Készült: 2022.06.27.12:53:48 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

217. ülésnap, 64. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés a képviselő tiszteletdíjának csökkentését fenntartotta
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:00

Felszólalások:  <<  64  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Most a forgatókönyv szerint meg kellene kérdeznem Hadházy Ákos képviselő urat, kíváne élni a felszólalás lehetőségével, de nincs jelen a teremben, így ezt nem tudom megtenni. (Folyamatos zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az Országgyűlés ne függessze fel. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggesztie Hadházy Ákos országgyűlési képviselő úr mentelmi jogát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 33 igen szavazattal, 121 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy Hadházy Ákos mentelmi jogát nem függeszti fel.

Tisztelt Országgyűlés! Most fegyelmi ügy döntéshozatalával folytatjuk munkánkat. Tájékoztatom önöket, hogy a házelnök úr az Országgyűlésről szóló törvény 46/E. §-a alapján, a 47. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogkörében eljárva Szabó Timea, a Párbeszéd képviselő asszonya esedékes tiszteletdíjának csökkentését rendelte el. A képviselő asszony a Mentelmi bizottságtól a döntés hatályon kívül helyezését kérte. A bizottság a képviselő kérelmének nem adott helyt.

Ezt követően az Országgyűlésről szóló törvény 51. § (7) bekezdés b) pontja alapján a képviselő asszony kérte, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a házelnöki döntést. Erre figyelemmel a határozati házszabály 148. § (2) bekezdése alapján a házelnök úr határozati javaslatot terjesztett elő H/17227. számon, a képviselő asszony esedékes tiszteletdíjának csökkentését elrendelő korábbi döntésével azonos tartalommal.

Tisztelt Országgyűlés! Felhívom a figyelmüket, hogy a határozati javaslatot, az ahhoz kapcsolódó házelnöki döntést, az erre vonatkozó képviselői kérelmet, valamint a Mentelmi bizottság elnökének tájékoztatóját a honlapon megismerhették. A házszabály rendelkezései szerint a határozati javaslathoz sem módosító javaslatot, sem bizottsági jelentést nem lehet benyújtani.

Felhívom a figyelmüket, hogy amennyiben a házelnöki döntést az Országgyűlés hatályon kívül helyezi, a képviselő esedékes tiszteletdíja nem csökken, az Országgyűlésről szóló törvény 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján a vele szemben indított eljárás megszűnik. A tiszteletdíj csökkentéséről szóló házelnöki döntésről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hatályában fenntartjae a Szabó Timea képviselő esedékes tiszteletdíjának csökkentésére irányuló házelnöki döntést a H/17227. számú határozati javaslatban foglaltak szerint. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.  Nagy zaj.  Szabó Timea felállva, a pólójára mutatva, amelyen vörös körben „FIDESZ” felirat, fölötte egy nagy és négy kisebb sárga csillag látható: Ezek vagytok! Ezek vagytok! A Kínai Kommunista Párt szolgái vagytok! Ezek vagytok! A kínai kommunisták szolgái! Rabszolgák vagytok!  Folyamatos moraj és közbeszólások a kormánypárti padsorokból.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a házelnöki döntést… (Szabó Timea folyamatosan közbeszól.  Folyamatos zaj.  Az elnök csenget.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a házelnöki döntést 114 igen szavazattal, 47 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett hatályában fenntartotta, ezzel a képviselővel szemben indított eljárás megszűnik. (Az elnök ismét csenget.)

Tisztelt Országgyűlés! Most felkérem Gelencsér Attila jegyző urat, hogy ismertesse az imént elfogadott határozatot.

Felszólalások:  <<  64  >>    Ülésnap adatai