Készült: 2020.06.02.11:30:16 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

1. ülésnap (2018.05.08.), 1. felszólalás
Felszólalás oka Ülésnap megnyitása
Felszólalás ideje 3:16


Felszólalások:  Előző  1   2      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. ÁDER JÁNOS köztársasági elnök: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelettel köszöntöm az alakuló Országgyűlés résztvevőit. Az országgyűlési képviselők 2018. évi választását követő új Országgyűlés alakuló ülését megnyitom. Kérem, közösen énekeljük el nemzeti Himnuszunkat. (A teremben lévők közösen eléneklik a Himnuszt. - Ezt követően a teremben lévők helyet foglalnak. - A DK képviselői nem tartózkodnak az ülésteremben.)

Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlésről szóló törvény alapján a képviselők általános választásán megválasztott képviselők, valamint a nemzetiségi listát állító, de azon mandátumot nem szerző nemzetiségeket képviselő nemzetiségi szószólók a megbízólevelüket az Országgyűlés alakuló ülését megelőzően a köztársasági elnöknek nyújtják be. A megbízóleveleket az elmúlt napokban munkatársaim átvették.

Bejelentem, hogy a törvénynek megfelelően az alakuló ülésig 199 képviselő és 12 nemzetiségi szószóló nyújtotta be megbízólevelét.

Tisztelt Országgyűlés! A határozati házszabály 7. § (1) bekezdése alapján a Házbizottság megalakulásáról szóló bejelentésig az alakuló ülést a korelnök vezeti. Most felkérem dr. Turi-Kovács Béla képviselő urat a korelnöki tisztség ellátására. Bejelentem, hogy a részemre benyújtott képviselői és szószólói megbízóleveleket mandátumvizsgálat céljából a korelnök úr és a korjegyzők rendelkezésére bocsátottam.

Az ülés vezetését átadom dr. Turi-Kovács Béla korelnök úrnak. (Taps. - Dr. Turi-Kovács Béla korelnök kezet fog dr. Áder János köztársasági elnökkel, majd elfoglalja az elnöki széket. - Dr. Áder János köztársasági elnök a díszőrség parancsnokának kíséretében elfoglalja helyét a díszpáholyban.)
Felszólalások:  Előző  1   2      Ülésnap adatai