Készült: 2019.10.22.19:41:29 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

48. ülésnap (2018.12.10.),  171-173. felszólalás
Felszólalás oka Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
Felszólalás ideje 7:32


Felszólalások:   169-171   171-173   173      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Államtitkár asszony jelezte, hogy a vita e szakaszában nem kíván felszólalni. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a kijelölt Népjóléti bizottság nem állított előadót. Most a képviselői felszólalásokra van lehetőség a napirend szerinti időkeretben. Kérdezem, kíváne valaki élni ezzel. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Tisztelt Országgyűlés! A vitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a határozathozatalokra a szerdai ülésnapon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/3372. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők.

Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót B. Nagy László képviselő úrnak, a bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő úr!

B. NAGY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2018. december 6-án tartott ülésén megtárgyalta az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló T/3372. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. számú országgyűlési határozat 46. §-a alapján 23 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett elfogadta.Tisztelt Képviselőtársaim! A benyújtott törvényjavaslat négy törvény módosítását tartalmazza. A javaslat módosítja a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvényt.

A Liget Budapest projekt az ország történetének legnagyobb léptékű park- és tájépítészeti beavatkozását ötvözi egy, a millenniumi idők óta nem látott intézményfejlesztési programmal. A törvényjavaslat a városligeti ingatlanon megvalósuló beruházási és a 99 évig tartó vagyonkezelési feladatok hatékony ellátása érdekében rendelkezik a Városliget Zrt. hosszú távú elhelyezéséről azáltal, hogy a városligeti ingatlan vagyonkezelőjének székhelyét biztosító, az állami tulajdonban lévő ingatlan tekintetében a Városliget Zrt.-t jelöli ki a vagyonkezelésre.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Liget Budapest projekt komplexitását illetően indokolttá tette, hogy a Liget Budapest projekt építtetője egy önálló gazdasági társaságot hozzon létre, amely a Magyar Állami Operaház és a Műhelyház beruházásainak megvalósítására kijelölt projekttársaság. A projekttársaság a Városliget Zrt. meglévő tudásbázisát és infrastruktúráját felhasználva, költséghatékonyan valósítja meg a projekteket.

Tisztelt Képviselőtársaim! A muzeális intézményekről, a nyilvántartott könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 2017. évi módosításával a közösségi művelődés szabályozásának fókuszába a szakpolitika célkitűzései, a közművelődési alapszolgáltatások kerültek, törvényi garanciákat teremtve a közművelődési alapszolgáltatások minőségi biztosításának és differenciált megszervezésének a helyi szükségletekhez és igényekhez jobban illeszkedő módon történő közösségi művelődési intézmények révén.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az elhangzottak mérlegelését követően, kérem, támogassák a törvényjavaslatot.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Az államtitkár asszony jelezte, hogy az előterjesztő képviseletében a vita e szakaszában nem kíván felszólalni. Tájékoztatom önöket, hogy a kijelölt Kulturális bizottság nem állított előadót, és most a képviselői felszólalásokra van lehetőség a napirend szerinti időkeretben. Kérdezem képviselőtársaimat, kíváne valaki élni ezzel a lehetőséggel. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom.Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a szerdai ülésnapon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentés vitája.

A Hende Csaba és Bajkai István fideszes képviselők által benyújtott H/3232. számú előterjesztés és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők.

(18.10)

Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem Hende Csaba képviselő urat, az Országgyűlés alelnökét mint előterjesztőt, hogy a vita e szakaszában kíváne felszólalni. (Jelzésre:) Az államtitkár úr jelzi, hogy a vita e szakaszában nem kíván felszólalni.

Megkérdezem a kormány képviseletében Völner Pál államtitkár urat, kíváne a vita e szakaszában szólni. (Jelzésre:) Az államtitkár úr jelzi, hogy a vita e szakaszában nem kíván felszólalni.

Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalásokra van lehetőség. Kérdezem a képviselőtársaimat, kíváne ezzel élni valaki. (Nincs jelentkező.) A képviselőtársaim közül jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! A vitát lezárom. Megadom a szót Hende Csaba képviselő úrnak, a Ház alelnökének mint előterjesztőnek. (Jelzésre:) Az államtitkár úr jelzi, hogy nem kíván szólni a vita e szakaszában sem.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a szerdai ülésnapon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A Dunai Mónika képviselő asszony és Bajkai képviselő úr, Fidesz-képviselőcsoport, által benyújtott T/3635. számú előterjesztés és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők.

Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Dunai Mónika képviselő asszonynak, a bizottság előadójának. Parancsoljon!
Felszólalások:   169-171   171-173   173      Ülésnap adatai