Készült: 2019.10.17.19:00:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

48. ülésnap (2018.12.10.),  165-167. felszólalás
Felszólalás oka Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
Felszólalás ideje 5:14


Felszólalások:   163-164   165-167   167-169      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a szerdai ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/3626. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők.

Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Horváth László képviselő úrnak, a bizottság előadójának.

HORVÁTH LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A Törvényalkotási bizottság 2018. december 6-án tartott ülésén megtárgyalta az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3626. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 25 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta. Ez tartalmazza a Népjóléti bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát, valamint a TAB saját módosító javaslatát. Tisztelt Országgyűlés! A javaslat lehetőséget teremt az adatszolgáltatási kötelezettségüket folyamatosan nem teljesítők vagy hiányos teljesítés esetén hiánypótlási felszólításnak eleget nem tevő egészségügyi szolgáltatók egészségügyi bírsággal történő szankcionálására. A törvényjavaslat mindezek mellett megteremti a lehetőséget arra, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat vércsoportra vonatkozó adatokat tudjon rögzíteni az EESZT-rendszerben. Az EESZT-ben az egészségügyiprofil-szolgáltatás biztosítja, hogy nyilván lehessen tartani a páciensekre legjellemzőbb egészségügyi összefoglaló adatokat, egészségügyi profiljukat. A betegségregiszterek létrehozásának célja népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű társadalmi vagy egyéni szinten jelentős betegségteherrel járó betegségcsoportok tekintetében ezen megbetegedések nyilvántartása érdekében a megelőzés, a betegútkövetés. Teszi mindezt a hatékony szakmapolitikai programok megvalósulását, megvalósítását elősegítő adatelemzés céljából.

A törvénymódosítás célja továbbá annak biztosítása, hogy a tartósan az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában foglalkoztatott biztosítottak, állami alkalmazottak és azok családtagjai a fogadó államban azonos feltételekkel juthassanak hozzá egészségbiztosítási ellátásokhoz. Jelenleg az állami alkalmazottak esetében azonos mértékű járulékfizetés mellett különböző mértékben történik az ellátások költségének megtérítése a családtagok tekintetében attól függően, hogy az illető állami alkalmazott melyik országban  az Európai Gazdasági Térség melyik tagállamában vagy harmadik országban  tartózkodik. Ez a megkülönböztetés fennállhat az Európai Gazdasági Térség tagállamai között is, hiszen az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők által kifizetendő önrész mértéke a fogadó ország szabályozása szerint eltérő lehet.

Tisztelt Képviselőtársaim! Mindezek tükrében kérem önöket, hogy a törvényjavaslatot szavazatukkal támogatni szíveskedjenek. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Államtitkár asszony jelezte, hogy az előterjesztők képviseletében nem kíván a vita e szakaszában felszólalni. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a kijelölt Népjóléti bizottság nem állított előadót.

Most a képviselői felszólalásokra van lehetőség. Kérdezem, kíváne élni valaki ezzel. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a szerdai ülésnapon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/3371. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők.

Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Horváth László képviselő úrnak, a bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő úr!
Felszólalások:   163-164   165-167   167-169      Ülésnap adatai