Készült: 2020.06.07.06:04:01 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

1. ülésnap (2018.05.08.),  18-24. felszólalás
Felszólalás oka Döntés személyi kérdésben
Felszólalás ideje 24:46


Felszólalások:   16-17   18-24   23      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országgyűlés elnökének titkos szavazással történő választása. Az Országgyűlésről szóló törvény 6. § (1) bekezdése alapján a képviselőcsoportok vezetői közös indítványt tettek a házelnök személyére. Ennek figyelembevételével az S/3. számú javaslatomban azt kezdeményeztem, hogy az Országgyűlés Kövér László urat válassza meg házelnökké. (Taps a kormánypártok soraiból.) Felhívom a figyelmüket, hogy az Országgyűlésről szóló törvény rendelkezései szerint ehhez módosító javaslatot nem lehet benyújtani. A házelnök megválasztása titkos szavazással történik. A határozati házszabály 1. számú melléklete tartalmazza a titkos szavazás lebonyolításának rendjét.

Felkérem Barcza Attila és Farkas Gergely korjegyzőket, ismertessék a legfontosabb tudnivalókat, képviselőtársaimat pedig tisztelettel kérem, hogy a helyükön hallgassák végig az ismertetést.

FARKAS GERGELY korjegyző: Tisztelt Országgyűlés! A titkos szavazás szabályai a következők. A szavazás során az Országgyűlés korelnöke és korjegyzői szavazatszámláló bizottságként járnak el. A képviselők a Duna-parti folyosón vehetik át a szavazólapot, a képviselők neve szerinti ábécésorrendben, négy csoportban. Tájékoztatom önöket, hogy a szektoroknál egy darab szavazólapot, továbbá egy borítékot vehetnek át. A szavazófülkék a folyosó végén vannak elhelyezve. A szavazás ideje alatt az ülésterem Duna-parti folyosóján csak a képviselők, illetőleg a szavazásban közreműködők tartózkodhatnak.

BARCZA ATTILA korjegyző: Tisztelt Országgyűlés! Szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet. A jelöltre érvényesen szavazni a neve melletti „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” négyzetek egyikébe tett két egymást metsző vonallal lehet. Felhívom figyelmüket, hogy érvénytelen az a szavazat, amelyből nem állapítható meg, hogy a képviselő hogyan szavazott. Semmis az a szavazat, amelyet nem a hivatalos szavazólapon adtak le, amelyikről hiányzik a bélyegzőlenyomat, illetve ha a szavazólapot a képviselő átveszi, de nem dobja be az urnába.

Ha a képviselő a szavazólap kitöltését elrontotta, a szavazat leadása előtt erről tájékoztatja az urnánál szolgálatot teljesítő korjegyzőket, akik a rontott szavazólapot bevonják, és helyébe újat adnak ki. Köszönöm.

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Az alakuló ülést megelőző megállapodás szerint a résztvevők megállapodtak abban, hogy a titkos szavazás eredményének megállapításában azon frakciók képviselői is részt vehessenek, amelyek soraiból korjegyzők nem kerültek ki. Felkérem Varga László képviselő urat, az MSZP-frakció tagját, hogy vegyen részt a szavazatszámláló testület munkájában. Tájékoztatom önöket, hogy a szavazatok leadására 20 perc áll rendelkezésre. A titkos szavazás megkezdését és befejezését az üléstermi csengő jelzi.

Megkérem képviselőtársaimat, hogy fáradjanak a nevük kezdőbetűjének megfelelő táblával jelzett asztalhoz, ahol megkapják a szavazólapokat. Felhívom figyelmüket, hogy a korábbi alakuló üléseken kialakult gyakorlatnak megfelelően vigyék magukkal és a szavazólap átvétele előtt szíveskedjenek felmutatni képviselői igazolványukat. A szavazólap átadására ennek ellenében kerülhet sor. Ezt követően a névjegyzéken a felvétel tényét, kérem, aláírásukkal igazolják.

És most 40 perc szünetet rendelek el.

(Szünet: 12.21 - 13.14

Korelnök: dr. Turi-Kovács Béla

Korjegyzők: Nacsa Lőrinc és Stummer János)

ELNÖK: Egy kis figyelmet kérek, tisztelt Ház! (Néhány másodperc szünet.) Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk ülésünket. Az ülés vezetésében a továbbiakban Nacsa Lőrinc és Stummer János korjegyzők lesznek segítségemre. Bejelentem, hogy a szavazatszámláló bizottság befejezte a munkáját. Megállapította, hogy a szavazás érvényességét befolyásoló esemény nem történt.

Ismertetem a szavazás eredményét. A titkos szavazásban 182 képviselő a szavazólapot felvette. Kövér László személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 182 képviselő adta le szavazatát. Ezek megoszlása a következő: az érvényes szavazatok száma 179, ebből az igen szavazatok száma 143, a nem szavazatok száma 35, a tartózkodó szavazatok száma 1. Ezek alapján a korjegyzők megállapították, hogy az Országgyűlés elnökének megválasztása érvényes és eredményes volt. (Hosszan tartó taps a kormánypártok soraiban. - Szórványos taps a Jobbik soraiban. - Kövér László felállva köszöni meg a tapsot.) Bejelentem, hogy az Országgyűlés Kövér László urat az Országgyűlés elnökévé megválasztotta.

Most az ünnepélyes eskütétel következik. Felkérem Kövér László házelnök urat, fáradjon az ülésterem közepére, tegye le az esküt, az Országgyűlés tagjait pedig arra kérem, hogy szokásainknak megfelelően felállva hallgassuk meg az esküt. (A jelenlévők felállnak. - A nemzeti lobogót tartó országgyűlési őr az elnöki pulpitus felől bejön, és a zászlót megdöntve a terem közepén áll az eskü időtartama alatt. - A korelnök előolvassa az eskü szövegét.)

ELNÖK: Felkérem Barcza Attila korjegyző urat, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat, Kövér László házelnök urat pedig arra kérem, hogy kézjegyével lássa el azokat. (Kövér László a terem közepén lévő asztalhoz lép és aláírja az esküokmányt. - Kövér Lászlónak Schmuck Erzsébet és Németh Zsolt gratulál.)Engedjék meg, hogy Kövér László házelnök úrnak megválasztásához gratuláljak, munkájához sok sikert, Isten áldását kérjem! (Taps a kormánypártok soraiban.)

A kihirdetett eredményt annyiban ki kell egészítenem, tisztelt Ház, hogy 3 érvénytelen szavazat is volt, amelyet elmulasztottam a kihirdetéskor önökkel közölni.

Tisztelt Országgyűlés! Most az alelnökök és a jegyzők nyílt szavazással történő megválasztására kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! A képviselőcsoport-vezetők közös indítványa alapján S/3. számú javaslatomban azt kezdeményezem, hogy az Országgyűlés hat alelnököt - köztük a törvényalkotásért felelős alelnököt - és tizenhárom jegyzőt válasszon.

Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy az alakuló ülést előkészítő megállapodás értelmében tizennégy jegyző teljesít majd szolgálatot az Országgyűlésben, de mai ülésünkön csak tizenhármat választunk meg.

(13.20)

A közös indítványnak megfelelően kezdeményezem, hogy az Országgyűlés alelnöknek Jakab Istvánt és Lezsák Sándort, Fidesz; Latorcai Jánost, KDNP; Sneider Tamást, Jobbik; és Hiller Istvánt, MSZP; törvényalkotásért felelős alelnöknek Hende Csabát, Fidesz; jegyzőnek pedig Bodó Sándort, Fidesz; Gelencsér Attilát, Fidesz; Szűcs Lajost, Fidesz; Tiba Istvánt, Fidesz; Földi Lászlót, KDNP; Móring József Attilát, KDNP; Szávay Istvánt, Jobbik; Szilágyi Györgyöt, Jobbik; Hiszékeny Dezsőt, MSZP; Szabó Sándort, MSZP; Varga Lászlót, MSZP; Tordai Bencét, Párbeszéd; valamint Arató Gergelyt, DK, válassza meg. A személyi javaslatokhoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani, azokról vita nélkül, külön-külön határoz az Országgyűlés.

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem önöket, hogy megválasztják-e Jakab Istvánt az Országgyűlés alelnökének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 176 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül Jakab Istvánt az Országgyűlés alelnökének megválasztotta. Gratulálok! (Taps. - Jakab István felállva köszöni meg a tapsot.)

Kérdezem önöket, hogy megválasztják-e Lezsák Sándort az Országgyűlés alelnökének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 183 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Lezsák Sándort az Országgyűlés alelnökének megválasztotta. (Taps. - Lezsák Sándor felállva köszöni meg a tapsot.)

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem önöket, hogy megválasztják-e Latorcai Jánost az Országgyűlés alelnökének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 184 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Latorcai Jánost az Országgyűlés alelnökének megválasztotta. (Taps. - Dr. Latorcai János felállva köszöni meg a tapsot.)

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem önöket, hogy megválasztják-e Sneider Tamást az Országgyűlés alelnökének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 176 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett Sneider Tamást az Országgyűlés alelnökének megválasztotta. (Taps. - Sneider Tamás felállva köszöni meg a tapsot.)

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem önöket, hogy megválasztják-e Hiller Istvánt az Országgyűlés alelnökének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 184 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Hiller Istvánt az Országgyűlés alelnökének megválasztotta. (Taps. - Dr. Hiller István felállva köszöni meg a tapsot.)

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem önöket, hogy megválasztják-e Hende Csabát az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 180 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül Hende Csabát az Országgyűlés alelnökének megválasztotta. (Taps. - Hende Csaba felállva köszöni meg a tapsot.)

Tisztelt Országgyűlés! Most az Országgyűlés jegyzőinek személyéről döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e Bodó Sándort az Országgyűlés jegyzőjének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 184 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Bodó Sándort az Országgyűlés jegyzőjévé megválasztotta. (Taps. - Bodó Sándor felállva köszöni meg a tapsot.)

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e Gelencsér Attilát az Országgyűlés jegyzőjének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 183 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Gelencsér Attilát az Országgyűlés jegyzőjévé megválasztotta. (Taps. - Gelencsér Attila felállva köszöni meg a tapsot.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztjae Szűcs Lajost az Országgyűlés jegyzőjének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 181 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Szűcs Lajost az Országgyűlés jegyzőjévé megválasztotta. (Taps.)

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztjae Tiba Istvánt az Országgyűlés jegyzőjének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 182 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Tiba Istvánt az Országgyűlés jegyzőjévé megválasztotta. (Taps. - Dr. Tiba István felállva köszöni meg a tapsot.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztjae Földi Lászlót az Országgyűlés jegyzőjének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 182 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Földi Lászlót az Országgyűlés jegyzőjévé megválasztotta. (Taps. - Földi László felállva köszöni meg a tapsot.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztjae Móring József Attilát az Országgyűlés jegyzőjének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 181 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Móring József Attilát az Országgyűlés jegyzőjévé megválasztotta. (Taps. - Móring József Attila felállva köszöni meg a tapsot.)

(13.30)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztjae Szávay Istvánt az Országgyűlés jegyzőjének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 179 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Szávay Istvánt az Országgyűlés jegyzőjévé megválasztotta. (Taps. - Szávay István felállva köszöni meg a tapsot.)

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztjae Szilágyi Györgyöt az Országgyűlés jegyzőjének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 175 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Szilágyi Györgyöt az Országgyűlés jegyzőjévé megválasztotta. (Taps. - Szilágyi György felállva köszöni meg a tapsot.)

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztjae Hiszékeny Dezsőt az Országgyűlés jegyzőjének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 182 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Hiszékeny Dezsőt az Országgyűlés jegyzőjévé megválasztotta. (Taps. - Hiszékeny Dezső felállva köszöni meg a tapsot.)

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztjae Szabó Sándort az Országgyűlés jegyzőjének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 183 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Szabó Sándort az Országgyűlés jegyzőjévé megválasztotta. (Taps. - Szabó Sándor felállva köszöni meg a tapsot.)

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztjae Varga Lászlót az Országgyűlés jegyzőjének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 182 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Varga Lászlót az Országgyűlés jegyzőjévé megválasztotta. (Taps. - Varga László felállva köszöni meg a tapsot.)

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztjae Tordai Bencét az Országgyűlés jegyzőjének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 172 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül Tordai Bencét az Országgyűlés jegyzőjévé megválasztotta. (Taps. - Tordai Bence felállva köszöni meg a tapsot.)

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztjae Arató Gergelyt az Országgyűlés jegyzőjének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 156 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett Arató Gergelyt az Országgyűlés jegyzőjévé megválasztotta. (Taps.)

Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében a megválasztott tisztségviselőknek gratuláljak, munkájuk ellátásához sok sikert kívánjak!

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentéssel élek. Bejelentem, hogy Hende Csaba alelnökké történő megválasztásával a Törvényalkotási bizottság elnökjelöltjévé vált.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a képviselőcsoportok megalakulásával, valamint az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásával a Házbizottság megalakult.

A Házbizottság tagjai: Kövér László házelnök, Jakab István, Lezsák Sándor, Latorcai János, Sneider Tamás, Hiller István alelnökök, Hende Csaba törvényalkotásért felelős alelnök úr, valamint Kocsis Máté, a Fidesz, Harrach Péter, a KDNP, Gyöngyösi Márton, a Jobbik, Tóth Bertalan, az MSZP, Gyurcsány Ferenc, a DK, Szél Bernadett, az LMP és Szabó Timea, a Párbeszéd frakcióvezetője.

Tisztelt Országgyűlés! Az ülés vezetését ezennel átadom Kövér László úrnak, az Országgyűlés most megválasztott elnökének, valamint megköszönöm a korjegyzők munkáját, és felkérem Szűcs Lajos és Szávay István jegyzőket, hogy legyenek a házelnök úr segítségére az ülés vezetésében. És köszönöm szíves türelmüket. (Az Országgyűlés elnöke a pulpitusra megy, kezet fog az ott helyet foglalókkal, és elfoglalja helyét. A kézfogás után a korelnök képviselői helyére megy.)

(Az elnöki széket Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a jegyzői székeket dr. Szűcs Lajos és Szávay István foglalja el.)
Felszólalások:   16-17   18-24   23      Ülésnap adatai