Készült: 2020.09.24.18:14:53 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

51. ülésnap (2018.12.13.), 12. felszólalás
Felszólaló Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Igazságügyi bizottság
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 5:54


Felszólalások:  Előző  12  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VEJKEY IMRE, az Igazságügyi bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A vitában ellenzéki képviselőtársaink részéről, a Jobbik részéről Staudt Gábor képviselőtársunk szólalt fel, és ő fogalmazott meg olyan véleményeket, olyan álláspontot, amellyel ebben az ügyben és úgy általánosan sem értek egyet. Ezért fontos arról nyilatkoznom, hogy nem igaz az, hogy az Igazságügyi bizottság bármilyen alkotmánysértő joggyakorlatot folytatna. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tudniuk kell, hogy az Igazságügyi bizottság úgy jár el, hogy az ülésének legelején, miután megállapítja a határozatképességet, utána legeslegelső pont, amivel foglalkozik, a napirend megállapítása. A napirend megállapítása, ami aztán kötelező erővel bír. Jelen esetben az Igazságügyi bizottság megállapította a napirendjét, amely napirend a Kúria elnökének 2017. évi beszámolója volt. Képviselőtársam kifogásolta, hogy akkor 2018. évi ügyekről miért nem volt szó a bizottság ülésén. Hát, tisztelt hölgyeim és uraim, azért nem volt szó, azért nem lehetett szó róla, hiszen a Kúria elnökének beszámolója a 2017. évi tevékenységről szólt, a napirendet is ekként fogadtuk el, tehát kifejezetten jogszabálysértő lett volna (Dr. Staudt Gábor: Ez az alaptörvény-ellenes.), ha más dolgokról is tárgyalunk. Viszont örülök annak, hogy a Jobbik is támogatja a Kúria elnökének a beszámolóját.

A másik kérdés, amit képviselőtársam feszegetett, az az volt, hogy mi az, hogy csak 8 percben tudott reagálni, tudtak reagálni az egyes frakciók. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Igazságügyi bizottság ezen ülése alkalmával egy ügyrendről döntött. Az ügyrendnek kettős lényege volt: egyik oldalról meghatározta azt, hogy a vitát a Kúria elnökének 2017. évi beszámolója vonatkozásában úgy fogjuk lefolytatni, hogy kétkörös lesz: első körben kérdéseket lehet feltenni a Kúria elnökének, amire válaszolni fog, második körben pedig észrevételeket lehet megfogalmazni. És ezekről valóban úgy is döntöttünk, hogy az Igazságügyi bizottságban jelen lévő frakciók 8-8 perces időkerettel tudnak gazdálkodni. (Dr. Staudt Gábor: Na, ez az alaptörvény-ellenes!) Ezt az Igazságügyi bizottság megszavazta, és az Igazságügyi bizottság teljesen törvényesen ezen megszavazott ügyrend szerint járt el. Megjegyzem, hogy Staudt Gábor képviselőtársunk szólalt fel ott, ha jól emlékszem a Kúria elnökének a beszámolójával kapcsolatban, mérte is az időt, de nem merítette ki ezt a 8 percet, tehát nem is értem, hogy miért mondja azt, hogy nem volt elég az idő. (Dr. Staudt Gábor: Nem voltam ott, Imre! Nem tudtam ott lenni!)

Végül harmadrészről szintén ellenzéki képviselőtársam kifogásolta a közigazgatási bíróság felállítását. Azt mondta, hogy politikai indokok vezettek erre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez nem igaz. Nem politikai indokok vezettek, kifejezetten jogi, szakmai indokok. Ha csak a szomszédos országokat nézzük meg, hogy kik vezettek be mostanában közigazgatási bíróságot, akkor ha nyugati szomszédunkra, Ausztriára figyelünk, megnézhetjük, hogy három éve vezették be a közigazgatási bíróságot. És az az igazság, hogy lényegében az abban foglalt elveket honosítottuk meg mi Magyarországon.

Tehát azok a kifogások, amelyek furcsa módon most itt előálltak, semmiképpen nem állják meg a helyüket, hiszen az európai uniós próbát, az osztrák alkotmánybírósági próbát is kiállta az osztrák közigazgatási bírósági törvény és bevezetése.

Egyébként pedig fontos tudniuk, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a közigazgatási bíróság, bíráskodás Magyarországon nem új jogintézmény. Egy régi, kiválóan működő bíróság volt, csak 1949-ben, a szovjet szuronyok árnyékában ránk kényszerített szovjet típusú alkotmány meghozatala után egyszerűen eltörölték. Eltörölték, és itt volt az idő, hogy ezt visszahozzuk.

Én mindezek alapján javaslom a tisztelt Országgyűlésnek, hogy úgy a Kúria elnökének a 2017. évi beszámolóját, mint azt a határozati javaslatot, amelyet ezzel kapcsolatban az Igazságügyi bizottság előterjesztett, támogassák. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)




Felszólalások:  Előző  12  Következő    Ülésnap adatai