Készült: 2020.09.29.07:10:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

49. ülésnap (2018.12.11.), 54. felszólalás
Felszólaló Dr. Rónayné Slaba Ewa Maria (lengyel nemzetiségi szószóló)
Beosztás  
Bizottsági előadó Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 2:14


Felszólalások:  Előző  54  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának előadója: Panie Marszałku, dziękuję za udzielenie mi głosu. Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Mint a Magyarországi nemzetiségek bizottsága által felkért szószóló, röviden szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy bizottságunk a nemzetiségi napirendi pontnak nyilvánított, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló T/3618. számú javaslatot 2018. december 4-én megtartott bizottsági ülésén napirendre tűzte, és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.A bizottság a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 32. § (2) bekezdése szerinti bejelentésében megjelölt rendelkezéseit, azaz a törvényjavaslat egészét megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelnek a HHSZ 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. A bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokról nem foglalt állást, módosításra irányuló szándékot nem fogalmazott meg, így a bizottság arról döntött, hogy részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt be.

A bizottság ülésén 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül arról döntött, hogy a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. december 4-én lezárta. A bizottság a törvényjavaslatot elfogadásra javasolja.

Dziekuję za uwagę. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  54  Következő    Ülésnap adatai