Készült: 2019.10.19.15:18:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

59. ülésnap (2019.03.11.),  21-26. felszólalás
Felszólalás oka Napirend előtti felszólalások
Felszólalás ideje 11:29


Felszólalások:   17-20   21-26   27-30      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Gyöngyösi Márton frakcióvezető úr, Jobbik-képviselőcsoport: „Mennyire hiteles így a kormány politikája?” címmel. Öné a szó, frakcióvezető úr.

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A Jobbik Magyarországért Mozgalom következetesen kiáll az elszakított nemzetrészek önrendelkezése mellett, megalakulása óta következetesen képviseljük azt a politikát, amelyben az autonómia, az önrendelkezés az egyik legfontosabb célkitűzésünk. A külhoniak támogatása számunkra nem a szavazatszerzésről szól, hanem egy elvi kérdés, egy olyan kérdés, amely belső indíttatásból fakad. Ezért van az, hogy 2013 óta, amióta a Székely Nemzeti Tanács Marosvásárhelyen megrendezi a székely szabadság napját, mi, jobbikosok úgy gondoljuk, hogy nekünk ott a helyünk; nemcsak nekünk, országgyűlési képviselőknek és magyarországi jobbikosoknak, hanem a Jobbik erdélyi tagszervezetei is képviseltetik magukat ezen a gyűlésen, amely a Postarétről indul, és egy felvonulás keretében elérkezik a prefektúrához, hogy egy petíciót nyújtson át, és abban követelje Romániától, Bukaresttől az autonómiát és az önrendelkezés jogát. 2013 óta mindig ott vagyunk, mert úgy gondoljuk, hogy ki kell állnunk a székelyek jogos követelése mellett, és ezen a megemlékezésen, ezen a felvonuláson részt kell vennünk. Ezért voltunk ott tegnap, én magam is többedmagammal, Bencsik János képviselőtársammal, több IT-ssel és helyi jobbikosokkal karöltve.

Ez az egyik legnagyobb megmozdulás, amely az önrendelkezésről és az autonómia kivívásáról szól, mégis fájó az, hogy ezen a megemlékezésen 2013 óta fideszes politikust nem lehet látni, olyan ritka, mint a fehér holló, és ezt a szervezők is mondják, nagy dünnyögve el is ismerik. Szemmel látható, és ez fájó, szembeötlő a távolléte a Fidesznek ezekről a rendezvényekről, szinte demonstratív ez a távollét, és jól mutatja azt, hogy önök hogyan viszonyulnak az autonómiához és az önrendelkezés kérdésköréhez. Egyedül az LMP és a Jobbik képviselői voltak most is jelen ezen a rendezvényen.

Pedig önök nemzeti retorikát folytatnak. (Dr. Rétvári Bence: Nemzeti politikát folytatunk, nem retorikát!) Az önök kormányában van egy autonómiaügyeket koordináló miniszteri biztos Szili Katalin személyében, a Miniszterelnökségen van egy államtitkárság, amely a nemzetpolitikáért felel, Potápi Árpád a felelőse ennek a területnek, és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is a nemzetpolitikát tárca nélküli miniszterként felügyeli, mégis annyira futotta önöknek idén, hogy egy levélben üdvözölték az egybegyűlteket, és egy közleményt felolvastak, amelyet a Miniszterelnökség bocsátott ki. Mi lehetett ennek a három kormánytagnak fontosabb március 10-én, mint a székely szabadság napja és az, hogy ott legyen Marosvásárhelyen legalább az egyikőjük? Ezt a kérdést önöknek meg kell válaszolnia és erre feleletet kell adnia, mert egyébként nagyon paktum- és szabotázsszagú az önök nemzetpolitikája.

Ez azt mutatja, hogy önöknek az autonómia és az önrendelkezés kérdése egyáltalán nem fontos; azt mutatja, hogy önök alapvetően paktumot kötöttek az ottani etnikai, magyar pártokkal. Önök úgy gondolják, hogy őket Budapestről kell irányítani, az ő politikájukat és tevékenységüket Budapestről kell valahogy kordában tartani. Őket a romániai választások során önök a bukaresti kormányba segítik, ők pedig önöknek a magyar szavazatokat begyűjtik egy magyar országgyűlési választás során. Erről szól ez a paktum, és ezzel önök jól járnak mint Orbán-kormány, jól jár Bukarest, mert ez a nacionalista politikáját igazolja, a székelység és minden külhoni magyar nemzeti kisebbség pedig ettől szenved.

Önöknek ebben a politikában semmi sem drága, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, önök újra szembefordítják magyart a magyarral. Láttunk már olyat, amikor itthon a magyarországi magyarokat fordították szembe a határon túli magyarokkal, önök most az ellenkezőjét csinálják és az inverzét: az ottani magyarságot fordítják szembe mindenkivel, aki nem Fidesz-szavazó és nem a Fideszre szavaz, és ezért szégyellhetnék magukat. Az önök politikája a megosztáson alapszik, ezért mondja azt a Jobbik, hogy az Európai Parlamentben, az európai uniós választások során az autonómia kérdéskörét (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) a zászlónkra kell tűzni.

Ezért küzdeni kell, és a diplomáciát is arra kell sarkallni, hogy ne elárulja a külhoni magyarok érdekeit (Az elnök ismét csenget.), hanem azt képviselje, és az önrendelkezést, az autonómiát kivívja a székelység és a külhoni magyar közösségek számára.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Öt perc az időkeret, frakcióvezető úr. Tisztelt Országgyűlés! A kormány nevében Orbán Balázs államtitkár úr kíván válaszolni az elhangzottakra. Öné a szó, államtitkár úr.

DR. ORBÁN BALÁZS, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Tisztelt Frakcióvezető úr! Azt gondolom, ugyanolyan nehéz lehetett önnek elmondani ezt a felszólalást, ahogy a saját korábbi interjújában mondta, mint az előző zsidózó felszólalást elmondta itt a magyar Parlament falai között. Talán ez az egyetlen mentség, amit önnek fel tudnék hozni, hogy nem értett egyet ezzel a felszólalással. Önök ebben a felszólalásban két dolgot tettek, és szerintem mind a kettő megbocsáthatatlan bűn. Az egyik az, hogy a határon túli magyarokat önök szavazógépnek tekintik. (Bana Tibor: Ti beszéltek? Te mondod?!) Önök nem emberként tekintenek a határon túli magyarokra (Az elnök csenget.), hanem szavazógépnek tekintik őket. Arról beszélt, hogy ők miért, kire szavaznak és kire nem szavaznak. Jól láthatóan az fájt önöknek és az fáj önnek, hogy nem tartják támogatásra méltónak a Jobbik politikáját.

Ezzel rákanyarodnánk a másik pontra, ami szerintem vérlázító volt, és szerintem szépen elmondja azt, hogy a határon túli magyarok miért nem tekintik támogatandónak a Jobbik politikáját: azért, mert önök fognak össze azokkal a politikai erőkkel a magyar parlamentben, akik a kettős állampolgárság ellen kampányoltak (Dr. Rétvári Bence: Így van!  Dr. Brenner Koloman: Soros! Soros!); önök azok, akik összefognak azokkal a magyar parlamentben, akik nem támogatják a határon túliakkal való bármiféle együttműködést, és a teljes politikájukat arra építik, hogy magyart magyar ember ellen hergeljenek. (Bana Tibor: Mit ígért Orbán a román EU-csatlakozás után?  Az elnök csenget.) Ezért nem támogatják a határon túli magyarok a politikájukat.

ELNÖK: Bocsásson meg, államtitkár úr! Képviselő úr, végighallgattuk az ön frakcióvezetőjét. Legyen kedves, tartsa ezt tiszteletben! Parancsoljon, államtitkár úr!

DR. ORBÁN BALÁZS, a Miniszterelnökség államtitkára: A magyar kormány pont azért döntött 2010-ben úgy, egyébként az Alaptörvény által meghatározott irányt követve (Bana Tibor: Hazudik folyamatosan!), amely szerint minden magyar felelősséggel tartozik minden magyarért és Magyarország felelősséggel tartozik minden magyarért (Szilágyi György: Hányszor vittétek az EU-ba a székelyeket?), pontosan azért döntött úgy, hogy ennek a felelősségnek állampolgárságban és választójogban is meg kell nyilvánulnia, mert az állampolgárságot kapott és választójogot kapott magyar állampolgárok meg tudják büntetni az olyan politikusokat, mint amilyenek önök, amikor önök elárulják ezeket a határon túli nemzettársakat. Ugyanis, ha választójoguk van ezeknek a határon túli magyaroknak, akkor tudnak önök ellen szavazni, és ez meg is történt az elmúlt években: önök ellen szavaztak, nem támogatják az önök nemzetpolitikáját. (Gyöngyösi Márton: Hála az Orbán-propagandának, amit kitoltatok oda! Szégyelljétek magatokat!)

Egyébként azért vagyok egészen szomorú, mert éppen a magyar-székely egység napjával kapcsolatban és az autonómiatörekvésekkel kapcsolatban eddig, azt lehet mondani, pártokon, legalábbis kormánypártokon átívelő egység volt a magyar parlamentben. Én arra készültem ennél a felszólalásnál, ahogy ön belekezdett, hogy együtt kiállunk a székely szabadság napjáért, az autonómiatörekvésekért, ön támogatásáról biztosítja a kormányt, és én ezt meg tudom önnek köszönni (Szilágyi György: Ti nem álltatok ki soha! Egyszer nem mutattátok meg az EU-ban a székelyeket!), de ezt nem tudom megtenni. (Szi-lágyi György: Nem képviselitek az ügyüket!) Nem tudom megtenni, mert amit ön csinált ezzel a felszólalásával (Az elnök csenget.), az semmi másról nem szólt, csak ön az éppen aktuális pártpolitikai érdekei alapján szólt.

Egyébként, csak mert kérdéscsírák is elhangzottak a felszólalásában, ezekkel kapcsolatban hadd válaszoljak! (Szilágyi György: Egyet mondjál! Egy példát!) A magyar kormány minden lehetséges eszközzel segíti ugyanúgy, ahogy segítette eddig is.

(12.00)

És ugyanúgy egyébként a magyar-székely egység napjáról szóló határozat elfogadásával elvileg önöknek is segíteniük kellene a külhoni magyar közösségeket az autonómiatörekvéseik megvalósításában. (Gyöngyösi Márton: Mi terjesztettük be…)

A magyar kormányban van egy olyan miniszterelnöki megbízott, Szili Katalin volt házelnökről van szó, szintén a személye egyébként a pártokon… (Bana Tibor: Melyik pártnak a tagja volt?  Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: Gyurcsány-párt!) Nem, szintén a pártokon átnyúló egységet szeretne kifejezni (Az elnök csenget.), pontosan azt, amit önök aláásnak minden egyes olyan alkalommal, amikor lehetőségük van rá. Az ő feladata az, hogy a Kárpát-medencei társadalmi, politikai és civil szervezetek munkáját koordinálja azért, mert az autonómiatörekvésekkel kapcsolatos koncepció kidolgozása az ő feladatuk lesz. (Gyöngyösi Márton: És mennyit ért el? Hol tart?)

Amint ezek az erdélyi magyar szervezetek megfogalmazták, megvitatják és nyilvánosságra hozzák a Székelyföld autonómiájára vonatkozó egységes koncepciót, azt a magyar kormány teljes mellszélességgel fogja támogatni (Szilágyi György: Hányszor vittétek be Európába a témát?) a magyar parlamentben, idehaza is és az európai fórumokon is, az Európai Parlamentben, az Európa Tanácsban és az egyéb nemzetközi intézményekben.

Ez az a segítség, amely a székely autonómiatörekvések megvalósítását segíti, és ez az a segítség, amit önök a napi aktuális kampánylogika és pártpolitika oltárán feláldoztak a mai napon is. (Szilágyi György: Hányszor vittétek be ezt a témát oda? Egyszer se!) Úgyhogy nagyon szeretném kérni, hogy ezeket az ügyeket a napi pártpolitikai kampányolás során ne hozzák ide a parlamentbe, és leginkább ne ünnepeljenek együtt március 15-én olyanokkal, akik nem támogatják a határon túli magyarokkal történő nemzetegyesítést. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.  Szilágyi György: Veletek nem ünnepelünk, nem kell félni!)
Felszólalások:   17-20   21-26   27-30      Ülésnap adatai