Készült: 2019.10.18.11:56:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

59. ülésnap (2019.03.11.),  17-20. felszólalás
Felszólalás oka Napirend előtti felszólalások
Felszólalás ideje 11:20


Felszólalások:   13-16   17-20   21-26      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! (Gréczy Zsolt: El kellett volna határolódni G. Fodortól!) Képviselő úr, ha nem zavarja! Köszönöm. (Gréczy Zsolt: Nem zavar.) Tisztelt Országgyűlés! Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Juhász Hajnalka képviselő asszony, KDNP-képviselőcsoport: „Hungary Helps, Magyarország humanitárius segítségnyújtása nemzetközi szemszögből” címmel. Megadom a szót, képviselő asszony.

JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A magyar kormánynak határozott elképzelése van arról, hogy milyen Európát szeretne utódaira hagyni, ez pedig egy keresztény Európa. Ennek része nemcsak migrációs politikája, hanem humanitárius segítségnyújtási politikája is. Ennek értelmében a magyar kormány hangsúlyosan kíván jelen lenni a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásban. (Gréczy Zsolt: Ezért nem adtok enni a határon.) Ennek alapvető célja, hogy a helyi közösségekkel egy közvetlen kapcsolatot alakítson ki, és az ő igényeik és szükségleteik alapján valósítsa meg humanitárius segítségnyújtását. Ehhez kettő célkitűzést kíván megvalósítani: egyrészről a közel-keleti területeken, a migrációs forrásövezet országaiban az adott közösségek egyházi vezetőivel való közvetlen kapcsolattartáson keresztül a migráció megelőzésében és megállításában kíván szerepet játszani, valamint az üldözött keresztények hangja kíván lenni a világban. Ennek az egyedi humanitárius segítségnyújtásnak adott törvényi keretet 2018 decemberében a Hungary Helps program. A magyar kormány alapvető célkitűzése az, hogy nem a problémát szeretnénk Európába beengedni, hanem helyben szeretnénk a közösségeket segíteni. Ennek a célkitűzésnek a megvalósítása érdekében  Európában egyedülálló módon  működik az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps megvalósításáért felelős államtitkárság.

Az elmúlt két év eredményeit két szemszögből érdemes megvizsgálni: milyen hatékonysággal működik a Közel-Keleten az üldözött keresztények és más közösségek helyben maradásában, másrészről pedig a nemzetközi szervezetek hogyan látják a Hungary Helps hatékonyságát és megvalósulását? A közösségek helyben való megmaradását nemcsak az észak-iraki, tell-aszkufi közösségek visszatérése, a szíriai, Szentszék által alapított „Nyitott kórházak” projektünk és az Egyesült Államokkal aláírt, a fejlesztési ügynökséggel aláírt közös megállapodásunk bizonyítja (Gréczy Zsolt: És a magyar kórházakkal mi lesz?), hanem az, amit New York-i utam során személyesen tapasztalhattam: a Hungary Helps programot ismerik és elismerik. Amikor Antoine Camillerivel, a Szentszék külügyminiszter-helyettesével és Courtney Nemroff-fal, az ENSZ gazdasági és szociális tanácsának ideiglenes ügyvivőjével tárgyaltam, nem az volt a kérdés, hogy mi a Hungary Helps, hanem mi az a következő program, amely kapcsán Magyarország jelen kíván lenni a Közel-Keleten. Ugyanezt az elismerést tapasztaltam Sam Brownback amerikai szenátor részéről, aki a vallásközi párbeszédért felelős, miközben közösen tartottunk beszédet az ENSZ szociális és gazdasági tanácsában.

Nagyon fontos azt is látni, hogy melyek azok a nemzetközi szervezetek az ENSZ-en kívül, amelyek szerepet játszanak és szerepet játszhatnak a humanitárius segítségnyújtás összehangolásában. Az Európai Parlamentben komoly és kulcsszerepet játszik Hölvényi György képviselőtársunk, aki a vallásközi párbeszéd munkacsoportjának az elnöke, és aki az afrikai missziókban is részt vett. Másrészről pedig jómagam az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tagjaként nyújtottam be egy kezdeményezést, amely 2011 óta először kívánja újból vizsgálni az üldözött keresztények kérdéskörét a Közel-Keleten. Itt kiemelten oda kell figyelni két csoportra, amely a legsérülékenyebb csoport a terrortámadások során, ezek pedig a nők és a gyermekek, hiszen ha csak azt nézzük, hogy az egyiptomi keresztény, kopt támadások során hány nő és gyermek halt meg, erre kiemelten oda kell figyelni az Európa Tanácsnak. Ez azt jelenti, hogy a Hungary Helps és a humanitárius segítségnyújtás kérdésköre valamennyi nemzetközi szervezet napirendjén szerepel.

Az államtitkárság munkatársai egyszerre voltak jelen New Yorkban, Irakban, Kongóban és Kenyában. Mindenképpen az a célunk, hogy a Hungary Helps egy brand legyen, és nemcsak egy brand, hanem az a szó, az az elkötelezettség, amit a magyar kormány a nemzetközi világban képviselni kíván, hiszen hiszünk abban, hogy a Közel-Kelet etnikai egyensúlyának és vallási egyensúlyának megtartása, valamint az Európára nehezedő migrációs válság megoldása csak egy elkötelezett, egy okos és hatékony humanitárius segítségnyújtással valósulhat meg. Nagyon fontosnak tartjuk a Hungary Helpsnek azt az egyedi megközelítését, hogy a helyi közösségek egyházi vezetőivel vesszük fel a kapcsolatot, és a humanitárius segítségnyújtásunkat ennek megfelelően alakítjuk ki, hiszen ebből látszik, hogy a multilaterális kapcsolatokkal szemben rendkívüli jelentősége van a közvetlen kapcsolatnak és a helyi közösségek szükségletei felismerésének.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés! A kormány nevében Azbej Tristan államtitkár úr kíván válaszolni az elhangzottakra. Öné a szó, államtitkár úr.

AZBEJ TRISTAN, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Köszönöm, hogy megosztotta a Hungary Helps program nyugati fogadtatásával kapcsolatos tapasztalatait; itt a Házban is helyenként zajos érdeklődést tapasztalhattunk.Tegnap ért véget afrikai missziónk, amely során felmértük a humanitárius segítségnyújtás lehetőségeit Kongóban és Kenyában. Hölvényi György európai parlamenti képviselő, Böjte Csaba ferences és Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetessel együtt felkerestük a kongói főváros szegénynegyedében található, Othniel elnevezésű árvaházat. Ez az intézmény Magyarország támogatásának köszönhetően működik évek óta. A benne lakó gyermekek előtt a segítség nélkül nem állna más alternatíva, mint a reménytelen tengődés, a migráció vagy a fiatalkori halál.

Meglátogattuk még egy kivételes honfitársunk, dr. Hardi Richárd katolikus misszionárius által vezetett szemklinikát is, amelyet a magyar kormány a Hungary Helps programon keresztül támogatott. Tisztelt Országgyűlés! Hardi Richárd szemorvos missziójában évi több mint tízezer beteget gyógyítanak meg egy olyan vidéken, ahol semmilyen más szemorvosi, sőt orvosi ellátás nincs. Ebben a régióban is igaz, hogy a magyar támogatás az életek megmentésén kívül a migráció megelőzését is szolgálja.

Afrikai tapasztalataink megerősítik azokat az előrejelzéseket, amelyek szerint 2050-re Afrika lakossága megkétszereződik, azaz 1,3 milliárd fővel fog növekedni. Az ezzel járó válsághelyzetek migránsok százmillióit indítják majd el az Európai Unió és hazánk irányába.

A kormány átérzi felebaráti kötelességét a válságövezetben élők iránt, amikor a szenvedők segítségére siet, de átérzi kötelességét a magyar emberek iránt is, amikor megfékezi a migrációt. Erre a történelemformáló kihívásra a magyar kormány válasza egyértelmű: megvédjük határainkat, keresztény kultúránkat, nemzeti identitásunkat.

Mivel szolidáris ország vagyunk, és mert van szívünk, nem vagyunk közömbösek a szükséget szenvedők irányában sem. A migráció vélt alapvető joga helyett azonban mi a szülőföldön maradás alapvető jogát valljuk. Ennek jegyében számolok be arról is, hogy munkatársaink jelenleg az iraki Tell-Aszkuf településen tartózkodnak, amelynek újjáépítését nemzeti büszkeségként emelhetem ki. Erre a településre ugyanis  a Hungary Helps programnak köszönhetően  az ISIS által elüldözött 1300 üldözött keresztény családból ezer visszatért, a helybeliek pedig köszönetük jeléül „Magyarország leánya” névvel emlegetik községüket.

Tisztelt Ház! Az az alapvetésünk, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem pedig a bajt Magyarországra hozni. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez hazánknak is, a magyar embereknek is elemi érdeke. A képlet egyszerű: ugyanaz a kéz, amely támogatja a migrációt, veszélyezteti a magyar emberek jövőjét, és kihúzza a pénzt a magyar emberek zsebéből. Ugyanis a bevándorláspárti politikusok 9 millió forintnyi támogatást biztosítanának minden bevándorlónak a teljes integrációhoz.

Ezzel szemben ennek csak elenyésző része lelkenként az a ráfordítás, amit például a már előbb említett iraki település, Tell-Aszkuf újjáépítésére fordítottunk. Abból a pénzből, amiből Európában egy betelepített migráns család számára fel lehet építeni egy házat, a Közel-Keleten három-négy házat, Afrika egyes vidékein pedig tíz házat is fel lehet újítani a közgazdasági számolások szerint.

Azt, hogy miért akarják jól körülhatárolható politikai erők a helyben való segítségnyújtás helyett a veszélyes és az európai adófizetők számára drágább migrációt menedzselni, jól magyarázza a Soros-tervként ismert tanulmány.

(11.50)

A migráción  egy szűk spekulánsi kört leszámítva  mindenki veszít, a folyamat mozgatói viszont jól járnak a migránskártyákkal, a migrációt segítő szervezetek busás EU-s támogatásával, a betelepülő olcsó munkaerővel.

Tisztelt Ház! „Mélyen megérint a magyarok szolidaritása.”  ezt őszentsége Ferenc pápa mondta a programunk kapcsán. „A Hungary Helps program reményt és felemelkedést jelent.”  ezt pedig delegációnk köszöntésekor a kongói árvaház alapítója mondta. Számunkra, magyarok számára ez a program (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) a biztonságunk és a jövőnk megóvásába, az emberségbe vetett hitünket erősíti meg. Ehhez kérjük a továbbiakban támogatásukat, megköszönve egyúttal sokak eddigi nagylelkű, segítő erőfeszítését. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   13-16   17-20   21-26      Ülésnap adatai