Készült: 2020.07.07.06:16:50 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

3. ülésnap (2018.05.11.), 4. felszólalás
Felszólaló Dunai Mónika (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 2:51


Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DUNAI MÓNIKA, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A polgári kormányzat az előző 8 esztendőben világosan kijelölte a társadalmunkat érintő legfontosabb prioritásokat, amelyekről a magyar választópolgárok egyértelmű támogató döntést hoztak április 8-án. A mi feladatunk továbbra is őrizni keresztény kultúránkat, megvédeni országunk határait, elérni a teljes foglalkoztatottságot és ösztönözni a gyermekvállalást a magyar családok körében. Ezen célok elérése csak egy erős, a jelenlegi kihívásokra gyorsan és szakszerűen reagáló kormányzati struktúra által lehetséges. Úgy gondolom, az előttünk fekvő törvényjavaslat alkalmas a célul kitűzött feladatok erős kormányzati alapjának megteremtésére.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság a házszabály 65. §-a szerint az Országgyűlés által elfogadott határozati házszabályi rendelkezéstől való eltérés tartalma szerint lefolytatta a T/14. számú törvényjavaslat részletes vitáját. A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A törvényjavaslathoz képviselői módosító indítvány nem érkezett. A bizottság saját módosító javaslattal élt, amely egy érdemi és három kodifikációs, nyelvhelyességi és jogtechnikai jellegű módosítást tartalmazott. Az érdemi módosítás értelmében lehetőség nyílik a hivatásos szolgálati jogviszonyban lévő kinevezett állami vezetők tekintetében arra, hogy kinevezésük időtartamára hivatásos szolgálati jogviszonyuk szüneteljen.

A bizottság az általa megfogalmazott módosításokat tartalmazó összegző módosító javaslatot, valamint az összegző jelentést 20 igen, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta. Tekintettel arra, hogy a bizottság 4. számon túlterjeszkedő módosító javaslattal élt, azért azt külön szavazással fogadta el, valamint az összegző módosító javaslattól elkülönítve nyújtotta be.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, szíveskedjenek támogatni az előttünk fekvő törvényjavaslatot, hogy az elérni kívánt közös célok érdekében minél előbb megkezdhesse munkáját Magyarország új kormánya. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai