Készült: 2020.10.22.20:05:01 Dinamikus lap

54. ülésnap (2019.02.19. ) összefoglaló

Ülésnap összes felszólalása 279
Ülésnap összes Videó/Felsz. ideje 10:45:11
Ülésnap összes felszólalás szövege 1-279

Felszólalás Napirendi pont Önálló indítvány Videó/Felsz.
idő
 1 Ülésnap megnyitása 3:20
 1-8 Napirend előtti felszólalások "Meddig él vissza a hatalom mindannyiunk türelmével?"
12:29
 9-12 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
10:44
 13-18 Napirend előtti felszólalások "Merre tovább otthonápolási díj?"
7:39
 19-22 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyeink II."
7:22
 23-26 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről"
10:48
 27-30 Napirend előtti felszólalások "Aktuális kérdésekről"
10:37
 31-34 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyek"
11:02
 35-102 Általános vita lefolytatása T/4514 A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
T/4516 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
3:39:47
 103-118 Általános vita lefolytatása T/4070 A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
19:44
 119-134 Általános vita lefolytatása T/4075 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
43:29
 135-152 Általános vita lefolytatása T/4361 Az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről
34:40
 153-163 Általános vita lefolytatása T/4362 Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás kihirdetéséről
18:31
 163-177 Általános vita lefolytatása T/4477 Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
21:02
 177-194 Általános vita lefolytatása T/4357 A Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
17:15
 195-216 Általános vita lefolytatása T/4068 A Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
T/4358 A Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
29:49
 217-230 Általános vita lefolytatása T/4475 A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
24:40
 231-258 Általános vita lefolytatása T/3622 Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról
1:22:18
 259-272 Általános vita lefolytatása T/4069 A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
43:09
 273-274 Napirend utáni felszólalások "A Magyar Ápolók Napja alkalmából"
5:41
 275-276 Napirend utáni felszólalások "Meddig még?"
5:27
 277-278 Napirend utáni felszólalások "Emlékezés A Rendőrre"
5:17
 279 Ülésnap lezárása 0:22