Készült: 2020.06.06.18:50:43 Dinamikus lap

79. ülésnap (2019.06.25. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 96
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 4:50:47

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 1:44
 1-6 Napirend előtti felszólalások "A kormány feléli a jövőnket!"
12:28
 7-10 Napirend előtti felszólalások "Saját üzletük helyett mikor tartják végre a magyar emberek érdekét szem előtt? II."
10:25
 11-14 Napirend előtti felszólalások "A munkavállalók érdekében"
10:11
 15-20 Napirend előtti felszólalások "Orbán-Farkas két jó barát... Avagy cigányügy, süllyedő hajó?"
7:19
 21-24 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
10:45
 25-28 Napirend előtti felszólalások "Az ellenzék vezetője a nemzeti összetartozás ellen"
10:34
 29-32 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyek"
10:33
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/5886 Az Észak-Macedón Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
12:27
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/6450 Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipel'ské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről
12:27
 33 Zárószavazás önálló indítványról H/3607 A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
12:27
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/6352 Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
12:27
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/6352 Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
12:27
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/6353 Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról
12:27
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/6353 Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról
12:27
 33 Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/6597 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról
12:27
 33 Zárószavazás önálló indítványról T/6597 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról
12:27
 34-60 Általános vita lefolytatása T/6552 A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról
1:17:02
 60-83 Általános vita lefolytatása B/417 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2017
B/4398 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2018
H/6544 Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
H/6545 Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
1:41:10
 84-95 Általános vita lefolytatása H/6543 A központi költségvetés címrendjének módosításáról
25:09
 96 Ülésnap lezárása 1:12