Készült: 2020.07.05.06:53:36 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

3. ülésnap (2018.05.11.), 6. felszólalás
Felszólaló Hende Csaba (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:46


Felszólalások:  Előző  6  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HENDE CSABA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Hazánk Alaptörvénye rögzíti, hogy a minisztériumok felsorolásáról törvény rendelkezik, és ennek megfelelően az előttünk fekvő T/14. számú előterjesztés tartalmazza a minisztériumok felsorolását, valamint a végrehajtásához szükséges törvényi szintet igénylő anyagi jogi szabályokat.A kormány tagjainak feladat- és hatásköreit a 2010. évi XLIII. törvénnyel összhangban, a kormány eredeti jogalkotói hatáskörében kiadott, az e törvény hatálybalépésével egy napon hatályba lépő rendelete fogja szabályozni. A javaslat felsorolja Magyarország minisztériumait; ezt Gulyás Gergely képviselőtársam már ismertette, ezért nem ismétlem meg. Hozzáteszem azonban, hogy az előző kormányzati ciklusban ugyancsak 10 minisztérium működött, tehát a tárcák számát tekintve nem történik változás, azonban nyilvánvalóan nem teljesen egyezik meg a kormányzati struktúra a korábbiakkal összevetve, amely különbségekről röviden szólnék néhány szót.

Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat tartalmi elemei közül legfontosabb kiemelni, hogy a kormányzati tevékenység irányítását a miniszterelnök végzi a jövőben. Ennek keretében megszűnik a kormányzati tevékenység összehangolásáért való külön miniszteri felelősség, az e körbe tartozó feladatok a továbbiakban megoszlanak az angolszász mintára létrejövő kormányzati központ szervei között. Ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor közvetlen irányításával a kormány keretein belül kormányzati központ működik, amelynek részei a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Miniszterelnökség és a Miniszterelnöki Kormányiroda.

A Miniszterelnöki Kormányiroda a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezete, amelyet különös hatáskörű központi államigazgatási szervként rögzít a javaslat. A Miniszterelnöki Kormányirodát közigazgatási államtitkár vezeti a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, valamint szervezetében államtitkár és helyettes államtitkár is működhet. Az új közigazgatási egység tehát a kormány döntéseinek előkészítését és végrehajtását felügyeli majd.

Tisztelt Országgyűlés! A javaslat további elemeként említésre méltó, hogy a kormányzati struktúrában kiemelt szerepet kapnak a nemzetbiztonság kérdései, valamint az újítás és az innováció. Szétválik az állami vagyon kezeléséért és a fejlesztésekért viselt kormányzati felelősség, létrejön az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A gazdasági életben nagy jelentőséggel bír a pénzügyi stabilitás és megbízhatóság. Ezt a szempontot a kormányzati struktúrában a pénzügypolitikáért és a költségvetési tervezésért felelős Pénzügyminisztérium képviseli a gazdasági növekedés és a teljes foglalkoztatás érdekében.

(9.20)

Az indítvány arra is kitér, hogy a tárca nélküli miniszterek részletes feladat- és hatáskörét kormányrendelet állapítja majd meg, tevékenységüket pedig minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda segíti.

Tisztelt Országgyűlés! Már hivatkozott az előterjesztő is arra, hogy réginek is mondható alkotmányos szokás elfogadni az ellenzék részéről is a hasonló törvényeket. Én e helyről megköszönöm az ellenzéki képviselőknek, hogy hozzájárultak a házszabálytól való eltéréssel való tárgyaláshoz, és nem nyújtottak be módosító indítványt. Hallottuk, hogy a Törvényalkotási bizottság tegnapi ülésén, a kormánypárti képviselők szándékának megfelelően, a lényeget tekintve technikai és formai jellegű módosító indítványok kerültek elfogadásra.

Tisztelt Országgyűlés! Az egész törvényjavaslat céljáról nagyon világosan beszél az a néhány mondat, amely az általános indokolás elején olvasható, és amely teljes összhangban van miniszterelnök úr tegnap a megválasztását követően elmondott nagy ívű, lelkesítő és nemzetet határokon átnyúlóan egyesítő beszédében. Így szól tehát az indokolás. „Magyarország polgárai 2018. április 8-án egyértelműen kijelölték a kormányzás céljait. Meg kell őriznünk a keresztény kultúrát, meg kell védenünk az országot, meg kell teremtenünk a teljes foglalkoztatottságot, és támogatni kell a gyereket nevelő családokat. Segély helyett munka, családközpontú politika, magyar érdek mindenekelőtt. Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa, és azon vagyunk, hogy ez így is maradjon. Megvédjük a határainkat, a kerítés állni fog, ha szükséges, erősítjük, bővítjük. Ugyanakkor dolgozunk azon, hogy a mindennapok biztonsága tovább erősödjön.”

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselőtársaim! Magyarország pillanatai drágák. Éppen ezért azt javaslom, hogy röviden és hatékonyan vitatkozzunk, és adjuk meg a felhatalmazást a kormánynak, a kormányfőnek arra, hogy mielőbb hozzáláthasson országépítő feladataihoz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  6  Következő    Ülésnap adatai