Készült: 2019.10.21.05:37:48 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

48. ülésnap (2018.12.10.),  141-144. felszólalás
Felszólalás oka Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
Felszólalás ideje 8:21


Felszólalások:   137-141   141-144   145-148      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, Mosóczi László államtitkár úr, az előterjesztő felszólalását. Tájékoztatom államtitkár urat, hogy a vita végén, amennyiben zárszót kíván mondani, még négy perc áll rendelkezésére.Tisztelt Országgyűlés! A kijelölt Gazdasági bizottság nem állított előadót.

Most a képviselői felszólalások következnek, a napirend szerinti időkeretekben. A vita során kétperces hozzászólásra nincs lehetőség. Megkérdezem, hogy kíváne valaki élni a felszólalás lehetőségével. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! A vitát lezárom. Kérdezem Mosóczi államtitkár urat, kíváne élni a felszólalás, a zárszó lehetőségével. (Jelzésre:) Nem kíván.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a szerdai ülésnapon kerül sor.

Most pedig soron következik az egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/3296. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetőek.

Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, 15 perces időkeretben. Megadom a szót Horváth László képviselő úrnak, a bizottság előadójának.

HORVÁTH LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2018. december 6-án tartott ülésén megtárgyalta az egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló T/3296. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. országgyűlési határozat 46. §-a alapján 23 igen szavazattal, 5 ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

(Az elnöki széket Jakab István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Tisztelt Ház! A törvényjavaslat három fő részből áll. Elsőként javaslatot tesz a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló törvény módosítására abból a célból, hogy a 65. életévüket betöltött Széchenyi-díjas tudósok is havi rendszeres juttatást kapjanak tudományos alkotói munkásságuk és kiválóságuk megbecsüléseként.

Másrészről a törvényjavaslat a szakképzésről szóló törvény módosításával a felsőoktatási intézményekben már működő és jól működő kancellári modell bevezetésére tesz javaslatot a szakképzési centrumokban. Erre meglátásunk szerint azért van szükség, hogy a szakképzési centrumok főigazgatói a továbbiakban még jobban tudjanak koncentrálni elsődleges feladatukra, az általuk irányított intézmények szakmai tevékenységének, oktatási színvonalának felügyeletére.

Végül, harmadrészt a törvényjavaslat a központi költségvetés által finanszírozott kutatóhelyeken, köztük az egyetemeken létrehozott szellemi alkotások hasznosítását kívánja elősegíteni, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény célirányos módosításával. Ezzel olyan szabályozási környezet jön létre, amelyben a közfinanszírozású kutatóhelyeken létrehozott szellemi alkotások a kutatóhely tulajdonává válnak, aminek eredményeképpen e szereplők érdekeltté is válnak szellemi alkotásaik iparjogvédelmi oltalmazásában és ennek üzleti hasznosításában.

Tisztelt Képviselőtársaim! Jelen tervezet, úgy gondoljuk, támogatást érdemel, hiszen az új szabályozási keretek lehetővé teszik az innovációs ökoszisztéma támogató, segítő, katalizáló tényezőinek, de különösen az egyetemi bázisú innovációs ökoszisztéma építésének lehetőségét. Mindezek alapján kérem önöket a törvényjavaslat támogatására. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK : Köszönöm szépen, képviselő úr. Köszöntöm képviselőtársaimat. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem Cseresnyés Péter államtitkár urat mint az előterjesztő képviselőjét, kíváne szólni. (Jelzésre:) Államtitkár úr jelzi, hogy nem kíván szólni.Tisztelt Országgyűlés! A kijelölt kulturális bizottság nem állított előadót.

Most a képviselői felszólalások következnek, képviselői felszólalásokra van lehetőség. Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnake felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Államtitkár urat kérdezem, hogy kíván-e. (Jelzésre.) Igen, öné a szó, államtitkár úr.

CSERESNYÉS PÉTER innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint a szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló T/3296. számú törvényjavaslat részletes vitája során kisebb kérdésekben pontosított szövegének elfogadásával az Országgyűlés egy újabb intézkedéssel segítheti, hogy a szakképzés és a kutatás-fejlesztés Magyarországon még magasabb fokozatba kapcsolhasson.A törvényjavaslat első része, a 65 év feletti Széchenyi-díjas tudósok tudományos alkotói járadékának bevezetése nemcsak a kormánypártok, hanem az ellenzék részéről is komoly támogatást kapott. A törvényjavaslat második része, a szakképzési tárgyú módosítások kapcsán sajnos ismét kiderült, hogy kevés olyan ügy van, amelyet az ellenzéki pártok ne lennének készek alárendelni politikai retorikájuknak. Noha ők is egyetértettek a további fejlesztések szükségességében, érdemi, előremutató javaslatot nem fogalmaztak meg.

Visszatekintve a vitában elhangzottakra, talán érdemes még egyszer elmondani és rögzíteni, hogy mire is irányulnak a szakképzési rendszer javasolt módosításai. Egyrészt a kancellári rendszer bevezetése…  egy újabb szakember beállításával, a struktúrába való beépítésével a szakmai munkát tudja segíteni. Miután nagyon komoly munka folyik, oktatói, nevelői és szakképzési munka folyik a szakképzési centrumok intézményeiben, egy olyan, gazdálkodáshoz értő szakember kellett, aki a megfelelő gazdálkodást a jó gazda szemével tudja szakemberként irányítani.

A törvényjavaslat harmadik része a központi költségvetés által finanszírozott egyetemi kutatóhelyeken létrehozott szellemi alkotások hasznosítását elősegítő szabályozási környezet létrehozására irányul. Horváth László képviselő úr felszólalásában az indoka és szükségessége ennek a módosításnak elhangzott, nem szeretném ezt ismételni.

Még visszatérve egy kicsit a szakképzésre: a szakképzésben a digitális tudás elterjesztése a digitális jóléti program keretein belül történik meg, és ennek a jogszabályi környezetét foglalja magába ez a törvényjavaslat.

Megköszönöm a törvényjavaslat tárgyalása során mindenkinek a véleményét, és arra kérem önöket, miután a módosítások többségében egyetértés volt és támogatás volt akár az ellenzéki oldalról is, hogy a törvényjavaslatot majd szavazatukkal támogatni szíveskedjenek. Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(17.10)
Felszólalások:   137-141   141-144   145-148      Ülésnap adatai