Készült: 2020.04.08.08:24:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

104. ülésnap, 56. felszólalás
Felszólaló Schanda Tamás János
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Beosztás Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:41

Felszólalások:  <<  56  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SCHANDA TAMÁS JÁNOS innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Pécsiként nyilván elkerülte a figyelmét, hogy az ön által is kérdezett ügyben nem is olyan régen, ha jól emlékszem, akkor egy hónapja jelent meg egy helyi médiumban cikk, amelyben a tulajdonos arról nyilatkozott, hogy a tervek szerint a megfelelő ütemben halad előre a Karolina-külfejtés rekultivációja. Nos, ezt a kormány részéről én is csak megerősíteni tudom. Tisztelt Képviselő Úr! Számtalan alkalommal kifejtettük már, és újra és újra el is ismétlem, hiszen ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a kormány számára kiemelten fontos a teremtett világ, a környezeti örökségünk védelme. Az Alaptörvényben is rögzítésre került, hogy meg kell védenünk, őriznünk és továbbadnunk a Kárpát-medencei természet adta értékeket. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a jövő generációinak a mainál is szebb, tisztább és élhetőbb környezetet teremtsünk. Hasonlóak a törekvéseink természetesen a már nem használt bányák esetében is.

Tisztelt Képviselő Úr! A „Pécs-Mecsekszabolcs Kőszén” védnevű bányatelken fekvő Karolina-külfejtés 1993-ban lett a Pannon Hőerőmű Zrt.-é. Ennek jelenleg is e cég a bányavállalkozója és túlnyomó részben tulajdonosa. A bánya 2004 óta nem működik. A bányaterület tájrendezését hatósági határozat írja elő a hatóságilag elfogadott műszaki-üzemi terv szerint. A tájrendezés kötelezettje a Pannon Hőerőmű Zrt., azonban a tájrendezés költségeit a magyar állam képviseletében eljáró, erre kijelölt szervezetekkel együtt viseli.

A 2018 februárjában a Pannon Hőerőmű Zrt. és a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. által aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében a tájrendezés két ütemben valósul meg. Az első ütemet 2018 és 2022 között a Pannon Hőerőmű Zrt. önállóan, teljes mértékben saját forrásból valósítja meg, állami közreműködés nélkül. A nyilatkozat szerint a tájrendezés első ütemének elvégzését követően a bányászati jogot, tehát a tájrendezési kötelezettséget is átadja a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. számára. Ezt követően egy évig a felszíni munkálatok szünetelnek a felszín tömörödése céljából.

2023 és 2026 között a tájrendezés második ütemét pedig a BVH önállóan, a központi költségvetés által nyújtott forrásból fogja majd megvalósítani a rá eső keret erejéig közbeszerzési eljárás lefolytatásával. Ennek alapján 2022-ig a tájrendezés elvégzéséhez nem vonunk be állami forrást.

Tisztelt Képviselő Úr! Információink szerint a Pannon Hőerőmű már megkezdte a tájrendezés első ütemét. A végső cél, hogy a bányagödör feltöltésével egyfajta völgykatlanná alakuljon át a tájseb a megfelelő növényzet kialakításával.

Tisztelt Képviselő Úr! Bízom benne, hogy a tájékoztatásommal is meg tudom erősíteni önt és a pécsieket is arról, hogy a kormány számára valóban fontos a környezetünk védelme, és ennek érdekében cselekszünk is. Köszönöm megtisztelő figyelmét, és kérem a válaszom elfogadását. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Felszólalások:  <<  56  >>    Ülésnap adatai