Készült: 2020.03.28.22:48:36 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

104. ülésnap, 74. felszólalás
Felszólaló Dr. Nagy István (Fidesz)
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Beosztás agrárminiszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:23

Felszólalások:  <<  74  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter: Köszönöm a szót, elnök úr. Mélyen tisztelt képviselőtársam, engedje meg, hogy rendhagyó módon úgy válaszoljak, hogy kaptam egy képeslapot. A képeslapon a következő szöveg van: sosem felejtem el nagyapám könnyben ázó tekintetét, amikor a kárpótláson keresztül visszakapta ősei földjének egy darabját, a kétkezi munka és a jószág szeretete mellett a néhány hektár termőföldet és az elavult gépparkot is tőle örököltem. Azért olvastam ezt fel önnek, mert a mai napig a legmélyebben beivódva a génjeinkben ott van a föld iránti szeretet, és persze úgy végződik a képeslap, hogy arra biztatnak, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy tovább lehessen örökölni ezt a föld iránti szeretetet, tovább lehessen boldogulni a föld műveléséből.Arra szeretném önt kérni, mert mesterien összekeveri a 2010 előtti időszakot és a 2010 utáni időszakot, és azt nem lehet. Hadd mondjam el önnek, hogy a 2010 előtt, pályázat kiírása nélkül, hátsó irodák mélyén eldöntött és nemegyszer ötven évre megkötött használati szerződések valóban terhes örökség, azonban a szerződésekben rögzített haszonbérleti díj  és ezt, nagyon kérem, hogy értse meg, az ezekben a szerződésekben rögzített haszonbérleti díj  egyoldalúan nem módosítható.

Tehát ezekkel a felvetésekkel hadd mondjam önnek, hogy a „Földet a gazdáknak!” programot érintően megfogalmazott, a kormány földműveseket támogató politikája elleni, ellenzéki lejárató kampányba szervesen illeszkedő megjegyzéseit határozottan vissza kell utasítanom.

Sajnálatos, hogy már sokadszorra minden valóságalapot nélkülöző vádaskodásra felhasználva minősíti a program keretében történt állami földértékesítést.

Azért is különösen fájó mindez, mert azt mondja, hogy „egy szűk kedvezményezetti kör”, ezt a mítoszt ápolja; ezzel szemben az a tény, hogy a regisztrált magyar földművesek 30 százaléka, közel 30 ezer személy szerzett földtulajdont a program keretében. Az is tény, hogy az árveréseken részt vevők átlagosan két darab ingatlant vásároltak; továbbá az is tény, hogy az árverésen részt vevők 60 százaléka 50 hektár alatt, 50 százalékuk pedig 20 hektár alatt vásárolt.

Kedves Képviselő Úr! Korábban soha nem volt még olyan állami földügyi intézkedéscsomag, mint a „Földet a gazdáknak!” program, amely haszonbérleti pályázatok és a földértékesítések révén több tízezer magyar földműves kis- és középbirtok-fejlődését, agrárgazdasági pozícióinak megerősítését ilyen mértékben erősítette volna. A földforgalmi szabályozás keretei között lebonyolított program tehát a kormány által következetesen képviselt földbirtok-politikai célokat, jelesül a földnek helyben lakó földművelő gazdák tulajdonába és használatába kerülését, a bel- és külföldi spekulánsok kiszűrését, valamint a föld nemzeti hatáskörben való tartását eredményesen szolgálta. Ezt minden paraméter mutatja is.

Általánosságban egy-egy mondattal reflektálva a kérdéseire, az alábbiakat hangsúlyoznám: a Nemzeti Földügyi Központnak az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való észszerű és a földbirtok-politikai céloknak megfelelő földvagyon-gazdálkodási tevékenységét általánosságban hűtlen kezeléssel vádoló megnyilatkozása egyszerre megmosolyogtató, és a hivatkozott büntetőjogi tényállás ismeretének teljes hiányáról árulkodik. Az Agrárminisztérium is kiemelten fontosnak tartja az állam stratégiai földvagyonának megőrzését és gyarapítását. A „Földet a gazdáknak!” program földértékesítései ezt a földvagyont nem veszélyeztették, hiszen jelenleg is több mint 1,6 millió hektár föld van az állam tulajdonában. A Nemzeti Földügyi Központ évente több milliárdos összegben vásárol is földeket.

(16.30)

Ezen túl  emlékeztetem  az Országgyűlés az értékesítési program lezárásakor az abból származó körülbelül 270 milliárd forintos bevételnek többek között adósságcsökkentésre való fordítását is kimondta, tehát teljesen törvényes, szükségszerű és életszerű mindez a program. Köszönöm szépen. Kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Felszólalások:  <<  74  >>    Ülésnap adatai