Készült: 2020.05.29.19:54:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

1. ülésnap (2018.05.08.),  2-3. felszólalás
Felszólalás oka Bejelentések
Felszólalás ideje 14:29


Felszólalások:   2   2-3   4-6      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA, az Országgyűlés korelnöke, a továbbiakban ELNÖK DR. TURI-KOVÁCS BÉLA: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelettel köszöntöm az alakuló Országgyűlés résztvevőit. Az országgyűlési képviselők 2018. évi választását követő új Országgyűlés alakuló ülését megnyitom.Engedjék meg, hogy én is tisztelettel köszöntsem köztársasági elnök úr után az alakuló Országgyűlést. Bejelentem, hogy az országgyűlési törvény rendelkezései alapján a jegyzői feladatokat a tisztségviselők megválasztásáig a nyolc legfiatalabb képviselő - Ungár Péter Károly, Nacsa Lőrinc, Dúró Dóra, Bősz Anett, Farkas Gergely, Bana Tibor, Barcza Attila és Stummer János - korjegyzőként látja el. Ennek alapján felkérem Balla Tibor és Bősz Anett korjegyzőket, legyenek a segítségemre az ülés vezetésében. (Bana Tibor és Bősz Anett elfoglalják jegyzői széküket.)

Tisztelt Országgyűlés! A hagyományok szerint az ülés megnyitását követően a korelnök is néhány gondolatot megoszt a jelenlévőkkel és mindenkivel, aki meghallgat minket.

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm köztársasági elnök urat, tisztelettel köszöntöm miniszterelnök urat, kedves képviselőtársaimat és minden meghívott kedves vendégünket.

Ez év április 8-án Magyarországon szabad, tiszta országgyűlésiképviselő-választást tartottunk, és ezen a választáson az ország népe, lakossága határozott döntést hozott. Egyértelmű és világos állásfoglalás volt ez abban az irányban, hogy Magyarország védelmét, biztonságát helyezik mindenek elé, és ez a védelem és biztonság a túlnyomó többség számára az eddigi kormány alapján garanciát jelent.

Tisztelt Ház! Tisztában vagyok azzal, magam is átéltem néhányszor, hogy vesztesnek lenni egy országgyűlésiképviselő-választáson igen nehéz helyzet. Nehéz tudomásul venni, különösen akkor, ha felfokozott hangulat van, amikor megalapozatlan várakozások vannak. Ilyenkor természetes, azt kell mondanom, ha valahol valamilyen módon megpróbálnak elégtételt venni. Én arra kérem most az igen tisztelt képviselőtársaimat, akik jelen vannak, hogy ma ezen az ünnepélyes ülésen legyünk egymással partnerek, próbáljuk meg ezt az ünnepélyes ülést úgy mindannyian végigvinni, hogy ennek a végén azt mondhassuk, hogy megalakultunk, úgy alakultunk meg, ahogy ez méltó a Magyar Országgyűléshez.

Tisztelt Ház! Még egyszer mondom, azt megértem, ha elégedetlenség van azoknál, akiknek az eredménye nem az, mint amit vártak. De azt már nem lehet megérteni - és nagyon kérem, hogy ebben is legyenek partnerek -, ha külföldi hatalmakhoz igyekeznek fellebbezni, ha olyan helyekre igyekeznek valamiféle petíciókat benyújtani, feljelentéseket tenni, amelyek a saját kormányuk, Magyarország ellen irányulnak. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Ne már!) Ne tegyék, és az a kérésem a pártokhoz, az a kérésem a politikusokhoz, ne tegyék és ne engedjék!

Tisztelt Ház! Volt ennek a mostani választásnak egy örömteli része, egy olyan része, amelyre sokan büszkék lehetünk.

(10.20)

A magyar vidék egyértelműen állást foglalt. A magyar vidék annyi év után és oly sok nagyon nehéz időszak után határozottan egy jó jövő mellett tette le a voksát. Nagyon határozottan, pont azokon a vidékeken, ahol egyébként ma még az életnívó messze nem az, mint amit szeretnének és mi szeretnénk, ma még nem az a helyzet ezeken a területeken, hogy a jólét az, amely vezette akkor a kezeket, amikor a szavazatukat leadták, hanem az a bizakodás; az a bizakodás, amit meg kellett tapasztaljanak, és az a remény, amelyben az elkövetkezendő éveket, hiszik, hogy el lehet tölteni. Ez felelősséget ró mindannyiunkra. Ez felelősséget ró a többségre és felelősséget ró a kisebbségre is. Az elkövetkezendő években több és sokkal nagyobb figyelmet kell majd fordítanunk azokra a vidékekre, azokra a magyar tájakra, amelyekre még nagyon-nagyon ráfér majd a segítség.

Tisztelt Ház! Én egy örömteli, azt kell mondanom, számomra kivételesen örömteli helyzetet is tapasztaltam. Hosszú-hosszú idő után most először azt kellett tapasztalnom, hogy az „Isten, haza, család” gondolata már nem egy egyszerű szlogen, nem egy párt reklámszövege, hanem kifejezetten egy gondolat lett. Egy olyan gondolat lett, amely, meggyőződésem, az elkövetkező kormánynak is iránymutatást tud adni, és iránymutatást tud adni mindannyiunknak. Szeretném, ha ebben a szellemben és ebben a fajta, pillanatnyilag remélhetőleg fennálló egyetértésben valamennyien közösek lennénk, és az országépítést közös, saját ügyünknek tekintenénk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Tisztelt Országgyűlés! Most az alakuló ülés napirendjéről döntünk. Ezt a futárpostában valamennyiben megkapták és a parlamenti honlapon is közzétettük. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzeti Választási Bizottság elnökének a Nemzeti Választási Bizottságnak az országgyűlési képviselők 2018. évi választásán végzett tevékenységéről szóló B/1. számú beszámolója. Megadom a szót dr. Patyi Andrásnak, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének, ötperces időkeretben. Parancsoljon, elnök úr!

DR. PATYI ANDRÁS, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, a napirendi pont előadója: Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! Korelnök Úr! Közjogi Méltóságok! Excellenciás Hölgyek és Urak! Tisztelt Országgyűlés! Hölgyeim és Uraim! A törvény szerint a Nemzeti Választási Bizottság elnökeként kötelességem, hogy a választásokat követően beszámoljak az Országgyűlésnek a bizottság választáson végzett tevékenységéről. E kötelességemnek eleget téve írásbeli beszámolómat elkészítettem és azt az Országgyűlésnek benyújtottam.Ebben részletesen számot adok a bizottság elsőfokú és fellebbviteli jogalkalmazó tevékenységéről, a határozatokról, a tapasztalatokról, mindenről, amit elvégeztünk. Számomra a törvény önálló jogalkotási kezdeményezési jogkört nem biztosít, így a közjogi hagyományokat követve összefoglaltam azokat a témaköröket is, ahol a tapasztalatok szerint törvénymódosítást látok szükségesnek. A szóbeli előterjesztésre adott igen szűk, ötperces időkeret sem a beszámoló, sem a módosítási javaslatok részletes ismertetését nem teszi lehetővé, néhány számadattal azonban mégis bemutatnám azt.

A választási résztvevők számára ismert és kiszámítható jogszabályi környezetben zajlott a 2018. évi általános választás, hiszen nem volt komoly törvényi módosítás az elmúlt években.

A delegálások folytán közel 30 főre nőtt NVB rendkívüli mennyiségű munkát végzett el. A kitűzéstől, január 11-től május 4-ig 41, azaz hetente átlagosan mintegy két és fél ülést, de például csak március hónapban 16 darab ülést tartott a bizottság. A választási eljárással összefüggésben összesen 942 határozatot hozott, továbbá 4 iránymutatást bocsátott ki. A munka elején összesen 100 pártot és 13 országos nemzetiségi önkormányzatot, összesen 113 szervezetet vett nyilvántartásba jelölőszervezetként. Összehasonlításképpen: 2014-ben ez 84 volt összesen. A legnagyobb munkaterhet most is az egyéni jelöltállítás tárgyában hozott döntésekkel szembeni fellebbezések elbírálása jelentette, mivel rendkívül nagyszámú választópolgár kívánt indulni. Jogerősen összesen végül 1794 főt vettek jelöltként nyilvántartásba. A határidőig 40 pártlista és 13 nemzetiségi lista nyilvántartásba vételét kezdeményezték. Minden nemzetiségi listát nyilvántartásba vettünk, a pártlisták közül 22-t, 18-at tehát visszautasítottunk. A Kúria 6 esetben helybenhagyta az NVB döntését, 2 visszautasítás kapcsán azonban az NVB határozatát megváltoztatta.

A munka jelentős részét tette ki a választási kampány szabályainak megsértése miatti jogorvoslatok elbírálása is. Az 55 elsőfokú döntés mellett 111 fellebbezést bírált el a bizottság. A jogorvoslati témák között kiemelten érintettek, most is fontos szerepet kaptak a választási plakátok a négy évvel ezelőttiekhez hasonlóan. A kampány korai szakaszában már reflektorfénybe került az önkormányzati kiadású, többségében ingyenes, nagy példányszámú időszaki lapok szerkesztési gyakorlata is.

Az egyéni választókerületi eredményt megállapító döntésekkel szemben jelentős számú fellebbezést nyújtottak be. Négy éve 5 ilyen fellebbezés érkezett az NVB-hez, most 131 kérelmet, 129 fellebbezést és 2 kifogást bírált el a bizottság. Tehát huszonhatszor többet, mint négy éve. Nagyszámú kérelem azonos tartalommal vitatta az eredményeket. A bizottság egyetlenegy esetben változtatta meg az OEVB eredményt megállapító döntését, de így sem lett új győztes, 2 darab többletszavazatot kellett jó helyre írni a jegyzőkönyvben. A többi fellebbezésnél az NVB többsége úgy foglalt állást, hogy azok nem hivatkoztak olyan törvénysértésre, illetve nem jelöltek meg olyan bizonyítékot, amelyek legalább a valószínűsítés szintjén alátámasztották volna az eredmény megállapítása során elkövetett jogsértéseket.

Az egyéni eredmények és a levélszavazás eredményének jogerőre emelkedését követően, április 27-én állapítottuk meg a választás országos listás végeredményét. E döntéssel szemben 5 kérelmet terjesztettek elő a bíróságon, amelyek közül egyet érdemi vizsgálat nélkül utasított el a Kúria. A 10 285 szavazókörből 4 szavazókörben a listás szavazatok újraszámolását rendelte el a bíróság, megváltoztatva az NVB országos listás szavazási eredményről szóló döntését. A jegyzőkönyvben végigvezetett változtatás a mandátumkiosztásban nem eredményezett módosulást. A Kúria kifejtette, hogy a választás eredményének megsemmisítésére és a szavazás megismételtetésére a listás választásnál csak abban az esetben kerülhet sor, ha a jogsértés kihatással bír a mandátumok elosztására. Ilyen jogsértést azonban egyik kérelmező sem valószínűsített.

A listás országos eredmény a Kúria döntései folytán május 3-án emelkedett jogerőre. Az azonos NVB-határozat elleni kérelmeket egyébként különböző kúriai tanácsok különböző végzésekben bírálták el, így jelenleg egy olyan végzés is hatályban van, amely helybenhagyja az NVB döntését, és három olyan is, amely részben helybenhagyja, de kismértékben a szavazatszám tekintetében módosítja.

Tisztelt Országgyűlés! Az alábbi témakörökben kértem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvény módosítását mérlegelni szíveskedjék. Csak a témaköröket sorolom fel. Az átjelentkezéssel szavazók fogadásának részletszabályai, hogy a választópolgári sorban állás elkerülhető legyen. Az NVB minden adminisztratív jellegű ügyre is kiterjedő centralizált szerepe eljárási kockázatot hordoz az elbírálási határidők megtartásával összefüggésben. A választási bizottságok tagjainak megbízásával, a delegálással kapcsolatban a Kúria változatlan törvényi szabályok mellett értelmezéssel bővítette a delegálási lehetőséget; itt egyértelmű törvényi szabályozásra van szükség. Változatlanul szükségesnek tartom a többes ajánlás intézményének felülvizsgálatát.

A területi választási bizottságok, tvb-k ismételten vegyenek részt az országgyűlési képviselők választási eljárásában. Pontosításra szorul a kampányban a plakátok szabályozása. Indítványozom, hogy alkotmánybírósági és kúriai normakontroll-kezdeményezési hatásköre legyen az NVB-nek. A választási eljárás legsúlyosabb szankciója - az eljárás egy részének vagy egészének megsemmisítése, megismételtetése - az ellentmondó kúriai gyakorlat miatt pontosabb törvényi elhatárolást igényel.

A szavazást követően, de az eredmény jogerőre emelkedése előtt mandátumukról lemondott képviselők mandátuma helyett új mandátum kiadására vonatkozó szabályok egyértelmű megállapítása szükséges.

Javaslom, hogy a bírósági döntések meghozatala során a nyilvánosság alapelve fokozottabban érvényesüljön. Javaslom, hogy a választási döntések bírósági felülvizsgálata feladatának ellátására egyetlen speciális, nagyobb létszámú kúriai tanács, bírói tanács kerüljön felállításra, hasonlóan az önkormányzati tanácshoz.

Tisztelt Országgyűlés! A választási szervek magas színvonalú és hatékony munkájának köszönhetően az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása eredményesen, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, törvényesen került lebonyolításra.

(10.30)

Az NVB elnökeként ezért köszönetemet fejezem ki a választás eredményes lebonyolításában részt vett valamennyi választási szerv valamennyi tagjának és munkatársának. Külön is szeretném megköszönni a Nemzeti Választási Bizottság tagjainak munkáját, a nagy ügyteher ellátásához nélkülözhetetlen helytállásukat. A megválasztott képviselőknek és szószólóknak a köz és az adott nemzetiség érdekében végzett munkájához (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) az NVB nevében jó erőt és sok sikert kívánok!

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy beszámolómat szíveskedjenek elfogadni. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)
Felszólalások:   2   2-3   4-6      Ülésnap adatai