Készült: 2022.05.28.15:12:34 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 1998-2002

Bizottság: Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság
Foglalkoztatatási bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/5762 A 45 év feletti foglalkoztatottak és munkanélküliek munkaerőpiaci pozícióinak javításáról Filló Pál (MSZP), Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
2 H/5699 A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú egyezmény megerősítéséről kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
3 J/5689 A kis- és középvállalkozások helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
4 H/5623 A Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtásának vizsgálatáról Gazdasági bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
5 T/5501 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény módosításáról Kuncze Gábor (SZDSZ), Béki Gabriella (SZDSZ), Fodor Gábor (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
6 H/5500 A kétszintű minimálbér bevezetéséről Kuncze Gábor (SZDSZ), Horn Gábor (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 H/5450 Az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről szóló Jelentés elfogadásáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 J/5449 Az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 T/5267 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról Dr. Nagy Sándor (MSZP), Kovács László (MSZP), Dr. Vastagh Pál (MSZP), Dr. Baráth Etele (MSZP), Keller László (MSZP), Dr. Katona Béla (MSZP), Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 T/5262 A Nemzeti Földalapról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 H/5223 A munkahelyteremtő vállalkozások kompenzációjáról Zuschlag János László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 J/5219 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről kormány (igazságügy-miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
14 T/5204 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról Dr. Kupa Mihály (független) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
15 H/5188 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 T/5141 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 J/5136 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 T/5128 A közvetítői tevékenységről kormány (igazságügy-miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
19 T/5127 A tőkepiacról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 T/5115 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 T/5113 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról Dr. Kupa Mihály (független), Dr. Helmeczy László (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 T/5108 A szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak részére járó nyugdíjkiegészítő juttatásról Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
23 T/5100 A villamos energiáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 T/5098 A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 T/5047 Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 H/5030 A felsőoktatás fejlesztésének kiemelt céljairól kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 J/5029 A felsőoktatás fejlesztésének irányelveiről szóló 107/1995. (XI.04.) OGY határozat megvalósulásáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 T/5018 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról Dr. Kupa Mihály (független), Dr. Helmeczy László (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 H/5006 A kétszintű minimálbér bevezetéséről Horn Gábor (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
30 T/5001 A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 T/4990 A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 T/4986 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
33 T/4979 A felnőttképzésről kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 T/4936 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról Filló Pál (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/4752 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 T/4662 A fogyatékos személyeknek adható egyes pénzbeli ellátásokkal összefüggő törvények módosításáról Egészségügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
38 T/4644 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/4639 A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölésére szóló, 1979. december 18-án, New Yorkban elfogadott Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 T/4617 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 T/4614 Az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter), kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/4570 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 H/4539 A munkanélküli ellátások köre felülvizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 J/4538 A munkanélküli ellátások körének felülvizsgálatáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/4251 A gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló, Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999.évi 87. ülésszakán elfogadott 182.számú egyezmény kihirdetéséről kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 I/4187 Kíván- fellépni a minisztérium a 40 év felettieket súlyosan diszkrimináló munkáltatókkal szemben? Rogán Antal (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 J/4181 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációja helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 J/4131 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság 1999. évi tevékenységéről, a hozzárendelt vagyon változásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/4086 A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 T/3934 A hírközlésről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 T/3933 A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 T/3932 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV.törvény módosításáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 H/3920 A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 J/3919 A területi folyamatok alakulásáról a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 J/3868 Az adatvédelmi biztos beszámolója a 2000 évi tevékenységről adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
57 J/3867 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa beszámolója a 2000 évi tevékenységről nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
58 J/3866 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa beszámolója a 2000 évi tevékenységről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
59 T/3847 Az elektronikus aláírásról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
60 T/3827 A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 H/3822 Az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló megállapodás megerősítéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/3817 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról Dr. Salamon László (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/3712 A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 T/3710 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 T/3707 A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 H/3658 A munkavédelem országos programjáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
68 T/3588 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
69 T/3475 A tankönyvpiac rendjéről kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
70 T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/3459 A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1999.március 31-én Budapesten aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/3259 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Hortobágyi Krisztina (Fidesz), Koltai Ildikó (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
73 T/3255 Egyes közlekedési törvények módosításáról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 T/3204 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló1998.évi XXVI.törvény módosításáról Hortobágyi Krisztina (Fidesz), Koltai Ildikó (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
75 J/3132 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről - 1999 Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
76 T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
77 T/3008 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
78 T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
79 H/2876 A kétszintű minimálbér bevezetéséről Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Kuncze Gábor (SZDSZ), Horn Gábor (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
80 T/2804 Egyes miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvény módosításról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
81 H/2803 A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 T/2755 Egyes miniszterek feladat-és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges tv módosításról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 J/2734 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
84 H/2730 A Magyar Honvédség hosszú távú átalakításának irányairól kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
85 T/2708 Az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
86 T/2707 A munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 155. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
87 T/2706 A munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1977. évi 63. ülésszakán elfogadott 148. Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 T/2705 A benzolártalmak elleni védekezésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1971. évi 56. ülésszakán elfogadott 136. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 T/2704 A mezőgazdasági munkaügyi ellenőrzésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1969. évi 53. ülésszakán elfogadott 129. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 T/2703 A munkavállaló által hordozható legnagyobb megengedett teherről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1967. évi 51. ülésszakán elfogadott 127. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 T/2702 A munkavállalók ionizáló sugárzás elleni védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1960. évi 44. ülésszakán elfogadott 115. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
92 T/2701 Az iparban és a kereskedelemben történő munkaügyi ellenőrzésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1947. évi 30. ülésszakán elfogadott 81. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/2700 Az ólomfehérnek a festőiparban való alkalmazásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1921. évi 3. ülésszakán elfogadott 13. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 T/2699 A mezőgazdasági üzemi balesetek esetén járó kártérítésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1921. évi 3. ülésszakán elfogadott 12. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
95 T/2698 A tengerészek repatriálásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1987. évi 74. ülésszakán elfogadott 166. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
96 T/2697 A tengerészek szociális biztonságáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1987. évi 74. ülésszakán elfogadott 165. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
97 T/2696 A tengerészek egészségvédelméről és orvosi ellátásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1987. évi 74. ülésszakán elfogadott 164. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 T/2695 A tengerészek tengeren és kikötőkben való jóléti ellátásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1987. évi 74. ülésszakán elfogadott 163. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
99 T/2694 A föld alatti bányamunkában foglalkoztatott fiatalkorúak orvosi alkalmassági vizsgálatáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1965. évi 49. ülésszakán elfogadott 124. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
100 T/2693 Az anyaság védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1952. évi 35. ülésszakán elfogadott 103. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
101 T/2692 A gyermekek és fiatalkorúak nem-ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálatról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1946. évi 29. ülésszakán elfogadott 78. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
102 T/2691 A gyermekek és fiatalkorúak ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálatról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1946. évi 29. ülésszakán elfogadott 77. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
103 T/2690 A foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1973. évi 58. ülésszakán elfogadott 138. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
104 T/2689 A fizetett éves szabadságról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1970. évi 54. ülésszakán elfogadott 132. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
105 T/2688 A mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1951. évi 34. ülésszakán elfogadott 99. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 T/2687 A munkabér védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1949. évi 32. ülésszakán elfogadott 95. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 T/2686 Az ipari üzemekben biztosított heti pihenőnapról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1921. évi 3. ülésszakán elfogadott 14. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 T/2685 A kollektív tárgyalások előmozdításáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 154. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 T/2684 A közszolgálatban foglalkoztatottak szervezkedési szabadságának védelméről és a foglalkoztatási feltételeik megállapításával kapcsolatos eljárásokról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1978. évi 64. ülésszakán elfogadott 151. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 T/2683 A nemzetközi munkaügyi normák alkalmazásának előmozdítása érdekében folytatott háromoldalú tanácskozásokról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1976. évi 61. ülésszakán elfogadott 144. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 T/2682 A mezőgazdasági munkavállalók szervezeteiről, és a gazdasági és társadalmi fejlődésben betöltött szerepükről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1975. évi 60. ülésszakán elfogadott 141. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
112 T/2681 A munkavállalók üzemi képviselőinek védelméről és kedvezményeiről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1971. évi 56. ülésszakán elfogadott 135. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
113 T/2680 A foglalkoztatáspolitikáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1964. évi 48. ülésszakán elfogadott 122. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 T/2679 A foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42. ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
115 T/2678 A kényszermunka felszámolásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1957. évi 40. ülésszakán elfogadott 105. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
116 T/2677 A férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazásról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1951. évi 34. ülésszakán elfogadott 100. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
117 T/2676 A szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1949. évi 32. ülésszakán elfogadott 98. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
118 T/2675 A munkaerőpiaci szolgáltatás szervezetéről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1948. évi 31. ülésszakán elfogadott 88. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
119 T/2674 Az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1948. évi 31. ülésszakán elfogadott 87. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
120 T/2673 A kényszer- vagy kötelező munkáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1930. évi 14. ülésszakán elfogadott 29. számú Egyezmény kihirdetéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
121 H/2532 A mezőgazdasági termelők beszállítói biztonságát garantáló rendszer létrehozásáról Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
122 J/2488 A társulási megállapodás végrehajtásnak előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
123 T/2401 A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvény módosításról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 T/2318 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
125 H/2303 A Magyar Honvédség professzionális haderővé történő átalakításáról Dr. Simicskó István (Fidesz), Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
126 H/2300 A Szamos és a Tisza folyók cianid és nehézfém szennyezése következtében létrejött ökológiai katasztrófa következményeinek orvoslására Környezetvédelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
127 J/2259 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 1999.évi tevékenységéről nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
128 J/2258 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1999.évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
129 H/2257 A nemzetközi munkaügyi egyezményekről és ajánlásokról szóló beszámoló elfogadásáról Foglalkoztatatási bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
130 H/2246 A munkanélküli ellátások körének felülvizsgálatáról Foglalkoztatatási bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
131 J/2159 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciájának 82-87. ülésszakán elfogadott egyezményekről és Ajánlásokról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
132 H/2158 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló 182. számú Egyezmény megerősítéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
133 H/2028 A foglalkoztatás bővítését és a munkanélküliség visszaszorítását szolgáló kormányzati koncepció kidolgozására Kovács László (MSZP), Filló Pál (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
134 T/1994 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról Foglalkoztatatási bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
135 T/1894 Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
136 T/1823 A büntető jogszabályok módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
137 T/1756 Egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
138 T/1694 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
139 T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
140 T/1610 A gazdasági kamarákról. kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
141 T/1506 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
142 T/1501 Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
143 T/1469 A kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
144 J/1397 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
145 H/1368 Országos Fogyatékosügyi Programról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
146 T/1320 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról Molnár László (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
147 T/1280 A gyermekgondozási díj bevezetésével összefüggő törvénymódosításokról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
148 H/1210 Az állami alkalmazottak béreinek rendezéséről Dr. Veres János (MSZP), Keller László (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
149 T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
150 H/1201 Az 1999. augusztus 11-ei teljes napfogyatkozás alkalmával történő munkaszüneti nap beiktatásáról Molnár Róbert (FKGP), Koltai Ildikó (Fidesz), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
151 T/1176 A polgári szolgálatról szóló 1997.évi XXI.törvény módosítása kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
152 H/1128 A Magyar Köztársaság 2000-2002 évi költségvetési irányelveiről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
153 H/1095 Nemzeti lakáspolitika kidolgozására és a lakástámogatási rendszer felülvizsgálatára Sasvári Szilárd (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
154 T/1090 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
155 J/1040 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
156 T/995 A szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996.évi LXXVII.törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
157 H/965 Az Európai Szociális Karta megerősítéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
158 H/879 Iparpolitikai feladatokról, különös tekintettel a térségfejlesztésre és a foglalkoztatási szempontokra Farkas Imre (MSZP), Jauernik István (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
159 J/860 Az adatvédelmi biztos beszámolója 1998. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
160 J/859 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 1998. január 1 - december 31-ig nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
161 J/858 Az Állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1998. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
162 T/666 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. törvény módosításáról Sasvári Szilárd (Fidesz), Láyer József (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
163 T/626 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997.évi LXVIII. tv, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.évi LXVII. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
164 T/442 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény módosításáról Ékes József (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Szászfalvi László (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
165 T/379 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
166 T/338 A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
167 T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
168 T/323 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény módosításáról Dr. Sümeghy Csaba (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
169 H/322 A területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről szóló 30/1997. (IV.18.) OGY határozat módosításáról Rajcsányi Péter Kálmán (Fidesz), Dr. Rapcsák András (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
170 T/278 Az egészségügyi hozzájárulásról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
171 T/276 A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
172 H/206 A gazdasági kamarákra vonatkozó törvényi szabályozás felülvizsgálatáról Nógrádi László (Fidesz), Dr. Sümeghy Csaba (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
173 T/166 A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996.évi LXXV.törvény módosításáról Benedek Mihály (MSZP), Filló Pál (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
174 H/105 Az Európai Szociális Charta ratifikálása előkészítéséről Dr. Nagy Sándor (MSZP), Dr. Sándor László (MSZP), Filló Pál (MSZP), Hegyi Gyula (MSZP), Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP), Paszternák László (MSZP), Dr. Kökény Mihály (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
175 T/42 A Magyar Köztársaság 1997.évi költségvetéséről szóló 1996.évi CXXIV.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta