Készült: 2020.05.26.09:19:34 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

218. ülésnap (2009.06.22.), 193. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Videó/Felszólalás ideje 21:24


Felszólalások:  Előző  193  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, Burány államtitkár úr. A záróvitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az ajánlás 1-11. pontjaiban szereplő, előterjesztő által benyújtott indítványokat, amelyeket az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy Balla képviselő úr igen szavazatával az Országgyűlés a módosító javaslatokat 359 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9637. sorszámú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés Balla képviselő úr igen szavazatával a törvényjavaslatot 360 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a nemzeti vízvagyon privatizációjának megakadályozása érdekében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/9712. sorszámon, a bizottságok ajánlását pedig T/9712/4. sorszámon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó korábban már elhangzott, így most a határozathozatal következik. Az előterjesztő az ajánlás 1. és 2. pontját támogatja.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy Balla képviselő úr igen szavazatával az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 346 igen szavazattal, 13 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a nemzetközi jellegű felsőoktatási intézményekről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Hankó Faragó Miklós, Magyar Bálint, Sándor Klára, SZDSZ, Szabó Zoltán, MSZP, képviselők önálló indítványát T/9329. sorszámon, az oktatási bizottság ajánlásait pedig T/9329/16. és 21. sorszámon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztői zárszó a részletes vita után már elhangzott, most a határozathozatal következik. Ennek során nem döntünk az ajánlás 4. pontjáról, mert az nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást. Az ajánlás 5. pontja, valamint a kiegészítő ajánlás 4. és 5. pontjai sem kapták meg a szükséges támogatást, de az MSZP, illetve az SZDSZ kérte a határozathozatalt. Bejelentem, hogy az előterjesztő az ajánlás 1., 2., 3., 6., 7., 8., 10., 11. és 13. pontjait, továbbá a kiegészítő ajánlás 1., 2., 3. és 6. pontjait támogatja. Ezek közül az MSZP képviselőcsoportja külön szavazást kért a kiegészítő ajánlás 2. pontjáról.

Most a támogatott indítványokról döntünk, a külön szavazásra kért javaslat kivételével. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezeket az indítványokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy Balla képviselő úr nem szavazatával az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 203 igen szavazattal, 155 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a külön szavazásra kért javaslatról döntünk. A kiegészítő ajánlás 2. pontjában az oktatási bizottság a 3. §-ban a felsőoktatási törvény kiegészítését javasolja. Ebben azt kezdeményezi, hogy egyes nemzetközi felsőoktatási intézmények eltérhessenek az előírt képzési szerkezettől, és használhassák az egyetem elnevezést.

(18.00)

Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy Balla képviselő úr nem szavazatával az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 204 igen szavazattal, 154 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

A Házszabály értelmében még további javaslatokról is döntenünk kell. Az ajánlás 5. pontjában Tatai-Tóth András és Kormos Dénes javaslatáról határozunk. Az MSZP kérésére szavazunk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy Balla képviselő úr igen szavazatával az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 337 igen szavazattal, 19 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 9. pontjában Tatai-Tóth András és Kormos Dénes javaslatáról döntünk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla képviselő úr igen szavazatával a módosító javaslatot 163 igen szavazattal, 191 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 4., illetve 5. pontjában Geberle Erzsébet alternatív javaslatokat terjesztett elő. Először a kiegészítő ajánlás 4. pontjáról határozunk. Az SZDSZ kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy Balla képviselő úr nem szavazatával az Országgyűlés a módosító javaslatot 18 igen szavazattal, 338 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most a kiegészítő ajánlás 5. pontjában Geberle Erzsébet javaslatáról döntünk. Az SZDSZ kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy Balla képviselő úr nem szavazatával az Országgyűlés a módosító javaslatot 19 igen szavazattal, 336 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 12. pontjában Tatai-Tóth András és Kormos Dénes javaslatáról döntünk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla képviselő úr nem szavazatával a módosító javaslatot 206 igen szavazattal, 149 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Filló Pál és más képviselők önálló indítványát T/9700. sorszámon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/9700/13. és 18. sorszámokon kapták kézhez. Az előterjesztők jelezték, hogy nem kívánnak válaszolni az elhangzottakra, ezért most a határozathozatalok következnek. Az ezt segítő főtitkári tájékoztatót T/9700/20. számon megkapták.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadják-e a tájékoztatóban felsorolt támogatott indítványokat, a külön szavazásra kért indítványok kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy Balla képviselő úr nem szavazatával az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 212 igen szavazattal, 147 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a külön szavazásra kért indítványokról szavazunk. A kiegészítő ajánlás 1. pontjában az önkormányzati bizottság a 11. §-ban a társasházi törvény 28. § (1) bekezdés f) pontjában a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéshozatali kérdést módosít. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy Balla képviselő úr igen szavazatával az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 359 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Alexa György a 18. §-ban a törvény 51/A. § (3) bekezdésében értékhatár módosítását kezdeményezi. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Balla képviselő úr igen szavazatával a módosító javaslatot 360 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta.

A támogatott javaslatokról történő határozathozatal után még négy indítványról kell döntenünk.

Az ajánlás 14. pontjában Fogarasiné Deák Valéria javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot Balla képviselő úr nem szavazatával együtt 2 igen szavazattal, 358 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 17. pontjában Szakács Imre javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy Balla képviselő úr igen szavazatával az Országgyűlés a módosító javaslatot 157 igen szavazattal, 201 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 25. pontjában újra Szakács Imre javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy Balla képviselő úr igen szavazatával az Országgyűlés a módosító javaslatot 155 igen szavazattal, 203 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

(18.10)

Az ajánlás 26. pontjában Szakács Imre javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy Balla képviselő úr igen szavazatával az Országgyűlés a módosító javaslatot 156 igen szavazattal, 203 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem határozott az Országgyűlés. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Kósa Lajos - Fidesz - és Botka László - MSZP - képviselők önálló indítványát T/9454. sorszámon, a bizottsági együttes ajánlást pedig T/9454/3. sorszámon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztők jelezték, hogy nem kívánnak válaszolni a vitában elhangzottakra, így tehát most a határozathozatal következik.

Bejelentem, hogy az előterjesztők az ajánlás 1. és 2. pontjában szereplő indítványt támogatják. Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e ezeket a javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy Balla képviselő úr igen szavazatával az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 354 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Keller László és más MSZP-s képviselők önálló indítványát T/9592. sorszámon, a bizottsági együttes ajánlásokat pedig T/9592/2. és 4. számon kapták kézhez.

Az előterjesztők jelezték, hogy nem kívánnak válaszolni a vitában elhangzottakra, így tehát most a határozathozatal következik.

Bejelentem, hogy az előterjesztők az ajánlás 1., valamint a kiegészítő ajánlás 1., 2., 3., 4. pontjaiban szereplő indítványt támogatják. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezeket a javaslatokat.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Bejelentem az eredményt: Balla képviselő úr nem szavazatával az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 205 igen szavazattal, 154 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A támogatott indítványokról történő határozathozatal után még egy javaslatról kell döntenünk. A kiegészítő ajánlás 5. pontjában Tukacs István javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Balla képviselő úr nem szavazatával az Országgyűlés a módosító javaslatot 16 igen szavazattal, 341 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/9817. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/9817/58. és T/9817/82. számon kapták kézhez. A határozathozatalt segítő főtitkári tájékoztatót megkapták, amely új változatban T/9817/85. számon az informatikai hálózaton is elérhető volt.

Bejelentem, hogy a kiegészítő ajánlás 68. pontjában szereplő indítvány a támogatott javaslatok között feleslegesen szerepel, mert arról az MSZP képviselőcsoportja külön szavazást kért.

Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Katona Tamás pénzügyminisztériumi államtitkár úrnak, aki zárszavában válaszolni kíván a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitájában elhangzottakra is. Öné a szó, államtitkár úr.
Felszólalások:  Előző  193  Következő    Ülésnap adatai