Készült: 2020.05.31.02:01:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

55. ülésnap (2019.02.20.),  67-74. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 12:01


Felszólalások:   43-66   67-74   75-86      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr korrekt válaszait. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormányelőterjesztés T/4481. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.

Elsőként megadom a szót Farkas Sándor úrnak, az Agrárminisztérium államtitkárának, miniszterhelyettesnek, a napirendi pont előterjesztőjének. Miniszterhelyettes úr, öné a szó.

FARKAS SÁNDOR agrárminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés által most tárgyalni kezdett törvényjavaslat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény, azaz eljárási törvény módosítását tartalmazza. A jelenleg tárgyalásra kerülő törvényjavaslat előzménye a 2014-ben elkezdett azon bürokráciacsökkentést célzó közigazgatásireform-intézkedés, amelynek eredményeként az Országgyűlés elfogadta az új közigazgatási eljárási kódexet, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt. Az új általános eljárási kódex hatálybalépésével párhuzamosan ugyanis szükség volt egy olyan különleges, kizárólag az agrártámogatási jogviszonyra vonatkozó eljárási rend megalkotására, amely maximálisan épít a végrehajtásban kialakított évtizedes jó gyakorlatra, az intézményrendszer már meglévő és az uniós jog alapján akkreditált folyamataira. Az eljárási törvény sui generis eljárási renddé történő módosítására vonatkozó javaslatok 2018. január 2-án hatályba léptek, azonban az azóta eltelt időszakban a Magyar Államkincstár mint mezőgazdasági, vidékfejlesztési támogatási szerv, olyan jogalkalmazásban jelentkező technikai problémákkal szembesült, amelyek alapján indokolt a jelenlegi törvényjavaslatban szereplő módosítások hatályba léptetése.

A törvényjavaslat szerinti módosítási javaslatok elsődleges célja a Magyar Államkincstár és a mezőgazdasági termelők közötti agrártámogatási jogviszony zavartalan működésének az elősegítése, valamint az egyes eljárási részfeladatok egyszerűsítése és gördülékenyebb végrehajtása.

A módosító rendelkezések különösen az alábbi eljárási területeket érintik: az ügyfél-nyilvántartás tartalma, a végrehajtásban közreműködő szerv, szakhatóság és a Magyar Államkincstár közötti eljárási cselekmények határidejének meghatározása, a tanúvallomás, kizárási okok felsorolása, helyszíni ellenőrzési cselekmények pontosítása, a fellebbezések felterjesztése és tartalmára vonatkozó elírások, a döntések semmisségi okainak kibővítése, a közigazgatási perre vonatkozó hivatkozás beépítése az eljárási törvénybe, valamint a kamatfizetési kötelezettség.

(12.50)

A törvényjavaslat módosítási javaslatai közül kiemelendő a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer, amit mi a szakmában MePAR-nak hívunk, bejelentett változásvezetési eljárásokra vonatkozó javaslat, amely a gyorsabb, gördülékenyebb végrehajtást szolgálja. A módosítás tartalmi lényege, hogy a kérelemre indult és formális döntéssel záruló eljárás helyett az ügyfél által tett bejelentés alapján hivatalból lenne indítható a változásátvezetési eljárás, amely esetben formális döntés meghozatalára nem kerülne sor, hanem az eredményadatok a MePAR-nyilvántartásban kerülnének átvezetésre. Ezen adatokat az ügyfél a MePAR-felületen keresztül is megismerheti, valamint azokról a támogatási döntésben is értesül. Ha az ügyfél a változásátvezetési eljárás eredményével, amely alapján egyébként minden esetben az érintett terület valós elhelyezkedését tartalmazó adatok kerülnek rögzítésre a MePAR-ban, nem ért egyet, akkor a megállapítás ellen az adott évi támogatási kérelméről hozott döntés ellen indított jogorvoslati eljárás során nyújthat be fellebbezést.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A fent előadottak alapján látható, hogy ez a törvényjavaslat egyrészt azon koherenciazavart okozó problémák feloldására irányul, amely a Magyar Államkincstár agrártámogatásokkal kapcsolatos feladatainak akadálytalan teljesítését biztosítja, másrészt a javaslattal technikai jellegű módosítások is átvezetésre kerülnek a jogszabályban. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy az elmondott indokok alapján a törvényjavaslatot tárgyalja meg, majd azt követően pedig fogadja el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. Megadom a szót Czerván György képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának.

CZERVÁN GYÖRGY, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról szóló T/4481. számú törvényjavaslat, ahogyan azt államtitkár úr ismertette, lényegében az eljárási törvény legújabb frissítési csomagja, amely az elmúlt év gyakorlati tapasztalatain alapszik.Tisztelt Képviselőtársaim! A módosítások, amint azt hallhattuk, vitán felül a magyar gazdálkodók érdekeit szolgálják. Céljuk, hogy a támogatásokhoz kapcsolódó eljárásrendek a lehetőségekhez mérten minél egyszerűbbek és hatékonyabbak legyenek. Fontos, hogy a termelők érezzék, tapasztalják, a támogatási rendszer a boldogulásukat, az életüket minél hatékonyabban igyekszik segíteni, tapasztalhassák, hogy a bürokrácia érezhetően csökken.

A törvényjavaslattal kapcsolatban az elhangzottakon kívül nehéz lenne érdemben többet és mást mondani, ezért az elhangzottakkal egyetértve államtitkár urat nem szeretném ismételni. A Magyar Államkincstár és a magyar termelők közötti agrártámogatási jogviszony zavartalan működésének elősegítését, az egyes eljárási részfeladatok egyszerűsítését és gördülékenyebb végrehajtását csak támogatni lehet. Különösen támogatandónak tartok minden olyan javító szándékú javaslatot, amely a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer hatékonyságát, egyszerűbb használatát kívánja segíteni.

Talán mindannyian tudhatjuk, de a mezőgazdaságban jártas, mezőgazdasággal foglalkozó képviselőtársaim egészen biztosan tudják, mennyire fontos, hogy az a rendszer, amely az agrártámogatások eljárásainak kizárólagos országos földterület-azonosító rendszere, a gazdáknak minél kevesebb gondot okozva, gördülékenyen működjön. A törvényjavaslat tartalmát megismerve nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy a módosítások valóban a hatékonyabb közfeladatellátást, a hasznos és érdemi tapasztalatok érvényesítését hivatottak szolgálni.

Kérem tehát, támogassák a szóban forgó törvényjavaslat elfogadását. Mi ezt fogjuk tenni. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Magyar Zoltán képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon!

MAGYAR ZOLTÁN, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár Úr! Képviselőtársaim! Nem okozok talán túl nagy meglepetést, ha az elején leszögezem, hogy a Jobbik frakciója fogja tudni támogatni az előttünk fekvő, most tárgyalt törvénytervezetet, ahogy egyébként több elődjét is támogattuk. Ha jobban megvizsgáljuk, céljaiban azokat tartalmazza és azokat fogja reményeink szerint elérni, amelyeket már államtitkár úr is elmondott. Tehát azt hiszem, itt nagy vita nem fog kialakulni közöttünk. Csak egy fél mondat erejéig arra térnék ki, hogy azt viszont sajnálom, hogy sok probléma vagy sok bürokrácialeépítő intézkedés, amelyet egyébként ez a jogszabály tartalmaz, csak most került a Ház elé. Ha veszi államtitkár úr, vagy kormánypárti képviselőtársaim a fáradságot és megnézik, hogy mondjuk, írásbeli kérdéseken keresztül hányszor hívtam fel a figyelmet az itt orvosolni kívánt problémák többségére, akkor bizonyára önök is beláthatják, hogy jóval előbb is elénk kerülhetett volna némely passzusa ennek a jogszabálynak. Konkrét ügyeken keresztül, konkrétan az érintett gazdálkodók panaszain keresztül tolmácsoltam rendre ezeket a kérdéseket az illetékes miniszter irányába. Csak arra biztatnám önöket, hogy ha előremutató és a bürokrácialeépítést elősegítő ötletek, javaslatok megjelennek a jövőben is, akár ellenzéki képviselőtársak részéről is az önök irányába, akkor azt tessék nyugodtan gyorsabb ütemben beépíteni a jogrendszerbe, hiszen ilyen esetekben nemcsak kormánypárti, hanem, úgy gondolom, ellenzéki képviselőtársak szavazataira is nyugodtan számíthatnak, ahogy már előlegeztem, ebben az esetben is így fogunk eljárni.

Ezt csak kis zárójeles biztatásként mondtam el (Farkas Sándor: Köszönöm.) és még egyszer hangsúlyozom, hogy tudjuk támogatni. Reméljük, hogy jó néhány hasonló intézkedés kerül még a Ház elé. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. (Taps a Jobbik padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony, az MSZP képviselőcsoportja részéről visszavonta a vezérszónoki felszólalási szándékát. Arató Gergely képviselő úr, a DK képviselőcsoportjának vezérszónoka nem tartózkodik a teremben. Így ezzel összességében a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most képviselői felszólalások következnek. Kérdezem, kíváne valaki képviselőtársaim közül kétperces, majd esetleg normál időkeretben szót kérni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, az általános vitát lezárom.

Megkérdezem miniszterhelyettes urat, kíváne válaszolni. (Farkas Sándor: Igen.) Igen. Öné a szó.

FARKAS SÁNDOR agrárminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm a vezérszónoki hozzászólásokat úgy a kormánypárti részről, mint az ellenzék részéről, azokat a támogató gondolatokat, amelyeket a törvénnyel kapcsolatban elmondtak. Bízom abban, hogy majd a szavazáskor is meg fogjuk élni ezt a nemes pillanatot, amikor együtt tudunk szavazni. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
Felszólalások:   43-66   67-74   75-86      Ülésnap adatai