírák Egyesületének elnöke, illetve Sperka Kálmán kúriai tanácselnököt, akik közvetlenül a gyakorlati tapasztalatok alapján segítettek nekünk ennek a törvénynek a létrehozásában, amellyel végül is az 1949-ben a kommunisták által eltörölt jogszabályt sikerül újból a magyar jogrendbe állítani és a közigazgatási bírói szervezetet felállítani. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)
Felszólalások:   173-175   175-178   179-181      Ülésnap adatai