Készült: 2020.05.27.18:46:44 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

91. ülésnap (2019.11.06.),  86-99. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 34:10


Felszólalások:   64-86   86-99   100      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem, kíváne még valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nem.Minthogy további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom.

Megkérdezem Szűcs képviselő urat mint előterjesztőt, kíváne válaszolni most. (Dr. Szűcs Lajos nemet int.) Mutatja, hogy nem.

Bejelentem, tisztelt Országgyűlés, hogy a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A Költségvetési bizottság által benyújtott előterjesztés T/7839. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.

Bejelentem, hogy a kormány képviselője előzetesen jelezte, hogy nem kíván álláspontot ismertetni a vita során.

Elsőként megadom a szót Szűcs Lajos képviselő úrnak, az Országgyűlés jegyzőjének, a Költségvetési bizottság előadójának, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon!

DR. SZŰCS LAJOS, a Költségvetési bizottság előadója, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Mélyen tisztelt Képviselőtársaim! Megpróbálom kicsit keretbe foglalni magát a történetet, még egyszer elmesélem önöknek, hátha be fog menni a dolog a fejekbe, hogy a Költségvetési bizottság azért a benyújtója ennek a törvényjavaslatnak, mert egyébként maga a médiahatóság nem nyújthat be törvényjavaslatot független szervezetként. Azért azt mindenképpen érdemes elmondani, meg önök is, talán nem baj, ha visszaemlékeznek rá, hogy magáról a számról egyszer már szavaztunk, hiszen a 2020-as parlamenti törvényjavaslatnál, az ország költségvetésénél a jó része már szerepelt ezeknek a számoknak, és ezek alapján készítette el az NMHH a jövő évi költségvetési javaslatát.

Azt pedig csak megjegyzésként mondom, hogy természetesen minden elköltött forintról a szakbizottság előtt beszámolás történik, és ez általános, meg az NMHH zárszámadásáról szóló törvényjavaslatban pontos, tételes elszámolás történik magáról a költségvetésről.

Akkor kezdjük el a T/7839. számú törvényjavaslatról szóló előterjesztést. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak a működését saját bevételeiből és költségvetési hozzájárulásból kell fedeznie. Törvényi előírás szerint a hatóság egységes költségvetése egyaránt tartalmazza az NMHH, a NMHH Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetését.

Az NMHH elnöke a törvényben rögzített szeptember 15-ei határidőig megküldte a költségvetést, amit a Költségvetési bizottság az október 29-ei ülésén megtárgyalt, és 10 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül benyújtotta az Országgyűlésnek.

Sokszor felmerül kérdésként, hogy a hatóság költségvetése miért nem része a központi költségvetésnek. A hatóság jogállását szabályozó médiatörvény többet között a külön költségvetéssel igyekszik biztosítani az intézmény autonómiáját és függetlenségét. Éppen ezért a jogalkotó saját bevételeket biztosít számára, mint például a frekvencia használatáért, az azonosítók lekötéséért és használatáért fizetett díjak, a felügyeleti díjak, az eljárási díjak, valamint a beszedett bírságok.

A mostani költségvetés újdonsága, hogy kiegészült egy új tétellel, ez a Televíziós Film Mecenatúra, amelyet a médiatörvény 2019. január 1-jén hatályba lépett módosítása hozott létre. A pénzalap kezelője a Televíziós Filmkollégium. Létrehozásának pedig az volt a célja, hogy az elsődlegesen médiaszolgáltatásban való közzétételre szánt játékfilmek, filmsorozatok, dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek és animációs filmek gyártásának támogatását előmozdítsa, biztosítva ezzel azt, hogy az állampolgárok lehető legszélesebb köréhez juttasson el értékes, többek között a magyar történelmi múltat és a magyar kultúrát bemutató filmalkotásokat. Ennek a költségvetése összesen 3,5 milliárd forint, kiadási oldalon ennek a 10 százaléka a saját működési költségeire fordítható, ez 350 millió forint, és filmtámogatásokra a maradék 90 százalék, 3 milliárd 150 millió forint.

(14.40)

Az NMHH alaptevékenységi bevételeit a frekvencia használatáért, az azonosítók lekötéséért és használatáért fizetett díjak, a felügyeleti díj, eljárási díjak, valamint a beszedett bírságok képezik. A várható bevételi főösszeg 2020-ban 38,4 milliárd forint lesz. Ezzel egyező a kiadási főösszeg, ebben az összegben jelentős arányt képviselnek a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó, munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adók.

A személyi juttatások előirányzata 10 milliárd forint, míg a munkaadókat terhelő járulékokra 2 milliárd 50 millió forint szerepel a tervben. A személyi juttatások és járulékok előirányzata 700 fős létszámkerettel került tervezésre. A beruházások kerete 4,8 milliárd forint, ebben jelentős részt képviselnek a mérőszolgálatásokat biztosító fejlesztések, valamint az informatika területét érintő beruházások.

A Médiatanács költségvetésére áttérve: a közvetlen működési költségek fedezetére 197,8 millió forint használható. Ez magában foglalja az öttagú Médiatanács személyi juttatásait, járulékait, a szakmai működésüket segítő szakértők kereteit, valamint a társszabályozó szervek működésének tervezett támogatását.

A Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok bevételi és kiadási főösszege 1,6 milliárd forint. Az MTVA költségvetése pénzforgalmi szemléletben a bevételi és kiadási oldalon összesen 93 milliárd 364 millió forintot tartalmaz.

Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Előterjesztőként a Költségvetési bizottság kéri a törvényjavaslat megtárgyalását és később annak az Országgyűlés általi elfogadását. Köszönöm a szót, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. Elsőként Dunai Mónika, a Fidesz vezérszónoka mondhatja el véleményét. Parancsoljon!

DUNAI MÓNIKA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz képviselőcsoportja támogatja az NMHH 2020. évi költségvetés-tervezetét és azt alkalmasnak tartja az általános és részletes vitára. Szeretném ismételten kérni képviselőtársaimat mind az előző napirend, mind a mostani napirend tárgyalásakor, hogy amennyiben olyan konkrét kérdésük van, amelyekből sajnálatomra csak egy-kettő érkezett az előző napirendnél, a többiek általános jelenségek voltak, azokat a keddi kulturális bizottsági ülésen tegyék fel, és ott a médiahatóság elnöke, illetve gazdasági vezetője, munkatársai azokra konkrét szakmai választ tudnak adni. Úgy láttam az előző vitában is és most is, hogy inkább általánosságban érintették képviselőtársaim kritikával  amihez megvan a joguk természetesen, demokráciában vagyunk  a médiaügyeket, nem a konkrét, beterjesztett 2018-as és most pedig 2020-as költségvetésről, illetve zárszámadásról beszéltek. Engedjék meg, hogy vezérszónokként különösen egy tételre hívjam most még fel a figyelmet. Nagy örömünkre szolgál az, hogy a korábbi négy kis alköltségvetés, külön költségvetés ezen NMHH egységes költségvetés-tervezeten belül megjelent már a jövő évi költségvetés-tervezetben, mégpedig a televíziósfilm-mecenatúra költségvetési forrástétel, amely egy nagyon régi vágyunk volt már, és ezt sikerült tavaly törvénybe is iktatni. Vagyis külön egység kell hogy foglalkozzon a magyar kultúra, a magyar irodalom, a magyar történelem jeles eseményeivel, alkotásaival, és annak a többletnek egy jó része, amely egyébként az egységes költségvetésben is többletként jelentkezik, azért van, mert ezt a tételt is egyelőre ideterveztük, illetve az NMHH ebbe az egységes költségvetésbe tervezte. (Potocskáné Kőrösi Anita közbeszól.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Még egyszer hangsúlyozom, a Fidesz képviselőcsoportja támogatja a benyújtott javaslatot, és várjuk természetesen a hozzászólásokat és a keddi kulturális bizottsági ülésen a konkrét kérdéseket is. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony, a Jobbik vezérszónoka következik. Parancsoljon!

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A 2020. évi, előttünk fekvő NMHH-s költségvetés nemcsak az NMHH, hanem az MTVA, a Duna Médiaszolgáltató, a Médiatanács és a Közszolgálati Közalapítvány 2020. évre vonatkozó számadatait tartalmazza, amelyről már hallottunk Szűcs Lajos képviselőtársamtól egy nagyon részletes beszámolót, így azt ismételni nem kívánom, azonban egypár számadatra azért felhívnám tisztelt képviselőtársaim figyelmét.Nézzük először az NMHH költségvetését, amely közel 10 százalékkal nő majd 2020-ra, 34,6-ról 38,4 milliárd forintra, amely egyébként beruházások növekedéséből következik. Tehát látható, hogy az NMHH fejleszt, 2,25 milliárdot új mérőműszerekre, egymilliárdot kisebb dologi kiadásokra és félmilliárd növekményt bérköltségre. Tehát ez egy beruházásokból és ilyen típusú növekményekből származó pluszköltségvetés, amelynek a fedezete a közel 3 milliárd forintnyi, frekvenciadíjakból származó bevételek növekedéséből és egyébként a fennmaradó összeg működési bevételek növekedéséből lesz majd fedezve, tehát erre a fedezet biztosított.

Vissza szeretnék utalni az előző napirendi pontban tárgyalt T/6265. számú törvényjavaslatra, amely 2018. év végével 46 milliárd forint összegű tartalékot tartalmaz. Ez jelentheti azt, amire egyébként Varga-Damm Andrea képviselőtársam felhívta már a figyelmet, hogy ez egy görgetett tartalék, így lehetne csökkenteni akár azt a több mint 70 milliárd forintos költségvetési támogatást, amelyet kap akár az MTVA és az NMHH is, és így természetesen lehetne ezt más célokra is fordítani. Hiszen ahogy az előző felszólalásomban is elmondtam, a közszolgálat már csak a nevében a köz szolgálata.

Nézzük a következőt, a Médiatanácsnál csökkentek a működési költségvetések láthatóan 54 millió forinttal, ami egyébként egy 7-8 százalékos csökkenés, és az áfakiadások csökkenése magyarázza, valamint egy előirányzatban 200 millió forintos csökkenést találhatunk, amely 12,5 százalék. Ez pedig abból adódik, hogy a médiaszolgáltatási díjakat ugyan a Médiatanács kapja, de az tovább is utalja az MTVA-nak, így ez odavándorol.

Ahogy Dunai Mónika képviselőtársam is elmondta, és ennek egyébként mi is örülünk, hogy végre valamilyen minőségi film, azaz a televíziósfilm-mecenatúra mint új támogatási forma is megjelent. Természetesen nagyon fontos, hogy minőségi filmek készüljenek, de miből? Láthatjuk, hogy ez egy 3,5 milliárdos összeg, ez látható a költségvetésben. Az viszont egy nagymértékű csökkenés a médiamecenatúra vonatkozásában, egy 60 százalékos csökkenést láthatunk, erre már csak 1,3 milliárd forint jut. Talán nem véletlen, hiszen a kisebb televíziók, a helyi vidéki televíziók innen pályázhattak eddig támogatásokra, összegekre, ennek ez a nagymértékű csökkenése tovább csorbítja azokat a lehetőségeket, hogy a közszolgálat valóban beteljesedjen ebben a konglomerátumban.

Nézzük a MTVA-t utoljára! Ez egy meglepő fordulat volt az összegeket tekintve, sok év után először nem nagymértékben nőtt, hanem csak 0,65 milliárd forinttal, de aztán meg is találtuk, hogy azért ez nem így van teljesen, hogy nem csak ez a kicsit több mint félmilliárd forintos növekmény van az MTVA költségvetésében, hiszen mi történt? Összesen 93,3 milliárd forintról beszélünk, amelyből a médiatartalom előállítására 77,3 milliárd forintot terveztek, ami egyébként 2,6 milliárd forinttal nő az előző évhez képest.

(14.50)

Tehát azért nőtt csak ilyen minimális mértékben az MTVA költségvetése, mert a Televíziós Film Mecenatúra külön fejezetbe került, így amiatt ilyen alacsony a növekmény.

Összességében: én az előző vita során is elmondtam azokat az aggályainkat, amelyek a Jobbik képviselőcsoportjának most már évek óta folyamatosan meglévő aggályai, és az ellenzéki padsorokból érkező visszhangok miatt is mondhatom azt, hogy a Jobbik képviselőcsoportja nemhogy a 2018-as beszámolót, de a 2020-as NMHH-költségvetést sem tudja támogatni. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a Jobbik soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Nacsa Lőrinc képviselő úr, a KDNP vezérszónoka. Tessék!

NACSA LŐRINC, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, a lehetőséget. Tisztelt Országgyűlés! Nagyon röviden csak azt szeretném elmondani, hogy itt a keretszám már a 2020-as költségvetés tárgyalásakor és elfogadásakor ismert volt mindenki számára, erről a parlament többsége már döntött idén nyáron, így ez már biztosított, itt most a négy alfejezet részletesebb bontását is láthatjuk, illetve tárgyalhatjuk. A működésről és az alapelvekről, azt gondolom, hogy az előző napirendben már sok szót ejtettünk, én csak azt a három területet szeretném kiemelni, amit már az elmúlt napirendnél is mondtam, hogy egyrészt a mecenatúraprogramra, másrészt az NMHH online gyermekvédelemben végzett tevékenységére, illetve a médiatudatosság érdekében végzett tevékenységére a jövő évi költségvetésben is biztosított a forrás. Tehát mind a mecenatúra, mind a gyermekvédelem, mind a médiatudatosság területére nemcsak hogy az idei források, illetve a tavalyi források is rendelkezésre állnak, hanem tovább növekszik a költségvetése ebben a témakörben az NMHH-nak, pontosan azért, hogy ezeken a fontos területeken, ami a mecenatúrát vagy a gyermekvédelmet vagy a médiatudatosságot jellemzi, további programokat, illetve bővített programokat tudjanak elindítani. Úgyhogy az egységes költségvetést a KDNP-frakció támogatja. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vezérszónoki felszólalások végére értünk, tisztelt Országgyűlés. Most az elsőként jelentkezett független képviselő szólhat. Így aztán megadom a szót Szabó Szabolcs képviselő úrnak. Parancsoljon!

SZABÓ SZABOLCS (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Az elején szeretném leszögezni, hogy abszolút igaza van Szűcs Lajosnak, sőt önmagában ezért nem is bántotta szerintem senki. Ugye, a törvény erejénél fogva kell ezt a Költségvetési bizottságban… Ha egy ellenzéki képviselő lenne a Költségvetési bizottság elnöke, akkor is onnan kellene benyújtani. Tehát ez tiszta sor. (Dr. Szűcs Lajos: Ellenzéki!  Nacsa Lőrinc: Most is ellenzéki!) Tehát ezt írja elő a törvény. Ja, most Varju László? Bocsánat! (Dr. Szűcs Lajos: Csak nem akarja!) Ez bizonyítja, hogy igazam van. (Nacsa Lőrinc: Csak nem akar dolgozni!) Vagy egyetértünk. Elnézést! Szóval, ez teljesen rendben van, nincs ezzel önmagában semmi probléma szerintem. És a Költségvetési bizottságot tényleg nem bántotta, meg nem is fogja ezért bántani senki. Itt a probléma az, hogy önök, fideszes képviselők ezt majd meg fogják szavazni itt a plenáris ülésen. Nyilván ebben van vitánk elsősorban.

A másik, amit Dunai Mónika mondott, hogy egyrészt várja a részleteket, és egyébként a Kulturális bizottságba valóban megkaptuk a meghívót, láttam én is, hogy jön majd az NMHH képviselete, delegációja. Általában elég nagy számban szoktak megjelenni, és lehet tőlük ott még részletesebben kérdezni. Csak azért hoztam ezt szóba, mert ha megnézzük a napirendet, ott az szerepel e mellett a napirendi pont mellett, hogy általános vita, és ez az a parlamenti műfaj, amikor általánosságban beszélünk egy adott előterjesztésről, annak a környezetéről, megpróbálja az ember esetleg azoknak az embereknek, akik nézik a közvetítést interneten keresztül  mert ha jól gondolom, ezt sem közvetítik már máshol  bemutatni, hogy mi a problémánk úgy általában a javaslattal. És a részletes vitaszakasz valóban majd a bizottságban fog lefolyni.

Na, de akkor részletesebben beszélnék egy kicsit erről az előterjesztésről. Valóban, mint itt elhangzott az előzőekben, alapvetően öt nagyobb blokk található ebben az előterjesztésben. Ez tartalmazza az NMHH-nak mint hatóságnak a 2020-as költségvetését, a Médiatanácsnak, a Médiatanács kezelésében lévő elirányzatoknak, a mecenatúrapályázatoknak és az MTVA-nak a 2020-as költségvetését.

Összességében ezek közül, amivel nekem végképp semmi problémám nincs, az a mecenatúrapályázat. Azt láttuk már a korábbiakban is, hogy elég jól használják fel a rendelkezésre álló támogatást, ebből televíziós filmek, sorozatok, dokumentumfilmek készülnek. Emlékszem a korábbi beszámolókra is, amikor el is mondják, hogy milyen díjakat nyertek különböző fesztiválokon, legalábbis egy részük ezeknek az alkotásoknak. Abszolút nincs semmi problémám azzal, hogy állami forrásból támogatunk televíziós filmeket, sorozatokat.

A másik néggyel nekem már nagyobb problémáim vannak. Onnan indítanám, mint ahonnan emlékeim szerint tavaly is kezdtem, hogy van egy nagyon jó dokumentuma az NMHH-nak: „NMHH Stratégia 2018-22”, ez a címe. Ebben van egy ilyen szófelhő… (Egy papírt mutat.)  nem nagyítottam ki, hogy nehogy büntetést kapjak tiltott demonstrálásért , azt mutatja meg, hogy milyen értékeket gondol magára érvényesnek az NMHH. Milyen szavak szerepelnek itt jó nagy betűkkel? Függetlenség, csapatjáték, felelősségvállalás, partnerség, hitelesség, átláthatóság, szakmai együttműködés. Tehát azt gondolja magáról az NMHH, hogy ezek az ő értékei. Hát, megmondom őszintén, elég falsnak gondolnám ezt az önértékelést, szerintem egyik sem igaz vagy csak nagyon kifordítva.

A függetlenséget az előbb már megbeszéltük, hogy arról én mit gondolok, ezért hosszabban ezt nem elemezném, én elég egyértelműen azt gondolom  és nagyon ebben szerintem nem tud vitatkozni senki, aki a közmédia műsorait nézi vagy a Médiatanács döntéseit nézi , hogy mindennek tekinthető ez a konglomerátum, csak éppen függetlennek nem.

Aztán a következő a csapatjáték. Erre azt tudom csak mondani, hogy kétségtelenül a kormánnyal meg a Fidesszel nagyon jó csapatjátékban dolgozik az NMHH meg az MTVA. Csak hogy konkrét példákat is mondjak akkor, hogy megfeleljek Dunai Mónikának: emlékszem ilyen rádiók nevére, hogy Rádió 1, Broadway Rádió meg Rádió 88, meg hosszasan sorolhatnám az elmúlt évekből a különböző rádiók neveit. Itt voltak olyan szolgáltatók, amelyeknek ilyen hajánál fogva előrángatott indokokkal nem hosszabbították meg a szerződését. Volt olyan, meglepő módon kormányhoz közeli rádió, amelyik kalózrádióként tudott konkrétan működni, és nem volt hajlandó a hatóság kiszállni és elkobozni, mint más esetekben, az eszközeiket, mert a kalózrádióval így szokás eljárni. Volt olyan rádió, ami egyszerűen névváltoztatást akart végrehajtani, de mivel nem volt csókos, hát húzódott, mint a rétestészta az ő ügye. Voltak olyan rádiók, aminél konkrétan a bíróság mondta ki, hogy a hatóság a saját belső szabályait megsértve adott nekik koncessziós jogot. És ilyenkor mindig azt szokta mondani Karas Monika a bizottság előtt, hogy a bírósági ítéleteket beépítjük a napi döntési mechanizmusunkba és gyakorlatunkba, ami önmagában rendben van, csak az hiányzik még, hogy utána azt is mondja, hogy jó, de egyrészt akkor én elnézést kérek és bocsánatot kérek azoktól, akikkel szemben a törvénytelen eljárást lefolytattuk, a mai nappal lemondok. Ugyanis ez nem egyszer fordult elő. És innentől kezdve nagyon nehéz úgy tekinteni az NMHH-ra, a Médiatanácsra, hogy ez egy ilyen független szervezet, amelyik tök jól működik, mert láthatóan nem, csapatjátékban a Fidesszel meg a kormánnyal.

Állítják magukról, hogy a partnerség az ő nagy értékük. Hát igen, ez az előzőekben már elmondott példákból is jól látszik, hogy nagyon-nagyon jó partnerek, akivel ők szeretnének jó partnerek lenni.

(15.00)

Nekik mindent megengednek, saját belső működési szabályokat áthágva, esetenként értelemszerűen törvénytelen módon hoznak döntéseket, amit a bíróság majd aztán megállapít, csak éppen azokkal szemben, akik nekik nem tetszenek, egyszerűen egy packázó hivatal szerepét játsszák el.

Az meg egy másik kérdés, hogy mondjuk, mennyire partnerek az újságírókkal. Van azért olyan magyar újságíró, aki ilyen vörös posztó Karas Monika meg a hivatala szemében. Volt már olyan, amikor a bizottsági ülésen az volt az egyik fő téma, hogy egy konkrét újságírót, hogy is mondjam, állított pellengérre azért, mert kérdezni mert.

Meg azt is nagyon jól tudjuk, hogy bizonyos adatokról szeret nem beszámolni és nem átlátható módon kezelni az NMHH. Mondjuk, ezt speciel a NAIH elnöke is már megállapította egyszer, hogy legyen szíves már a közérdekű adatokat a törvényeknek megfelelően, normál módon közzétenni, mert ezzel is vannak problémái az NMHH-nak.

Aztán van a szakmaiság, ezt is gondolják magukról. Hát, igen. Az előzőekben elmondott példák alapján talán egyértelmű, hogy itt a szakmaiság, mondjuk azt finoman, nem túl nagy erőssége sem az NMHH-nak, sem a Médiatanácsnak és egyébként az MTVA-nak sem, mert ott meg nem újságírás folyik, ezt nem újságírásnak hívják ugyanis, hanem propagandának.

És van még az együttműködés, amiről azt gondolják, hogy az ő nagy értékük. Valóban, nagyon jól tudnak együttműködni azzal, akivel akarnak. Számomra például megdöbbentő, hogy szó nélkül tudták hagyni  egyébként a kormánnyal és a fideszes képviselőkkel együttműködve, mert erre külön szabályt fogadott el az Országgyűlés, hogy ezt ők megtehessék , hogy létrejött a KESMA, ami leuralja a magyar médiapiacot. Olyan médiakonglomerátum jött létre, ami sehol a fejlett világban nem lenne elfogadható.

Egyébként korábban, amikor az NMHH, illetve a Médiatanács elé került az az ügy, hogy az RTL és a Central Média egyesülne, azt meg tudták akadályozni, mert azt mondták, hogy igen, az egy nem elfogadható túlsúlyú médiakonglomerátumot hozna létre, és még azzal egyet is tudok érteni. Csak érdekes módon, amikor egy ennél jóval nagyobb konglomerátum jön létre a fideszes oldalon, egyértelműen egy ilyen kormánypárti médiabirodalom jön létre, akkor önök közösen az NMHH-val megoldják azt, hogy még csak tárgyalniuk se kelljen, a törvény betűjét szigorúan betartva, és elegánsan felteszik a kezüket, hogy hopp, az nem számít, renonsz van, és hagyták szó nélkül. Tehát így működnek együtt, meg így partnerek, meg így játszanak csapatban.

És ezért mondom azt, hogy az én meglátásom szerint a mecenatúratámogatás rendben van, de sem az NMHH, sem a Médiatanács, sem az MTVA nemhogy ezt a több tízmilliárdot nem érdemli meg, hanem egy fillért sem, egyszerűen azért, mert nem működnek normálisan. Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki sorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kétperces felszólalásra nem kért senki sem lehetőséget, így további képviselői felszólalás következik. Gréczy Zsolt képviselő úr, Demokratikus Koalíció, parancsoljon!

GRÉCZY ZSOLT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Természetesen az alapválasszal még adós vagyok: nyilván a Demokratikus Koalíció sem a ’18-as, sem a ’20-as adatsort nem fogja támogatni. Ami viszont fontos, és Szabó Szabolcs képviselőtársam említette, hogy itt Dunai Mónika képviselőtársunk kvázi érdemként mondta el, hogy azért nincs itt senki a kormánytól, mert az NMHH egy független szervezet. Szeretném azért néhány adattal csak megvilágítani, hogy mennyire független ez a szervezet.

Ennek a szervezetnek az elnökét Karas Monikának hívják, és nyilván önök sem gondolják komolyan, hogy ebben az országban bárki, aki egy kicsit is foglalkozik a jog világával vagy a média világával vagy a közélettel, Karas Monikát független személyiségnek tartaná, főleg a Fidesztől. Akkor csak szeretném jelezni, hogy Karas Monika volt például Habony Árpád ügyvédje, az első Orbán-kormány idején ő vezette a Panasztestületet. Amikor átvette a Panasztestület vezetését az ORTT-ben, akkor éppen érvényes szerződése volt a Fidesz nevű párttal.

Ezenkívül az, amit Szabó Szabolcs is említett, és tavaly novemberben történt, azért egészen példátlan: ha jól emlékszem, több száz médium 60 milliárd forintos piaci részesedéssel egyszer csak gyorsan becsúszott egy ilyen fideszes médiaholdingba, és az NMHH ezt egyetlen szó nélkül hagyta. Aztán amikor a Fideszen belül éppen kitört az O1G-háború, és „Simicska Lajos kontra Orbán Viktor emberei” meccs alakult ki a TV2 környékén, akkor természetesen a TV2 orbáni szárnyát igyekeztek megsegíteni, és kideríteni, hogy az Orbánnal éppen összevesző korábbi pártpénztárnok…  aki egyébként nyilván az első Orbán-kormány idején is rendkívül függetlenként vezette az APEH-ot, és semmi köze nem volt nyilván a Fideszhez, és nem is független személyiségként került oda, csak simán közgazdászi tudása miatt jutott oda, hogy az APEH-ot vezetheti. Szóval, ennyire független az NMHH, ennyire független Karas Monika.

Itt megint csak egy ilyen salátáról van szó. Természetesen arról van szó, hogy a Demokratikus Koalíciónak sincs azzal baja, ha a magyar irodalmat, a magyar történelmet, a magyar kultúrát mutatják be, és arra vannak pályázati pénzek, és megismerhetjük a magyar história döntő fordulatait, minél több fiatallal sikerül megismertetni és megszerettetni az írott betűt és a történelmet, de az egész mégsem arról szól alapvetően, hanem arról szól, hogy hogyan lehet hazudni, hogyan lehet hírt hamisítani, és hogy van az, hogy időnként kiugrik egy-egy riporter, és elmondja, hogy önök valójában mit csinálnak a Magyar Televízióban.

Tehát az az alaptörténet ebben a rendszerben, hogy majd egyszer csak valamikor fel fog állni valamelyik fideszes képviselő, és azt fogja mondani, hogy de maguk nem támogatták, hogy a magyar történelmet és a magyar irodalmat megismerjék a magyar fiatalok, mert leszavazták ezeket a számokat. Nos, azért szavazzuk le ezeket a számokat, mert ebből az összegből ekkora (Hüvelyk- és mutatóujjával kis egységet mutat.) jut a magyar irodalomra és a magyar történelemre, és ekkora (Két karját szélesebbre tárva nagyobb egységet mutat.) összeg jut arra, hogy hogyan hazudott aznap a kormány. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kíváne még valaki szólni, tisztelt Országgyűlés? (Jelzésre:) Megállapítom, hogy nem. Köszönöm a segítséget, hogy ezt előrebocsátották. Az általános vitát, minthogy további felszólalásra senki nem jelentkezett, lezárom.

Megkérdezem az előterjesztőt, kíváne reflektálni. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr!

DR. SZŰCS LAJOS, a Költségvetési bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Mélyen tisztelt Képviselőtársaim! Azért van abban valami báj, hogy egy magát függetlennek mondó képviselő beszél a független médiáról, és egy magát egyáltalán nem függetlennek mondó, életpályáján újságíróként egyáltalán nem a függetlenséget gyakorló képviselőtársunk beszél nekünk a függetlenségről, de nem erről szeretnék beszélni.Inkább egy személyes történetet szeretnék önöknek elmondani talán csattanóként. 2001. április 8.  tudják, én akkor lettem országgyűlési képviselő egy időközi választáson. Készített velem az akkori RTL Klub egy riportot, viszonylag hosszan, sok mindenről beszéltünk. Majd éjszaka, amikor hazamentem a választás megnyerése után, az RTL Klubon megnéztem az inkriminált beszélgetésről készült riportot. Nem mondom el, ki volt az újságíró, még ilyen időtávon keresztül sem akarom őt bántani ebben a dologban, de teljesen nem az szerepelt benne  a hírhamisításról beszélve  , mint amit én ott elmondtam. Másnap reggel felhívtam ezt az RTL Klub-os újságírót, és azt mondta nekem, jól figyeljenek, talán elég sok mindent mond az önök tevékenységéről: „Örüljön, hogy ez hangzott el, mert nem ezt kérték tőlem.” Köszönöm a szót, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   64-86   86-99   100      Ülésnap adatai