Készült: 2020.08.08.14:40:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

53. ülésnap (2019.02.18.),  35-40. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 8:45


Felszólalások:   29-34   35-40   41-47      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Ház! Most Rig Lajos jobbikos képviselő I/4493. számon benyújtott interpellációja következne az emberi erőforrások miniszteréhez, amelyet visszavontnak kell tekintenünk.Vejkey Imre, a KDNP képviselője, interpellációt nyújtott az emberi erőforrások miniszteréhez: „Milyen változásokat hoz a 2019-es év a családok életében?” címmel. Vejkey Imre képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon!

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár Asszony! A 2010 előtti nyolc évben a családpolitika szempontjából a helyzet meglehetősen siralmas volt. Ennek köszönhetően 2010-re mélypontra került a családalapítási és gyermekvállalási kedv, magas volt a terhességmegszakítások száma, s európai összehasonlításban is rendkívül magas volt a halandóság, ami közbeavatkozás nélkül jelentősen zsugorodó magyarságot vetített elő. A 2010-ben megalakuló második Orbán-kormány ezt felismerve a családokat állította előtérbe. A családról mint értékhordozó és értékteremtő alapegységről Magyarország új Alaptörvénye rögzítette, idézem: „Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját.” Ezen elvek mentén született meg az új családtámogatási rendszer, amelynek keretében bevezetésre került, illetve a későbbiekben kibővítésre kerül a családi adókedvezmény. További intézkedésként a kormány visszaállította a hároméves gyest, a gyed emelése mellett a diplomásgyedet is bevezette. A gyermeket vállaló és nevelő családok támogatására 2018-ban közel 2000 milliárdot fordított a kormány, ami a 2010-es évhez képest kétszer akkora összeg.

A kormány segíti a munka és a család összeegyeztetését. Erre szolgál a négy fő részből álló gyed extra, a munkahelyvédelmi akció kisgyermekes szülőkre vonatkozó intézkedései, a munkavállalók részmunkaidőben történő foglalkoztatásának lehetősége s a bölcsődei-óvodai férőhelyek jelentős növelése. A kormány az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztésével és az ingyenes iskolai tankönyvellátás bevezetésével több tízezer forintot hagy a gyermekes szülőknél. Bevezetésre került a lakásépítési támogatás, amelyet 2015. július 1-jétől felváltott a CSOK, amelyet azóta csaknem 95 ezer család vett igénybe 275 milliárd forint értékben.

A fenti intézkedések következtében 2010 óta jelentősen növekszik a házasságkötések száma, a termékenységi arányszám pedig 1,23-ról 1,50-re növekedett. Államtitkár Asszony! Nem elégedhetünk meg azonban ennyivel. A népesség reprodukciójához szükséges 2,1-es érték eléréséhez további intézkedések szükségesek, éppen ezért kérdezem államtitkár asszonyt, hogy milyen változásokat hoz (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) a 2019-es év a családok életében. Várom megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Novák Katalin államtitkár asszonyé a szó válaszadásra. Parancsoljon!

NOVÁK KATALIN, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Ön azzal kezdte, hogy milyen demográfiai problémákkal néz szembe Magyarország, de mondhatjuk azt is, hogy egész Európa ilyen népesedési problémákkal küzd. Gondoljanak bele, tisztelt képviselőtársaim, hogy ma nincs egyetlen olyan európai uniós ország sem, ahol elegendő gyermek születne ahhoz, hogy akár csak megtartsák a népességüket. Ma Európa népességnövekedésének kizárólagos forrása a migráció. Ezért állunk mi is egy döntési helyzet előtt, és azt kell eldöntenünk, hogy mi erre a népesedési problémára milyen választ adunk: mi is migránsok betelepítésével szeretnénk orvosolni ezt a népesedési helyzetet vagy a magyar gyermekek születését szeretnénk támogatni? Ebben a tekintetben a magyar emberek már több ízben egyértelmű választ adtak, és úgy döntöttek, hogy a magyar fiatalok gyermekvállalási tervei megvalósításában nyújtsunk minél nagyobb segítséget. Erről szólt az elmúlt közel 9 év, és erről fog szólni az előttünk álló 3,5 vagy 3 év is, legalább annyi.

Milyen eredményeket értünk el az eddigiekben? Ahogy képviselő úr is említette, 20 éves csúcson van a gyermekvállalási kedv, a házasságkötések száma 1,5-szeresére emelkedett, s eközben a válások száma 23 százalékkal csökkent. Tehát a kapcsolatok stabilabbak, mint amilyenek korábban voltak, a népességfogyás üteme mérséklődött az elmúlt években, s valóban, többet is fordítunk ezekre a kiadásokra, de én ezt nem kiadásnak tekinteném, hanem befektetésnek.

(14.30)

Meggyőződésem szerint nincsen fontosabb befektetés, mint a gyermekeink jövője, ezért minden, a családtámogatásokra fordított forint vagy fillér befektetés a jövőnkbe. Ez a befektetés ma kétszer akkora, mint amekkora 2010-ben volt: valóban most már meghaladja a 2000 milliárd forintot, és hogy egy jó összehasonlítási alapunk legyen, a fejlett országok átlagának közel kétszerese GDP-arányosan. Tehát az ország gazdasági teljesítőképességéhez képest, mondhatom azt is, hogy szinte erőn felül segítjük, támogatjuk a gyermekvállalást és a gyermeknevelést.

Milyen új lépések történtek és történnek majd az idei évben? Ne felejtsük el, hogy idén január 1-jén bevezettük a gyermekek otthongondozási díját. Ez azoknak a családoknak segít, ahol tartósan beteg, magukról gondoskodni nem képes gyermeket nevelnek. Ezen családok az idei év január 1-jétől már 100 ezer forintot tudnak gyermekek otthongondozási díja jogcímen kapni, és ez az összeg emelkedni fog egészen addig, hogy elérje az akkori minimálbérnek az összegét három év múlva. Tehát itt is egyet tudtunk előre lépni.

Megemeltük ismételten a kétgyermekesek családi adókedvezményét, ezt se felejtsük el. Ma már 40 ezer forint havonta a kétgyermekesek családi adókedvezménye. A baloldali kormányok idején egyáltalán nem volt a kétgyermekesek számára adókedvezmény.

Folyamatosan bővítjük az otthonteremtési programot is, és most egy hétpontos családvédelmi akció keretében hét új elemet, hét új lehetőséget mutattunk be a magyar fiataloknak. Egyrészt bevezetjük a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Ez egy olyan hitel-, kölcsönlehetőség, amelyet 2022-ig vehetnek igénybe azok, ahol 18-40 év közötti hölgy a házaspár női tagja, és akik vállalják azt, hogy a jövőben gyermekeket fognak vállalni, akár 10 millió forintos támogatást is, vissza nem fizetendő támogatást is kaphatnak ezért, ha teljesítik ezt a gyermekvállalást.

Bővítjük a CSOK-ot, a hitelt elérhetővé tesszük a használt ingatlanok vásárlásához is, és egy új elem az otthonteremtésnél, hogy már a kétgyermekesek is egymillió forintot jóváírhatnak a hitelükből, illetve mi jóváírjuk a kétgyermekeseknek a hiteléből az egymillió forintot, ha érkezik a második gyermek a családba. Ha pedig a harmadik, ez az összeg 4 millió forint.

A négy- vagy többgyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentességéről már volt szó a mai napon; a nagycsaládosok autóvásárlási programjáról is, ami egy 2,5 millió forintos támogatást jelent. Én említeném még a bölcsődefejlesztési programot és a nagymama-, illetve nagyszülői gyedet. De mindezt úgy sorolnám végig, hogy ez nem egy zártvégű lista, ezt a munkát, ahogy eddig tettük, a jövőben is folytatni fogjuk. Ehhez kérem az önök támogatását. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

ELNÖK: Ismét Vejkey képviselő úré a szó.

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Asszony! Köszönöm megtisztelő válaszát. Kereszténydemokrataként köszönöm, hogy a kormány újabb támogatással segíti a fiatalok életkezdését, a gyermekvállalást és a gyermekszám-növekedést. Kiemelkedő jelentőségű, hogy a magyar kormány az EU-mainstreammel szemben nem a bevándorlókkal, hanem a magyar gyermekekkel és a gyermekes családok támogatásával alakítja a magyarság jövőjét. Kereszténydemokrataként köszönöm, államtitkár asszony, azt, hogy a kormány képviseletében az élet kultúráját képviseli a halál kultúrájával szemben, ami most Európában olyannyira közkedvelt. Köszönöm. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
Felszólalások:   29-34   35-40   41-47      Ülésnap adatai