Készült: 2021.01.19.05:28:24 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

150. ülésnap (2020.09.21.),  250-265. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 56:49


Felszólalások:   218-249   250-265   266-267      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről szóló 2019. évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A Költségvetési bizottság által benyújtott előterjesztés T/12869. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.

Elsőként megadom a szót Szűcs Lajos képviselő úrnak, a Költségvetési bizottság előadójának, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon!

DR. SZŰCS LAJOS, a Költségvetési bizottság előadója, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Különleges helyzetben vagyunk, mivel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nem törvényalkotó szerepben van. Éppen ezért a házszabály alapján a mindenkori Költségvetési bizottság az, amely ebben az esetben jár el, így a Költségvetési bizottság előadójaként nyújtottuk be ezt a törvényjavaslatot T/12869. számon. Hogy miről szól a törvényjavaslat, a szikár tényeket szeretném önökkel megosztani. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az évi költségvetését a törvényi előírásnak megfelelően, határidőben benyújtotta az elmúlt évben. Ugyanakkor az, hogy most rendhagyó módon megint tárgyalunk erről a hatóság költségvetésének módosítása ügyében, annak az az oka, hogy idén tavasszal a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény módosította a közszolgálati hozzájárulás médiatörvényben meghatározott összegét. Ennek értelmében már nemcsak jövőre, hanem idén is többlettámogatást kap az NMHH, így az idei évre tervezett 75 milliárd forint összegű hozzájárulás 84,7 milliárd forintra emelkedik. A növekményt, a 9,7 milliárd forint értékű növekményt az állam 2020. október 31-éig fizeti meg az alap pénzforgalmi számlájára, ezért volt indokolt a javaslat múlt heti benyújtása a Költségvetési bizottság által. A módosítást a bizottság 8 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.

Tehát az előkészített törvényjavaslat egyik célja az említett módosítások átvezetése az MTVA költségvetésében, a másik cél pedig a 2020. január 1-jével jogutódlással megszűnt televíziós filmmecenatúrával és televíziós filmkollégiummal összefüggő rendelkezések jogszabályi és intézményrendszeri változásoknak megfelelő hatályon kívül helyezése. Éppen emiatt, tisztelt elnök úr, tisztelt Ház, a Fidesz-KDNP-pártszövetség nevében az előterjesztést támogatólag elfogadásra ajánljuk az Országgyűlésnek. Köszönöm, elnök úr. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, a kormány képviselője jelezte, hogy nem kíván álláspontot ismertetni a vita során. Most vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. Elsőként megadom a szót Kállai Mária képviselő asszonynak, a Fidesz vezérszónokának. Parancsoljon!

DR. KÁLLAI MÁRIA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm a lehetőségét annak, hogy elmondhatok valóban néhány gondolatot a frakciónk nevében az NMHH 2020. évi egységes költségvetéséről szóló 2019. évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz. A Ház előtt teljesen természetesen mindenki számára tudott, hogy maga az NMHH egységes költségvetése több kisebb részből áll, én ezt most nem szeretném felsorolni.Tisztelt Ház! A jelenlegi javaslat amellett, hogy a jogszabályi és szervezeti változásokra tekintettel technikailag, ahogyan képviselőtársam beterjesztette, hatályon kívül helyezi a televíziós filmmecenatúrára vonatkozó rendelkezéseket, lényegében a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap önálló költségvetését javasolja módosítani. Engedjenek meg egy nagyon rövid némi magyarázatot. A közszolgálati hozzájárulás mértéke és meghatározásmódja, amióta gyakorlatilag a magyar televíziózás létezik, azonos, természetesen az infláció figyelembevételével. A médiatörvény 4. melléklete szerint gyakorlatilag a közszolgálati hozzájárulás mértéke 2012-ben 4 millió magyarországi háztartással és háztartásonként havonta 1350 forinttal számolva összesen 64 milliárd 800 millió forint volt. Ezt az összeget 2013-tól kezdve minden évben indexálni kell legalább a tárgyévet megelőző évi magyarországi fogyasztói árindexszel. Erre tekintettel, továbbá abból a célból is, hogy az MTVA részére fizetendő közszolgálati hozzájárulás az alap közszolgálati feladatai ellátásának nettó költségeire figyelemmel kerüljön meghatározásra, döntött a jogalkotó a médiatörvény ilyen jellegű módosításáról is a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020-as LXXVI. törvény keretében.

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy ez a módosítás az állami támogatás szabályainak a közszolgálati műsorszolgáltatásra történő alkalmazásáról szóló bizottsági közleményekben foglaltakkal teljesen összhangban van, és maga a kiegészítés emellett továbbra is biztosítja természetesen azt, hogy a közszolgálati hozzájárulás a jövőben is a médiatörvény 136. § (4) bekezdésében nevesített, a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások vételére alkalmas készülékeket használó háztartások számának figyelembevételén alapul, és alkalmas arra is, hogy érvényesítse az éppen szükséges technológiai fejlesztéseket vagy technológiai fejlődésből adódó műszaki szinten tartás követelményeit is.

(21.00)

Tisztelt Országgyűlés! Az elmondottakból következik, hogy ezen jogalkotói döntések tehát világos, logikus folyamattá állnak össze. Ahogyan képviselőtársam mondta, Magyarország 2020. évi költségvetése 2019. július 23-án került kihirdetésre, a közszolgálati hozzájárulás a törvényben meghatározott összegnek megfelelően került anno megtervezésre, mintegy 75 milliárd forint összegben. A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvényben az Országgyűlés úgy döntött, a közszolgálati hozzájárulás összege 2020-ban 94 milliárd 540 millió forintra emelkedik. Gyakorlatilag a 2020. július 1. napját követő időszakra vonatkozó különbözetet, ahogyan már hallottuk, október 31-éig kell megfizetni az MTVA pénzforgalmi számlájára, így gyakorlatilag 84 milliárd 778 millió forint bevétel várható, ami, ha a matematikát hívjuk segítségül, 9 milliárd 762 millió forinttal magasabb a tervezettnél.

Ezen jogszabályi változás átvezetése szükséges az NMHH költségvetésébe, ez az előterjesztés ezt tartalmazza. Gyakorlatilag közös érdekünk az, hogy ez a növekmény leginkább a járványhelyzethez igazodóan, a járványhelyzetben embereket segítő új műsorokra, kulturális műsorra, digitális oktatásra fordítódjon, hiszen egyértelmű volt az, hogy a költségvetés tervezése időszakában nem lehetett számos kiadást azonosítani, akár a műsorgyártási folyamatra gondolunk, akár más egyéb költségvetési tételeire az MTVA-nak.

A fentiekből következik, tisztelt képviselőtársaim, ez a javaslat nem több, nem kevesebb, annyi, hogy egy már elfogadott és kihirdetett költségvetési törvényhez hozzáigazítani egy másikat.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz frakciója támogatja az előterjesztést, tisztelettel kérem minden képviselőtársamat az előterjesztés támogatására. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a Jobbik vezérszónoka, Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony következhet. Parancsoljon!

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Szikár tények  ezzel indította Szűcs Lajos képviselőtársam azt a felszólalást előterjesztőként, amelyet ez a törvényjavaslat tartalmaz. Akkor nézzük a szikár tényeket! Itt semmi másról nincsen szó, csak újabb 10 milliárd forint érkezik abba az agymosó propagandagépezetbe, amely eddig is közel 100 milliárd forintból működött. És akkor engedjenek meg egy olyan szikár tényt szintén, amely egyébként szombati napon megvalósult, ugyanis én is leültem, hogy akkor 11 óra 30 perctől megnézzem az operatív törzs tájékoztatását, mert tudtuk, hogy megindult a második évad. Leülök 11 óra 30 perckor, 25-kor, hogy hátha előbb elkezdődik, majd bejelentik, hogy majd később fog elkezdődni ez a tájékoztató. Egy órán keresztül kellett várni azt, hogy elinduljon az operatív törzs tájékoztatója. Addig mi történt? Meg kellett hallgatnunk mindenféle agymosást, amit önök előadnak a közszolgáltatás címén. Ezért fizetik az emberek a közszolgálati hozzájárulást, amire most önök hivatkoznak? Tehát eljutottunk odáig, hogy egy órán keresztül az érdemi része a napnak nem tudott elkezdődni. Vajon miért? Én közben megfejtettem ezt a rejtélyt, ugyanis az M1-et már senki nem nézi, csak azok, akik esetleg azt mondják, hogy már nem tudnak másra előfizetni, de az operatív törzs tájékoztatójára kíváncsiak, így egy órán keresztül hallgathatták azt, amit önök közszolgáltatás címén előadnak minden áldott nap. Én őszintén sajnálom azokat az embereket, különösen a kistelepüléseken élőket, akiknek nem jut más lehetőségük, hogy más hírforrásból is tájékozódjanak. Erről szól ez az egész történet.

Ez a 10 milliárd forint, sokkal jobb lenne…  ahogy Kállai képviselőtársam is elmondta, jó lenne, ha a járványhelyzetre lenne fordítva. 10 milliárd forintból mennyi ingyenes vakcinát lehetne biztosítani az embereknek! Az, hogy eljutunk odáig, hogy arra mondjuk, hogy ez már el lett fogadva a 2021-es központi költségvetés megalapozójában, felülírták és több lett a közszolgálati hozzájárulás?! Hát, miért nem valami másra fordítjuk? Valóban járványhelyzet van, nem hiszem, hogy most kulturális műsorokra van szükség. Arra van szükség, hogy ingyenesen be legyenek oltva, ingyenesen elvégezzék a teszteket az emberek, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy valakinek 20 ezer, 19 500, nehogy azt mondja majd képviselőtársam, hogy nem tudom pontosan…  19 500 forintot fizessen ki. Nézzük meg ezt egy négytagú családnál, meg nézzük meg, mondjuk, kétszer kell tesztelni, hogy valaki el tudjon menni a munkahelyére, ott vagyunk, hogy már 100 ezer forintot majdnem egy négytagú család a kétszeres tesztelésre kifizetett.

Önök meg 10 milliárd forintot, 9,7 milliárd forintot, hogy pontos legyek, gyakorlatilag beledöntenek megint abba a propagandába, ami itt most már tíz éve az agyakat mossa. Egész egyszerűen elképesztő, hogy idáig kellett eljutnunk, amikor tényleg lenne ennek sokkal jobb helye, és nem is értem, hogy önök hogy tudnak ehhez mosolyogva felállni, azt mondani, hogy ezek a szikár tények, hogy kell egy jogszabályt egy másik jogszabályhoz hozzáigazítani. Nem! Itt 10 milliárd forintról van szó.

Én tisztelettel kérem önöket, hogy ne nézzenek már minket komplett hülyének. Erről szól ez az egész történet. És amikor az ellenzék felemeli a hangját, akkor ezért emeli fel a hangját. Hát, hova jutottunk, hova jutott ez az ország?! 10 milliárd forint, ehhez természetesen a Jobbik képviselőcsoportja nem tudja adni a nevét, hiszen semmi másról nem szól, csak arról, hogy önök és a kormányzat hirdesse azt az igét, amit látunk, hogy a kormányzat még ahhoz is gyáva, hogy idejöjjön, és egy államtitkárral legalább minősítse ezt a jogszabálytervezetet.

Megértettem, hogy az előterjesztő az NMHH nevében a Költségvetési bizottság, csak urambocsá, elvárnánk azt, hogy megtudjuk, a kormányzat mit gondol arról, hogy itt 100 milliárd forint elmegy a semmibe. Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki padsorokból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nacsa Lőrinc képviselő úr, a KDNP vezérszónoka következik. Parancsoljon!

NACSA LŐRINC, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tavaly is lefolytattuk ezt a vitát, amikor az NMHH költségvetéséről volt szó, ott a legnagyobb vita Varga-Damm Andrea képviselő asszony, Gréczy Zsolt képviselő úr és köztem folyt. Azért veszélyes ez a vita, mert Varga-Damm Andreát azóta kirúgták a pártjából, Gréczy Zsolt pedig lemondott a mandátumáról, úgyhogy ez egy veszélyes téma, hiszen így alakult a tavalyi vita. Ott is elhangzott ez a képtelen vád, hogy miért nem a kormány képviseli itt az NMHH-t. Képviselő asszony, az NMHH egy önálló szerv, a kormány nem gyakorol felügyeletet fölötte, a kormánynak nem alárendelt szerve, ezért az alkotmányos szokások és jog szerint nagyon helyes, hogy nincs itt ebben a vitában a kormány. Mit tegyen hozzá a kormány? Mi itt az Országgyűlésben szavazzuk meg az NMHH költségvetését, ide nyújtják be a zárszámadásukat, ide nyújtják be a költségvetési igényüket, itt dől el. Mi köze van hozzá a kormánynak? Ilyen egyszerű. Ezen már tavaly is elkezdtünk beszélgetni, csak úgy látszik, egy év alatt nem jutottunk sokkal messzebb.Képviselő asszony azt mondta, hogy ő ezt a 10 milliárd forintot vakcinára költené. Én is, csak nincsen. (Potocskáné Kőrösi Anita: Nem így mondtam…) Ezt tetszett mondani. Lehet, hogy félre tetszett érteni, de azt mondta, hogy vakcina. Mi is szívesen költenénk arra.

Az pedig, hogyha valakinek késik a sajtótájékoztatója, akkor azért a közvetítő televízió lenne a hibás… Úgy zajlik a Jobbik sajtótájékoztatója, hogy ha önök késnek egy kicsit a sajtótájékoztatóról, ami mindenkivel előfordulhat, akkor a közvetítő televíziós csatornákat vagy újságírókat teszik felelőssé, mert önök késtek? Természetesen a közszolgálati médiának az a feladata, hogy ha az operatív törzs sajtótájékoztatót tart a legfrissebb járványügyi intézkedésekkel, a legfrissebb számokkal, akkor azt élőben közvetítse, akkor tudja elkezdeni, amikor elkezdik a sajtótájékoztatót, ezért mégse a közvetítő médiumokat tegyük felelőssé. Bár látom, hogy azért a baloldalon önöknél ez elterjedt mostanában, hogy név nélkül, szerző nélkül, helyszín, forrás, időpont nélkül valami belekerül az éterbe, valami álhírt valaki megoszt, és utána az végigfut az önök csatornáin. Az önök médiafelfogása most ott tart, benne az Alfahírrel, Zsúrpubival és a sok önökhöz köthető médiával, hogy valaki teljesen arctalanul, forrás nélkül, helyszín nélkül elmond egy álhírt, és az utána megjelenik a pártelnökük csatornáján, a párt csatornáján, és az összes baloldali párt csatornáján. Így volt ez pár nappal ezelőtt a két kórház lélegeztetőgép-hiányával is, ami persze a szocialistáknál…  a Gyurcsány-párt még sajtótájékoztatót is szervezett egy álhírre. Ez önöknél a médiafelfogás.

(21.10)

Én azt gondolom, hogy ez az összes, magát függetlennek, objektívnak, szakmailag kritikusnak kikiáltott sajtóorgánum, azok a baloldali médiumok, amelyek részt vesznek az ilyen kamuhírek terjesztésében mindenfajta szégyenérzet és felelősségérzet nélkül, önök pedig ezt átveszik, és ráerősítenek, csak azért, hogy egymáson túllicitáljanak, és az ál-, kamuvideós Korózs elvtárson túltegyenek, ez nem a kritikus sajtó, a kritikus gondolkodásra nevelő sajtó. Azt gondolom, hogy ez egy felelőtlen, aljas riogatás. Egy NMHH-vitánál meg kell említeni a felelős, médiatudatosságra nevelő magatartást is. Azt kérem önöktől, mint ahogy az azonnali kérdésben is erről szó volt, hogy ezeknek a kamuhíreknek a terjesztését és riadóláncszerű megosztását fejezzék be.

Ugyanakkor nagyon fontos szerepe van az NMHH-nak  ha már erről beszélünk  például az Internet Hotline jogsegélyszolgálat vagy az olyan gyermekvédelmet, főleg a 11-18 éves korosztályt szolgáló gyermekvédelmi programok elindításában és a médiatudatosság kialakulásában és nevelésében, amely talán mindannyiunk feladata is lehetne a fiatalabb korosztály felé. Hiszen azt gondolom, hogy médiakampányra, népszerűsítő kampányra, internetes kampányra mindenképpen szükség van. Az NMHH például az SOS Gyermekfalu Magyarországgal is partnerségben van, közös projektjeik vannak. Az Internet Hotline működése, az internetes zaklatás témaköre, az álhírek témaköre és a sérelmezett tartalmak vagy bűncselekményre utaló tartalmak elleni föllépés hatékonysága is mindenképp cél.

Azt gondolom, hogy az NMHH ezekben a témákban abszolút példaértékű munkát végzett az elmúlt időszakban is, és ezt a munkát szerintem meg kell erősíteni és tovább kell folytatni. Ha önök ezzel nem értenek egyet, azon csodálkoznék. Szerintem ezek közös célok, hogy a fiatalok médiatudatosságát segítsük, és az olyan internetes tartalmak ellen, amelyek bűncselekményre utalnak vagy már ki is merítik azt, föllépjünk, és megvédjük ezt a korosztályt, akik már okoseszközökkel felszerelkezve vannak a világban, és próbálnak tájékozódni, kommunikálni, hogy megvédjük ezektől a támadásoktól meg ezektől a nehéz esetektől, ami igazából már szabályozási kérdéseket is fölvet, hiszen az internetes zaklatás időszakában, az álhírek időszakában fontos, hogy a médiatudatosságra nagyobb hangsúlyt fektessünk.

Azt is látjuk, hogy a XXI. században, az innováció, a negyedik ipari forradalom korában, az infokommunikáció, a gyors hozzáférés, az 5G, mobilhálózat, köztéri wifirendszerek gyakorlatilag a mindennapjaink részévé váltak, és egyre jobban válnak a fiatalok mindennapjainak a részévé is. Éppen ezért fontos, hogy nem szabad lemaradnunk a digitalizáció, az innováció, az infokommunikáció területén, hiszen amelyik ország lemarad, az lépéshátrányba kerül a negyedik ipari forradalomban. Az NMHH és a magyar kormány is sokat tett azért, hogy Magyarország nagy hangsúlyt fektet ma az innovációs kérdésekre és a modern, mindenki számára elérhető infokommunikációs eszközök és infokommunikációs lehetőségek bővítésére.

Ahogy Szűcs Lajos képviselőtársam már utalt arra, a törvényjavaslatban fontos, hogy a Televíziós Film Mecenatúra és a Televíziós Filmkollégium által ellátott támogatási feladatoknak jogutódja is legyen, ez a Nemzeti Filmintézet. Azt gondolom, hogy az elmúlt években számos filmalkotásra lehetünk nagyon büszkék. Számos magyar filmalkotás nyert el különböző nemzetközi díjakat.

Azt gondolom, hogy közös érdekünk, hogy a magyar film továbbfejlődjön, és azokat a sikereket, amelyeket az elmúlt években elért, tovább tudja vinni, legyenek további ilyen alkotások. Erre a Nemzeti Filmintézet kiváló lehetőség. Ezért ezt egy kicsit alulértékelt részletnek látom, de mégiscsak fontos, hogy végre letisztázódik a filmintézet helyzete. A törvényekben is átvezetésre kerül, nincs többé már jogbizonytalanság, és ez a munka folytatódhat, ami nagy sikereket hozott Magyarországnak, és öregbítette a magyar film hírnevét. Azt gondolom, hogy ezekről a témákról érdemes egy, az NMHH-t érintő törvény közben beszélni.

Természetesen tudjuk támogatni ezt a törvényjavaslatot. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy ne olyanokon kérjenek számon  például a kormányon , hogy miért nincs itt, akik nem illetékesek a témában, hanem közösen, mindenkinek a felelősségérzetétől vezérelve a médiatudatosság, az internetes álhírek és különböző álhírek elleni fellépésben közösen fogalmazzunk meg célokat. A KDNP-frakció támogatja a törvényt. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. (Taps a KDNP soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony, az MSZP vezérszónoka következhet. Parancsoljon!

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy a Költségvetési bizottság ülése, ha jól tudom, múlt héten hétfőn volt, ahol tárgyalták ezt a módosítást. Ma jöttem dolgozni, és a Vállalkozásfejlesztési bizottság ülése 12 órakor kezdődött. Elnök úr, Z. Kárpát Dániel felhívott, hogy jövünke, ellenzéki politikusok, mert ő most tudta meg, hogy a Fidesz-KDNP képviselői, arra hivatkozva, hogy járványhelyzet van, nem jönnek el a bizottsági ülésre, és nem leszünk határozatképesek. Közlöm, hogy ennek a bizottsági ülésnek a napirendi pontjai csak ellenzéki képviselők beadványai voltak. Az előttem szólók elmondták, hogy mennyire fontos ez a módosítás, amit most tárgyalunk, járványhelyzetre is hivatkoztak. Akkor mondom, hogy milyen módosító javaslatok voltak az ellenzék részéről a járványhelyzetre hivatkozva, mondjuk, a mai bizottsági ülésen, amit önök ellehetetlenítettek. (Nacsa Lőrinc közbeszól.) El fogom mondani, képviselő úr, legyen már türelmes! Én is végighallgattam, pedig nem volt egyszerű. A távmunkával kapcsolatos garanciákról; a nők és férfiak közötti bérszakadék mérsékléséről; a közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatási bér értékének megőrzéséről és annak szükséges módosításáról; a munka törvénykönyvének módosítása, a diplomás-bérminimum bevezetése, annak szükségessége.

Tudják, az ember ilyenkor mindig elkeseredik, hogy értem én, hogy nagyon fontos volt még múlt héten, mert a múlt héten még nem volt annyira erős a járványhelyzet, hogy a Költségvetési bizottság ezt a 10 milliárdos plusztámogatást megtárgyalja; csak tudja, képviselő úr, amikor ön azt mondja, hogy azért nincs itt a kormánypártokból senki  értjük , mert független intézményről beszélünk és a kormánynak ehhez semmi köze, ne mondja már, hogy a 10 milliárd forinthoz. Az adófizetők pénzéhez, ha 10 millió forintról beszélnénk, akkor is köze lenne a kormánynak.

Értem, hogy a törvény úgy szabályozza, hogy a Költségvetési bizottság beadja, a kormánynak nincs véleménye, tudjuk, hogy mi fog történni, meg fogják szavazni, csak azért az ön képviselőtársa elfelejtette mondani, azt hiszem, 2013-tól idézte, hogy mennyi volt a költségvetése ennek az intézménynek. 2010-ben még 20 milliárd forintról beszéltünk; 2010-ben 20 milliárd. Most, ebben az évben ezzel a módosítással elértük a 103 milliárd forintot; 103 milliárd forintot erre a szennyre, mert másnak nem lehet nevezni. Az egyik intézményt, közmédiát egy hírhamisító Papp Dániel vezeti, akinek még ráadásul papírja is van róla, hogy tett ilyet.

És nem az a megdöbbentő, hanem a járványhelyzetre hivatkozva, a költségvetésre hivatkozva csak így bejövünk, és egy ilyen intézményt támogatunk 10 milliárd forinttal. 10 milliárd forint  hogy válaszoljak képviselőtársnőmnek  500 ezer tesztre, ingyenes tesztre lenne elég. 500 ezer, félmillió! Talán szerintem fontosabb, most, ebben a helyzetben, mint arról beszélni, hogy a 93 milliárd forintot, ami önmagában is súlyos összeg, még megfejeljük 10 milliárd forinttal. 103 milliárd forint…  mi mindenre lenne elég, fontos dologra lenne elég ez a pénz!

És lehet itt mondani, hogy az internet, meg hogyan kellene védeni a fiatalokat, meg milyen magyar filmeket kellene gyártani, még a célokkal talán sokszor egyet is érthetnénk, csak amit látunk az elmúlt években  és engedje meg, képviselőtársam , azért is nagyon borzasztó ezt a módosítást pont most idehozni a Ház elé, mert mondjuk, most fogják megvonni a frekvenciát a Klubrádiótól. Vagy mondjuk, most darálták be az Indexet, de hány példát hozzunk fel az elmúlt időszakból, ami történt. Vagy mondhatnánk azt, hogy Iványi Gábor egyházát meg az alapítványát hogyan lehetetlenítik el. Nem 10 milliárd forintról beszélünk.

Vagy mondjuk, hogyan lehetetlenítenek el most hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó alapítványokat: Igazgyöngy Alapítvány. Képviselő úr, mond magának ez a név valamit? Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy ez nem tartozik ide, de idetartozik, és nem 10 milliárd forintról beszéltünk az Igazgyöngy Alapítvánnyal kapcsolatban, hanem néhány millió forintról, amit fogtak, és önök megvontak tőlük, mert önöknek ezek az emberek semmit nem jelentenek, és semmit nem számítanak.

(21.20)

Tudja, mi a döbbenet, képviselő úr? Hogy itt gyerekekről beszélünk, mondjuk, az Igazgyöngy Alapítvánnyal kapcsolatban. Gyerekekről, kislányokról, kisfiúkról. De önöket ez sem érdekli, tízmilliárd forintot odadobunk a közmédiának megint. A minősíthetetlen közmédiának. Törvényre hivatkozva. Míg más szervezetektől meg azt látjuk, a járványra hivatkozva azt mondják, hogy semmi értelme, és úgy minősítették, hogy ez a szervezet, mondjuk, nem végzett semmi olyan munkát, ami hasznos lenne a társadalomnak. Döbbenet a számomra, hogy idejönnek, felállnak, felolvassák, amit leírtak, és akkor utána szépen minden rendben van. Megint kidobtunk tízmilliárd forintot az ablakon, adófizetői forintokat! Tízmilliárd forintot. Közben meg a másik oldalon azt látjuk, hogy hogyan szorongatják meg azokat a szervezeteket, önkormányzatokat, akik tényleg tenni szeretnének azért, hogy minél jobban, minél hamarabb megvédjék a saját lakosaikat, embertársaikat. Istenigazából ezt láttuk az elmúlt időszakban, és mindent arra fognak, hogy merthogy a járványhelyzet, meg hogy a költségvetés, meg ez a törvény, és közben azt látjuk, hogy azokkal a dolgokkal meg tényleg nem foglalkoznak, amivel foglalkozni kellene.

Csak azért hoztam fel a saját bizottsági ülésemet, hogy ugyanez volt a szöveg. A járványhelyzetre hivatkozva, meg hogy majd ma meg fogjuk szavazni a kivételes eljárásrendet a járványra hivatkozva, hogy ellenzéki képviselők beadványai ne kerülhessenek a parlament elé, mert minél kevesebbet találkozzunk, védjük egymást és védjük a lakosságot. Ezt is el lehet fogadni. Csak akkor a múlt héten nem volt járvány, képviselő úr? A múlt héten nem kellett védeni? Ezt még gyorsan be kellett hozni bizottsági ülésre, ugye? Ma már nem lehetett bizottsági ülésen semmit sem tárgyalni, még múlt héten lehetett.

Nem is arról beszélünk, hogy egy ellenzéki módosító akár bármikor átmehetett volna itt az elmúlt években. Semmi. Nagyon súlyos dolgokról beszélünk. 103 milliárd forint, ami 93-ról 103 milliárd lett. Ami így is elég brutális összeg volt ahhoz képest, hogy mit nyújtanak a magyar lakosságnak. Kiegyensúlyozott tájékoztatás? Hol van az már, képviselő úr! Kiegyensúlyozottság? Tájékoztatás? Hát, már régen nem erről beszélünk. Egy rendszer kiszolgálásáról beszélünk. És teljes mértékű kiszolgálásáról. Ez a legsúlyosabb, amit most látunk Magyarországon, hogy közben, megint ismétlem, most próbálják beszántani a Klubrádiót, néhány héttel ezelőtt az Indexet, és sorolhatnánk, hogy mit műveltek az elmúlt évek folyamán. Mert addig nem nyugszanak, míg egyetlenegy marad, mert egy sem maradhat. Közben meg dobálózunk a pénzekkel, dobálózunk a tízmilliárd forintokkal, és azt sem látjuk, hogy mi lesz ennek a következménye, és közben védekezni kellene, és védeni kellene a magyar embereket. De nem. Itt vagyunk este fél tízkor, és a közmédiának megint adunk 10 milliárd forintot. Én csak gratulálni tudok hozzá, képviselő úr!

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varju László képviselő úr, a DK vezérszónoka következik. Parancsoljon!

VARJU LÁSZLÓ, a DK képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Valóban, a Költségvetési bizottság ülésén lefolytattunk egy vitát, amely lényegében abból a helyzetből következik, hogy a médiahatóságra vonatkozó költségvetést és annak működését egy megosztott formában az Országgyűlés több bizottságban tárgyalja, és ennek egyik része, a pénzügyi része, a költségvetése a Költségvetési bizottságra hárul.Elég furcsa helyzet, mert önmagában úgy kell megítélni a forrásfelhasználást, hogy az közvetlenül a bizottsági vitában nehezen vethető össze azzal a politikai okokra való hivatkozással a kormánypárt részéről, hogy egyébként mindezt a forrást mire használják fel. Egyrészről tehát van egy kérdés, hogy akár az alapköltségvetés, amelyet az idén már egyébként tárgyalt a parlament, és elfogadásra került, és annak most a kiegészítése, ami pluszforrást juttat a médiahatóság részére, amely a részletekből kiderülve látszik, hogy alapvetően az általam is nagyon kedvelt MTVA szervezethez kerül, ahol alapvetően dologi kiadásokra és személyi kiadásokra fordítanak több milliárd forintot, és így annak a műsorgyártáshoz kapcsolódó költségeit jelentősen növelheti.

Az MTVA működéséről, látható ebben a néhány fővel zajló vitában is, hogy nagyon kritikus hangvétellel vagyunk, de azt gondolom, hogy ez nem túl nagy csoda. Az ellenzéki képviselőknek az elmúlt évtized alatt hozzá kellett szokni, hogy ezekben a tévékben, ezekben a rádiókban a műsorokban rólunk beszélnek, de mi nem mondhatjuk el a véleményünket. Azt gondolom, hogy ez kimeríti azt az esélyegyenlőtlenséget, ami miatt nyugodtan lehet mondani, hogy az a kormány, amely támogatja és előterjeszti, és önök, képviselők, mert ugye, ebben a vitában nem a kormány, hanem a képviselők bizottság útján előterjesztik, a kormánypárti többség pedig támogatja, önök a választási csalást támogatják és megteremtik. Azt az egyenlőtlen helyzetet állítják elő, hogy abban a vitában, az egyperces MTVA médiazaklatásban, amit az önök által irányított, az önök által odadelegált vezetők részéről működtetnek, ebben az egyperces MTVA médiazaklatás számának lehetőségét növelik meg. Nem tudom, mennyi jön ki így többletben belőle, de egészen biztos, hogy az a forrás, ami többletet így biztosítanak önök, az erre megy el vagy várhatóan erre fog elmenni.

Mondhatjuk ezt azért, mert láthatóan közelítünk a választások felé, ezért a jövő évben már önöknek nagyon fontos, hogy minél több ilyen műsor készülhessen. Bármennyire is tiltakoznak, és ebben önök azt mondják, hogy a politikai versenyzők tiltakoznak ez ellen, de azt kell mondjam önöknek, hogy az emberek tiltakoznak az ellen az agymosás ellen, amit az MTVA az önök hátterével, az önök támogatásával végez. Igen, ez visszaélés azzal a helyzettel, sőt még azt gondolom, hogy az Alaptörvényt is sérti, hiszen önök ezzel megvalósítják a kizárólagos hatalomra való törekvést, ami ellen egyébként mindannyiunknak kötelezettsége fellépni, és ennek hallják most a hangját. Az egy nagy kár, hogy ezt nem akarják és nem hajlandók akceptálni.

Az, hogy mi az, amit önök előterjesztettek, én képviselőtársaimmal némileg itt egy kicsit vitába szállok, én úgy látom, hogy ez nem is tíz-, hanem húszmilliárd forint összesen, ami pluszjuttatásban a törvény alapján részesülnek, de ezt majd akkor tisztázzuk a részletes vitában, hogy akkor igazából mennyiről is szól az az automatizmus, amit önök most itt elindítanak, és a törvény erejénél fogva majd ez megjelenik.

Az egy sajátos helyzet volt, hogy amikor ezekre a kérdésekre kerestük a választ, akkor a bizottsági ülésen  tájékoztatásként el kell mondanom  a jelen lévő köztisztviselők elhárították a válaszadást azzal, hogy ők politikai értékítéletnek gondolják azt, amit én, mi ott elmondtunk, és ennek alapján ők nem válaszolnak rá. Oké, de felhatalmazott képviselők voltak jelen, az NMHH elnökének felhatalmazásával rendelkeztek, de válaszolni nem tudtak, nem akartak. Ezért bízom abban, hogy részben ebben a vitában, részben pedig a részletes vitában erre mégiscsak sor kerül.

Visszatérek egy gondolat erejéig, de akár ennél hosszabb is lehet az, hogy önök ennek a törvénynek az előterjesztése mentén igazából mit is csinálnak.

(21.30)

De végül is ezt a gondolatot megelőzi  és fontos, hogy idecitáljam  az, hogy ebben az évben egyébként elfogadásra került az európai hírközléssel foglalkozó kódex is. Ez a kódex azonban, azt gondolom, hogy az önök számára sok olyan előírást vagy több olyan előírást tartalmazhat, amit önök ebben a menetben, én úgy gondolom, hogy nem tartanak be. Önmagában, amikor ezt elfogadták, őszintén szólva nagyon azt hiszem, hogy nem volt támogatható, már csak amiatt is, mert önmagában a médiahatóságnak a hatáskörét olyan irányba vitték el  amikor Nacsa Lőrinc képviselőtársam említi a felelős médiatudatosságot, hát akkor az leginkább abban merülhet ki , hogy az 1., 2., 3., az 5-öst nem mondom, csatornákat nem nézik az emberek, és a médiatudatosság abban jelenik meg, hogy ezekről a csatornákról elkapcsolnak, sőt nem nézik.

Az egy következő probléma, hogy csendesen belopództak olyan helyekre is, és gondolom, hogy ennek az összegéről nem mer itt senki beszélni, hogy mibe kerültek lényegében azok a tévéközvetítések, amelyek az M1-en, illetve az M4 Sporton megjelennek. Mert, ugye, azoknak a költségeit vagy annak a jogi lehetőségét az egyébként ezen a területen nyertestől kell megvásárolni. És önök igazán mesélhetnének arról, hogy hány milliárd forintba került önmagában ez, és hány milliárd forintba kerül az, hogy a sportműsorok magas nézettségét kihasználva visszaéljenek azzal a helyzettel, hogy lényegében egyperces médiagyalázatot kövessenek el azokon az embereken, akik egyébként sportszeretetükkel ott állnak a magyar sportolók mellett, figyelik ezeket a közvetítéseket, és önök médiazaklatást követnek ezzel el illetéktelen helyen.

Szóval, ezen a nyomvonalon menve, én azt gondolom, hogy a részletes vitában majd ki kell térnünk arra, hogy önök az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex keretében foglaltakat hogyan nem tartják be, és hogyan szegik azt meg éppen ezekkel a lépésekkel. De lehet, hogy ezt közvetve kell megnéznünk abban a műsorszolgáltatásban, ami annak nyomán jelenik meg, amit ez a költségvetés biztosít.

És ha eddig arról beszéltem, hogy önök mit csinálnak ebből a pénzből, akkor azt is el kell mondanom, hogy ugyanúgy a választási esélyegyenlőség részét rontja, hogy ha van egy olyan médium, amely hajlandó a  mondjuk úgy, hogy  kiegyensúlyozottságra törekedve, részben a kormánypárti, részben pedig az ellenzéki véleményeket is bemutatni, akkor azt önök mondvacsinált okokkal bezárják. Szerintem végtelenül felháborító az, amit a Klubrádióval szemben önök megengednek maguknak.

Nacsa Lőrinc képviselőtársam égnek emeli a szemét, de hát ettől még ez a helyzet, hogy önöknek akár, még akár azt is megengedem, apró adminisztratív hibákra hivatkozva, megint felhívom az előbbi direktívából következő kódexre a figyelmét, hogy önöknek nem akadályozni, hanem éppen hogy segíteni kellene az ilyen pályázókat, de nem teszik. Ehelyett mit csinálnak? Előcitálnak olyan mondvacsinált, adminisztratív hibákat, ami alapján egyébként a több százezer hallgatóval rendelkező rádiót önök bezáratják. Persze azt nem tudják megmondani, hogy műsoraival hol sértett törvényt egyébként, és a műsorszolgáltatás beszüntetésével miért kell büntetni. És éppen ezért ilyen ürüggyel önök a frekvenciaengedélyét akarják elvenni.

A médiatanács törvényben foglalt kötelezettsége egyébként az, hogy fenntartsa a médiapluralizmust, a tájékoztatás sokszínűségét. Mikor akarják ezt teljesíteni? Soha az életben, mert az elmúlt tíz évben egy percig sem sikerült ezt megtenni. Folyamatos törvénysértésben vannak, és ezt úgy tehetik meg, egyébként annak következményeként tehetik meg, hogy az NMHH élén, mint ahogy az ügyészség élén is  és még sorolhatnánk a szervezeteket  olyan ember van, aki e fölött szemet huny, és mondhatnám, egy húszmilliárdos vérdíjért cserébe bezáratja a Klubrádiót, és megcsinálja azt, hogy önöknek olyan propagandát biztosít, ami a politikai törekvésüket ilyen értelemben kiszolgálja.

A magyar rádiózásban a Klubrádió az egyetlen, amely nem az MTI propagandahíreiből szolgáltat. Ez az igazi bűne ennek a rádiónak, merthogy önöktől pénzt erre nem kapnak a száztizen-valahány milliárd forintos költségvetésből, oda műsort nem gyártanak, hanem ehelyett egyébként ők saját erőforrásból, a hallgatóiktól származó bevételekből, adományokból fenntartott műsort, műsorszórást csinálnak, a Klubrádiót, őt akarják bezáratni.

Igazából, tisztelt képviselő urak, ki sérti meg itt a törvényt? Nem költői a kérdés, mert én válaszolok rá: önök. Mindent megtesznek azért, hogy ellehetetlenítsék és elhallgattassák ezt a médiumot, és most már a sokadikat egymás után. Ez persze csak azért van, mert az nem lehetséges, hogy az önökkel egyet nem értőket önök elhallgattassák. Önök egészen mást mondanak Brüsszelben, egészen mást mondanak az Európai Parlament képviselőinek, és egészen mást csinálnak idehaza. Éppen ezért ezt nem is lehet megbocsátani önöknek, hogy így viselkednek és erről beszélnek.

Ezért is kárhoztatom azt, hogy ez a médiatanács a költségvetésének a lebonyolításával, pénzköltéssel és döntéseivel mindehhez hozzájárul. Én azt gondolom, hogy ilyen szemérmetlenül figyelmen kívül hagyni a magyar választópolgárok egy jelentős részének figyelmét, ez elfogadhatatlan, és éppen ezért az a költségvetés, amit önök ide benyújtottak, vagy ami a képviselőtársaim által idekerült, elfogadhatatlan.

És természetesen beszélhetnénk még sokat, hogy ebben a gazdasági helyzetben, ha már Költségvetési bizottságról esik szó, mennyivel több jobb helyet tudunk felsorolni azért, hogy ne erre költsék el ezt a forrást. De önök minderre süket fülekkel reagálnak, ezt nem akarják meghallani. Ehelyett arra törekednek, amiért az előbb kárhoztattam önöket, hogy kiszolgálják azt a politikai törekvést  ami szimpla hatalmi törekvés az önök részéről , hogy az azt támogató média költségvetésből, állami forrásból történő finanszírozásával mindehhez hozzájussanak. Én azt gondolom, hogy ez mindennél jobban példázza azt, hogy önök olyan diktatúrát működtetnek itt, ahol sem a sajtószabadság, a szabad véleménynyilvánítás nem tud érvényesülni, meglopják a magyar embereket, és a költségvetésben elveszik azt a lehetőséget ilyen módon, hogy minderről szabadon lehessen beszélni. Köszönöm szépen. (Taps az ellenzék soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselők! A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Kíváne még valaki szólni, tisztelt Országgyűlés? (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úr, Jobbik, parancsoljon!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, hogy amikor választópolgárok szavaznak az országgyűlési választások alkalmával, akkor azt szeretnék, hogy a képviselők, akik bekerülnek a parlamentbe, azok lehetőleg igazat mondjanak, és próbáljanak meg az igazság oldalán állni. És önök most nem állnak messze egyébként attól, hogy igazat mondjanak, és valóban igaz felszólalásokat hallhattunk önöktől; egyetlenegy dolgot kellett volna csak kicserélniük a felszólalásukban, és akkor teljes mértékben igazat mondtak volna: nem közszolgálati televízióról kellett volna beszélni, hanem a Fidesz propaganda-lakájmédiájáról, akinek most 10 milliárd forintot kívánnak újra adni, és akkor önök igazat mondtak volna.

(21.40)

A probléma itt az, hogy önök közszolgálati televízióról beszélnek. Tudják, a közszolgálati televíziózás, a közszolgálatiság azt jelentené, hogy közérdekből, közpénzből működő média, amely arra törekszik, hogy kiegyensúlyozott és tárgyilagos tájékoztatást nyújtson Magyarország polgárai számára. A közmédiából ez az egy dolog hiányzik csak, az, hogy kiegyensúlyozott és tárgyilagos tájékoztatást nyújtson. Úgy gondolom, hogy nem is működhet közszolgálatiként úgy egy televízió vagy úgy a közszolgálati média, ha nem veszi figyelembe azt, hogy Magyarországon vannak ellenzéki pártok, vannak ellenzéki politikusok, s urambocsá!, vannak ellenzéki szavazók is. A közszolgálatiság azt jelenti, hogy ki kellene szolgálnia mindenkinek a hírigényét, és minden oldalt normálisan, a tárgyilagosság jegyében meg kellene szólaltatnia.

Önök beszélnek arról, hogy álhír, meg fake news, meg minden egyéb, csak egy adatot hadd mondjak önöknek! Az elvesztett helyreigazítási perek 2018-ban, erről van adatunk, a kormánypárti média 109 alkalommal vesztett pert a bíróságok előtt, az önök által ellenzéki médiának nevezett, és akkor még az Index is beletartozott ebbe a 2018-as időszakban, amit azóta már bedaráltak és átvettek, az pedig 14 elvesztett per. 109 a 14-gyel szemben  akkor ki beszél itt fake newsról és álhírekről?

Úgy gondolom, hogy a médiatudatosság, és az, hogy milyen műsorok jelennek meg, a médiatudatosságra nevelés nem azt jelenti, hogy ha bekapcsolja valaki, mondjuk, az M1-et, akkor ott csak a talpnyalást, az alákérdezést, a szakmai gerinctelenséget és a politikai elfogultságot láthatja. Hiszen ha önök bekapcsolják ezt a televíziót  és szerintem egyébként még arról is beszélhetnénk, hogy talán a világ legdrágább televíziójáról beszélünk, ha összehasonlítjuk a ráfordított összeget és a nézettséget, akkor a világ egyik legdrágább televízióját üzemeltetik önök jelen pillanatban propagandagépezet gyanánt.

Most mondhatják, hogy ezek vádak és hasonlók, nem vádak, hiszen egy… (Nacsa Lőrinc jelzésére:) Képviselő úr, látom, bólogat, hogy igen, ezek vádak. Nacsa Lőrinc képviselő úr, akkor nézze már meg, legyen oly kedves, hogy mondjuk, milyen bírósági ítéletek vannak az M1-gyel kapcsolatosan. Vajon egyetérte azzal, amikor az elmarasztaló bírósági ítélet azt mondja, hogy egy riportot teljes mértékben egyoldalúan, a másik fél megszólaltatása nélkül készítettek, és ebben a tudósításban még ráadásul hazudtak is? Nem én mondom, a bíróság mondja.

Vagy menjen föl esetleg az oldalra, a hirado.hu-ra, és nézze meg, hogy ön szerint a közszolgálatiságba belefére az, hogy egy olyan gusztustalan propagandariport jelenjen meg, mint aminek az volt a címe, hogy végső búcsú Bogdán Lászlótól, Cserdi, 2020.07.24. címmel. Egy gusztustalan, lejárató, hazugságra épülő cikket talál majd, ha megnyitja ezeket a dolgokat. Ez nem fér bele az én véleményem szerint a közszolgálatiságba. Nem férnek bele az elveszített helyreigazítási perek sem; nem fér bele az, hogy ellenzéki politikusokat és az ellenzék véleményét nem mutatják be a közszolgálatiság jegyében; nem fér bele az, hogy egyetlenegy olyan műsoruk nincs, amelynél akár vitatkozhatnának, és a magyar társadalom megismerhetné a kormányoldal és az ellenzék érveit és véleményét.

Úgy gondolom, hogy így kellene pedig működnie egy normális közszolgálati médiának, de sajnos ma Magyarországon nem így működik, és önök erre súlyos tízmilliárdokat fizetnek nap mint nap. Önök egyszerűen egy lakájmédiává, azt is mondhatnánk, hogy nagyon sokszor fake news-gyárrá minősítették le a közmédiát. Ezen változtatni kell. Úgy gondolom, hogy addig, amíg önök vannak hatalmon és önök vannak kormányon, ebben nem lesz változás. Remélem, hogy a magyar embereknek elege van már abból a propagandagépezetből és abból a stílusból, amit önök képviselnek ebben az országban, és valószínűleg változtatni is akarnak rajta, és akkor majd lehet, hogy közszolgálati televíziózásról lehet majd beszélni, és lehet, hogy kiegyensúlyozott médiáról lehet majd beszélni, ahol valóban olyan műsorok, olyan beszélgetések lesznek, amelyek Magyarország állampolgáraihoz és nem a fideszesekhez szólnak kizárólag.

Azt kívánom mindannyiunknak, hogy egyszer a közszolgálatiság térjen vissza a közszolgálati televízióba, a közszolgálati médiába, hiszen ez Magyarország érdeke, az összes magyar állampolgár és az összes magyar ember érdeke, hogy a közszolgálatiságot is visszakapják. Ez is egy olyan dolog volt, amit önök elvettek ettől az országtól az elmúlt tíz évben, de vissza kell adni majd az embereknek, és reméljük, hogy ez sikerülni is fog. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik, a DK és az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Kíváne még valaki felszólalni? (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nem. Minthogy további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, Szűcs Lajos képviselő urat, kíváne szólni, reflektálni. (Jelzésre:) Parancsoljon!

DR. SZŰCS LAJOS, a Költségvetési bizottság alelnöke: Igen, köszönöm, elnök úr. Azért volt ennek az estének természetesen értelme, megint csak megtudhattuk, hogy a törvény szövege teljesen független attól, hogy miről beszélgetünk. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból nem hozott semmi újdonságot az őszi szezon.Képviselő asszonynak mondom, hogy a bizottsági ülést nem én hívtam össze, hanem Varju László, a bizottság elnöke, mi pedig elmentünk és megtárgyaltuk a napirendi pontokat. Még azt a furcsaságot is elmondom önnek, hogy adott esetben Varju úrnak kellene helyettem ezeket a szavakat elmondania, csak az elmúlt időszakban, az elmúlt években a Költségvetési bizottság elnöke sosem vállalta föl az NMHH… (Varju László jelzésére:) Ön most akart jelentkezni, így van, szavaztunk róla, látom a nagyon komoly… (Varju László közbeszólására:) Igen, önnek kellene, ön a Költségvetési bizottság elnöke, tehát adott esetben ön is képviselhetné ezt a napirendet, ha fölvállalná és azokat a dolgokat mondaná el, ami tényleg a törvényben van, és nem próbálna politikai lózungokat elmondani ezekről a történetekről.

Képviselő asszony, majdnem sírtam, amikor elmondta ezeket a dolgokat, hogy mire lehetne használni ezt az összeget. Akkor tessék egy picit visszalépni az időben, és tessék kiszámolni azt a történetet, amikor 2007-ben PPP-módszerrel megépítették az MTVA-székházat, majd negyven évre akarták  úgy, hogy a tulajdonjog nem maradt volna az államé  bérbe adni az MTVA-székházat, annak az összege 155 milliárd forint lett volna. 2012-ben ez a kormány döntött arról, hogy kimenekíti a PPP-konstrukcióból az MTVA-székházat. Ezen a tranzakción mintegy 93 milliárd forintot nyert Magyarország. Tessék elszámolni ezekről az összegekről is, és ezeket mind-mind az önök időszakában a baloldalhoz köthető vállalkozások végezték el.

Ennek a költségvetési módosításnak minden forintja nem pluszként, de benne van az idei költségvetésben. Ez egy átvezetés, ahogy elmondtam. Ennek megfelelően minden olyan dolog, amit önök elmondtak a médiáról, az a médiával kapcsolatos véleményük, és nem ennek a törvénymódosító javaslatnak a tartalmához kapcsolódik.

Éppen ezért, elnök úr, köszönöm a megtisztelő figyelmet, és azt javaslom, hogy a parlament végezze el a feladatát, és majd szavazza meg a javaslatot. Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   218-249   250-265   266-267      Ülésnap adatai