Készült: 2019.10.16.00:53:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

48. ülésnap (2018.12.10.),  133-136. felszólalás
Felszólalás oka Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
Felszólalás ideje 9:08


Felszólalások:   125-132   133-136   137-141      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a szerdai ülésnapon kerül sor. Soron következik a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/3621. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők.

A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor 15 perces időkeretben. Megadom a szót Horváth László képviselő úrnak, a bizottság előadójának.

HORVÁTH LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tájékoztatom önöket arról, hogy a Törvényalkotási bizottság 2018. december 6-án tartott ülésén megtárgyalta a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló T/3621. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 23 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. Egypár szót engedjenek meg röviden az előttünk fekvő törvényjavaslat fontosabb elemeiről! 2019. január 1-jétől a honvédelmi tárca egy új jogállást kíván bevezetni honvédelmi alkalmazottak elnevezéssel, önálló törvény formájában.

A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvényjavaslat alapját a közalkalmazottak jogállásáról szóló ’92. évi XXXIII. törvény szabályai képezik, megjelenítve azonban azokat a sajátosságokat, amelyek a honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyal együtt járnak. A javaslat háttérjogszabályát a Kjt.-hez hasonlóan a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény képezi. Ugyanakkor a honvédelmi alkalmazotti jogviszony teljes mértékben független lesz a Kjt.-től.

A javaslat célja, hogy az ágazati, azaz honvédelmi foglalkoztatási szabályokat az egységesítés irányába terelje. A Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak életviszonya, bár azonos törvény hatálya alá esnek, mégis merőben eltérhetnek egymástól. A Kjt. szabályozását mára az ágazati specialitások szétfeszíteni látszanak, a nevelő, oktató, felsőoktatási, egészségügyi szolgáltatónál vagy egészségügyi szolgáltatást nem nyújtó intézményeknél, de ugyanígy a honvédségi közalkalmazottaknál is számos külön szabályt ismer. A javaslat, bár alapjában a Kjt. szabályait követi, mégis több ponton a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény rendelkezéseit veszi át.

(A jegyzői székben dr. Szűcs Lajost Móring József Attila váltja fel.)

A honvédelmi ágazat egységesítésének igénye mellett a javaslat szükségességét erősíti az a tény is, hogy ugyanakkor nem jelent minden tekintetben újdonságot. A Kjt. jelenleg is ismer a főszabálytól eltérő, a honvédségi közalkalmazottakra vonatkozó speciális szabályokat.

Honvédelmi alkalmazott az a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott polgári, azaz civil alkalmazott, aki a kinevezése alapján vállalja a Magyar Honvédség feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátásában történő közreműködését, továbbá azt, hogy a szakterülete tekintetében miniszteri rendeletben előírt éves továbbképzéseken részt vesz. A honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyal járó alapjog-korlátozásokat, többletkötelezettségek vállalását a közalkalmazottakhoz képest többletjuttatással javasolt kompenzálni.

2019. január 1-jétől a honvédelmi alkalmazotti jogviszony bevezetésével egyidejűleg a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyá alakul át a törvény erejénél fogva.

A nem hivatásos vagy szerződéses katonai, illetve kormányzati szolgálati jogviszony keretében ellátandó honvédségi feladatokra 2019. január 1-jétől honvédelmi alkalmazotti jogviszony lesz létesíthető.

Tisztelt Ház! Az előbb elhangzottakra figyelemmel azt mondhatjuk, hogy számos pozitív változást magában foglaló törvényjavaslat-csomagról beszélünk, ezért kérem szíves támogatásukat a törvényjavaslat elfogadásához. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm, Horváth László képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem az előterjesztőt, Németh Szilárd államtitkár urat, kíváne most hozzászólni. (Németh Szilárd István: Köszönöm szépen, nem.) Jelzi, hogy nem. Tisztelt Országgyűlés! A kijelölt Honvédelmi és rendészeti bizottság nem állított előadót.

Most a képviselői felszólalások következnek napirend szerinti időkeretekben. A vita során kétperces hozzászólásra nincsen lehetőség. Megkérdezem, hogy kíváne valaki élni a felszólalás lehetőségével. (Nem érkezik jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! A vitát lezárom. (Németh Szilárd István jelzésére:) Jelzi államtitkár úr, hogy az előterjesztő jogán válaszolni (Németh Szilárd István: Válaszolni nehéz lesz!), illetve élni kíván a felszólalás lehetőségével.

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN honvédelmi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Azért ez jellemző, hogy két ilyen fontos törvényt, amely a Magyar Honvédség jövőbeni jogállásával foglalkozik, illetve a minisztérium jövőbeni jogállásával foglalkozik…  és azért teremtjük meg ezt az új jogi környezetet, amely ebben a törvénymódosítási csomagban, illetve az új törvényben megtalálható, hogy a „Zrínyi 2026” honvédelmi és haderőfejlesztési programot ütemezetten, úgy, ahogy a kormány és a parlament döntései megkívánják, végre lehessen hajtani. Mert miről is van szó? Arról, hogy a Magyar Honvédség gyakorlatilag a magyar emberek biztonságának, Magyarország szuverenitásának és békéjének a legfontosabb őre és biztosítéka. És ezt a Magyar Honvédséget szeretnénk fejleszteni, és ehhez egy új jogszabályi környezetre is szükség van.

Jól látható itt mögöttem az ellenzéki üres padsor. Vártam volna, hogy hozzászólnak. Bár, tegyük hozzá, hogy az általános vitában a hozzászólások minősége, milyensége is kívánnivalót hagy maga után, mind felkészültségből, mind pedig stílusból. De azért mégis itt kellene lenni akkor, amikor az Országgyűlés ebben a fontos kérdésben dönt.

(16.50)

Eljutott odáig a magyar ellenzék, egészen a baltól a jobbig, tehát az összes frakciót említhetném, a DK-tól az MSZP-n, a Párbeszéden, az LMP-n át a Jobbikig, hogy gyakorlatilag a legfontosabb hozzászólás a képviselők vezetőszáron történő bilincsbe veréséről meg börtönéletéről szóló volt, Vadai Ágnes volt honvédelmi államtitkár részéről. Eljutott odáig a hazai ellenzék  ez már a csimborasszója volt szerintem a terelésnek, ami a „Zrínyi 2026” honvédelmi és haderőfejlesztési terv megvalósításáról szól, illetve a magyar katonák, ha úgy tetszik, pocskondiázásának és biztonsága kockáztatásának , hogy Demeter Márta visszaélve a képviselői jogával  éppen itt említette képviselő úr, hogy az egyik fontos része ennek a törvénymódosításnak a nem nyilvános adatok és a minősített adatok védelme  hozzájutott ilyen nem nyilvános adatokhoz, azokat szépen meghamisította, és úgy hozta nyilvánosságra a nem nyilvános adatokat.

Elképesztő, hogy a magyar ellenzéknek ennyi jutott ebből. Ők teljes egészében bebizonyították ennek a két törvényjavaslatnak a vitája során, s ma még az i-re föltették a pontot, hogy rájuk a magyar emberek a haza védelmében sem számíthatnak, kizárólag a kormány és a kormánypártok munkájában bízhatnak. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   125-132   133-136   137-141      Ülésnap adatai