Készült: 2020.05.27.18:52:09 Dinamikus lap

95. ülésnap (2019.11.20. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 522
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 28:51:25

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 1:42
 1-25 Általános vita lefolytatása T/8016 Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról
1:50:44
 26-59 Általános vita megkezdése H/8042 Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról
T/8044 Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról
3:33:15
 60-81 Általános vita lefolytatása H/8035 A 2020. év Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánításáról
43:51
 82-95 Általános vita lefolytatása T/8037 Egyes törvényeknek a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával összefüggő módosításáról
46:57
 96-123 Általános vita lefolytatása T/8013 A családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról
1:17:56
 124-139 Általános vita lefolytatása T/8036 A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról
25:37
 140-189 Általános vita lefolytatása T/8014 A szakképzésről szóló 2019. évi ... törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről
2:22:36
 190-242 Általános vita lefolytatása T/8041 Egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2:05:17
 243-262 Általános vita lefolytatása T/8032 A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról
48:07
 263-521 Általános vita folytatása és lezárása H/8042 Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról
T/8044 Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról
14:56:30
 522 Ülésnap lezárása 0:35