Készült: 2020.01.19.02:56:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

27. ülésnap (2018.10.03.), 83. felszólalás
Felszólaló Mátrai Márta (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:22


Felszólalások:  Előző  83  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársak! A közelmúltban az Európai Parlamentben egy Magyarországról szóló újabb jelentés, a Sargentini-jelentés vitája során a képviselők egy része hamis érvek és álszent magyarázatok alapján elítélte Magyarországot a jogállamiság vélt sérelmei miatt. Ezzel együtt önmagukra nézve is kiállították a nagyhatalmi önkény jogállami működésnek álcázott hamis bizonyítványát. Azok, akik az európai értékek alatt kizárólag az egyéni szabadságjogok korlátlanságát tekintik értéknek, akik nem értik a közösség megtartó, védő, nevelő és emberformáló erejét, most úgy érzik, valami fontos dolgot tesznek Magyarország megfegyelmezésének elindítása által. A XXI. században a társadalmak mindent legyőző ereje a pénz kizárólagos hatalma. Ez napjainkra a liberális ideológiában teljesedett ki. Ez a világrend nem tud mit kezdeni a pénz korlátlan uralmát tagadó illiberális, azaz közösségelvű szemlélettel, és ezért el akarja azt pusztítani. Azt hiszik, azzal, hogy ha felszámolják a közösségeket, a családi kapcsolatokat összetartó erőt, a természetes nemi szerepeket, leépítik az ember méltóságát, önbecsülését, természetes képességét a megmaradásra, és kicserélik Európa lakosságát más kultúrájú népekre, ezzel megoldják Európa és a világ számos gondját.

Magyarország a valódi európai értékek védelme miatt lett a szégyenpadra állítva. Ilyen védendő értékek a görög államszervezés elvei, a római jog tisztelete, a sok ezer éves zsidó-keresztény életfelfogás és a hozzá tartozó emberi jogokat tisztelő közösségi erkölcs.

Mi, magyarok kereszténydemokráciát építünk, amely garantálja az ember méltóságát, szabadságát és biztonságát, megvédi a női és férfi-egyenjogúságot, a hagyományos családmodellt, a keresztény kultúrát, nyelvünket, történelmünket, és a XXI. században is esélyt ad nemzetünk fennmaradására és gyarapodására.

Magyarország elítélése a közösségi létezés elítélése, a családok, a kisközösségek, a nemzeti létezés megtagadása. A jelentés az olyan emberek szédelgő feldicsérése, akiknek nincs semmiféle identitása, nincs felelőssége az európai jövőért, így végtelen fogyasztási vágya által könnyen befolyásolhatók, könnyen irányíthatók. Ezt a kiszolgáltatottságot leplezi el az emberi jogi abszolutizmus, a politikai közhelyek, mint amilyen az európai értékek, társadalmi szempontból jelentős csoportok tisztelete, a véleménynyilvánítás szabadsága és hasonló, végtelenbe érő tartalmak.

A magyar tankönyvekben a nőket elsősorban anyaként és feleségként ábrázolják, állítja vádlón a jelentés. Az ilyen szavak és gondolatok nyomán folyamatosan zajlik az európai polgárok kiskorúsítása. A szellemi kiskorúsággal, az értékekben való bizonytalansággal, a közhelyes érvelések sokaságával, a közhatalmi viselkedés látványos hiányaival az európai parlamenti képviselők számos felszólalásában szembesülhettünk. A jelentés többnyire olyan csoportok által tett nyilatkozatok, feljelentések alapján lett összeállítva, amelyek saját önző céljaik miatt nem érdekeltek az ország jó működésében, rendjének, kultúrájának megőrzésében, akik saját eszmei képükre akarják átformálni Magyarország kultúráját, szokásait és népességét.

A Magyar Országgyűlésnek ezért kell felemelnie a szavát ez ellen a méltatlan döntés ellen az európai kultúra és az európai emberek méltóságának védelmében. Mostani állásfoglalásunkkal minden polgár érezze úgy, hogy van látásmód, van gondolat, akarat egy értékeket megőrző és megtartó európai életforma fenntartására.

A nemzetek összefogását vagy önvédelmének irányait ma nem a letűnt szörnyű világháborúk emlékeiből kell felfedezni, hanem látni kell a népek egyenjogú összefogásának lehetőségét, ahogy azt a visegrádi országok mai gyakorlata is mutatja. Európa megszállása a bevándorlás által valóban veszélyezteti az általunk is tisztelt európai értékeket, az európai kultúrát, a jog szerinti élet tiszteletét, a nők egyenjogúságának eddig kivívott eredményeit. Magyarország nem akar bevándorlóország lenni, joga van eldönteni, hogy kit enged át a határain. Ez az országgyűlési határozat nemcsak Magyarországról szól, hanem üzenet az európai polgároknak, hogy van még remény.

Mivel úgy tűnik, hogy nem számíthatunk az ellenzék támogatására a magyar nép ezeréves kultúrájának védelmében, ezért a polgári Magyarország elkötelezett parlamenti erőinek kell megmutatni álláspontunkat a magyar és európai polgároknak a valódi emberi és közösségi értékek védelmében. Ezt az Európai Parlament által elfogadott határozatot visszautasítjuk, mint a féligazságok, hamis szándékok, egyoldalú ideológiai nézetek gyűjteményét. Ilyen és hasonló rosszindulatú, hazug jelentéseket szinte minden Európai országról lehet írni más-más tárgykörben, különféle vádakkal.

Európa kultúrájának, szokásainak, megharcolt tudásának védelmében, a remény megőrzése érdekében kérem a határozati javaslat támogatását. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  83  Következő    Ülésnap adatai