Készült: 2022.07.05.20:42:01 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

79. ülésnap, 33. felszólalás
Felszólaló Kövér László (Fidesz)
Felszólalás oka önálló indítvány elfogadva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 12:27

Felszólalások:  <<  33  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A napirend előtti felszólalások végére értünk, most határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem, foglalják el a helyüket, és ellenőrizzék, hogy kártyájukat elhelyeztéke a szavazógépben.Tisztelt Ház! Mindannyiunk nevében nagy tisztelettel köszöntöm a NATO-csatlakozási okirat magyar törvényhozási ratifikációja alkalmából Magyarországra érkezett Talat Xhaferi urat, az Észak-macedón Köztársaság parlamentjének elnökét és delegációját. (Talat Xhaferi feláll, meghajol.  Taps.)

Soron következik az Észak-macedón Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/5886. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/5886. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 153 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a törvényjavaslatot. (Talat Xhaferi feláll, meghajol és tapsol.  Taps.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! Magyarország mindig is következetes támogatója volt a nyugat-balkáni országok euroatlanti integrációs törekvéseinek. A NATO „nyitott ajtók” politikája és a nyugat-balkáni országok  köztük Észak-Macedónia  számára nyújtott hiteles euroatlanti integrációs perspektíva a NATO-szövetségesek biztonságának is elengedhetetlen összetevője.

Észak-Macedónia NATO-csatlakozása mind a szövetség, mind a régió számára sikertörténet, és mindez nem lett volna lehetséges a macedón, illetve a görög kormányok bátorsága, kollektív erőfeszítései és elkötelezettsége nélkül. Észak-Macedóniát a NATO-műveletekhez történő hozzájárulása, illetve az illegális migráció megállításában betöltött szerepe a biztonság garantálójává tette.

Bízunk abban, hogy a csatlakozási jegyzőkönyv gyors és teljes körű tagállami ratifikálásával az Észak-macedón Köztársaság mielőbb a szövetség teljes jogú tagjává válik.

Engedjék meg, hogy az Országgyűlés nevében gratuláljak országuk sikeréhez, és a ratifikációs folyamat további menetéhez is sok sikert kívánjak. (Talat Xhaferi feláll, meghajol.  Taps.)

Tisztelt Ház! Soron következik a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipel’ské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/6450. számú törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/6450. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház a törvényjavaslatot 154 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

Soron következik „A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében” címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló H/3607. számú határozati javaslat zárószavazása. Az előterjesztéshez összegző módosító javaslat szintén nem érkezett, így a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Házat, elfogadjae a H/3607. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház a határozati javaslatot 151 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/6352. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6352/5. számon, összegző jelentését pedig T/6352/6. számon terjesztette elő. Most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Házat, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/6352/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 115 igen szavazattal, 17 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/6352/7. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház az egységes javaslatot 114 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló T/6353. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6353/6. számon, összegző jelentését pedig T/6353/7. számon terjesztette elő. Most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/6353/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az összegző módosító javaslatot a Ház 115 igen szavazattal, 40 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés elfogadta az összegző módosító javaslatot, elhagyásra kerültek a benyújtott törvényjavaslat minősített többséget igénylő részei, ezért a zárószavazás során az egyszerű többség szabályai szerint döntünk.

Kérdezem a tisztelt Házat, elfogadjae a T/6353/8. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház az egységes javaslatot 115 igen szavazattal, 40 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló T/6597. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Emlékeztetem önöket, hogy tegnapi döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot házszabálytól eltéréssel tárgyalja az Országgyűlés. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/6597/3. számon, összegző jelentését pedig T/6597/4. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/6597/3. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az összegző módosító javaslatot a Ház 156 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik, amelynek során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal módosított szövegéről döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/6597. számú törvényjavaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház a módosult törvényjavaslatot 156 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Ház! A határozathozatalok végére értünk. Most kétperces technikai szünetet rendelek el. (Számos képviselő távozik az ülésteremből.  Rövid szünet.)

(10.30)

(Az elnöki széket dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Felszólalások:  <<  33  >>    Ülésnap adatai